Followers

Labels

Monday, February 28, 2011

SVENSKA: St. Germain, 21 februari 2011


Frihetskämpar – Håll i hatten!

Inspirerat av Saint Germain genom Zilanthrah, 21 februari 2011.

Original: ”The Freedom Fighters – Hold on to Your Hats!”

Vi är Frihetens Söner. Vi hälsar er å Saint Germains vägnar. Vi är hans legioner av Frihetskämpar i de eteriska världarna. Vi hälsar er som står i de främsta leden, - ni som har kungjort er gudomliga rätt till frihet, suveränitet och fred!

Var beredda, för dammluckorna har öppnats. De krafter som har satt igång förändringarna går inte att stoppa. Vi är en enorm mängd fredsskapare, vilket även ni kommer att bli. Vi är vetenskapsmän, vi är lärare, vi är helgon som vandrade på jorden i det förflutna, - vi är jordens medborgare från det förgångna. Vi tillhör de eteriska världarna med en ren och strålande energi. Vi varierar lika mycket som ni, men vi strävade alltid efter frihet. Tillsammans är vi en kraft för fred och frihet som inte går att stoppa! Håll i hatten!

Det är dags för alla raser, för alla människor i världen att höras. Och det är detta som sker. Det kommer att hända mera. Ni kommer att höra av människor som idag är okända för er. Det kommer att bli ändå fler rop på frihet. Men det kommer att bli mer än rop. Det kommer handling – handling som inte går att stoppa, precis som Jordens handlingar inte går att stoppa. Det är inget tvivel om att det skenbara kaoset hos Jordens kropp fortsätter alltmedan hon skakar och ruskar på sig, när hon känner störtfloden av energier, förändringar som inte går att föreställa sig eller stoppa.

Det kommer händelser som bär med sig möjligheten till mer brutalitet och kanske offer, liksom det kommer händelser som förvånar er med sin fridfullhet. Ni bär vittnesbörd om ihärdigt arbete för fred, när olika människor kommer samman vilka faktiskt inte är annorlunda än ni. Deras avsikt är densamma och deras fokus är detsamma. Fredens energi har svept fram över jorden. Den går inte att stoppa! Håll i hatten!

Det är dags att bli hörd. Det är dags att ge uttryck för mänsklighetens längtan och djupaste önskningar, vilka filtrerats bort länge nog och nu kommit upp till ytan. Detta kan inte och skall inte stoppas. Det kommer inte att låta sig kuvas, det kommer inte att bli fråga om att gå tillbaka. Det är full fart framåt. Bravo!

De gamla krafterna förstår nu utom allt tvivel att folket inte längre är en skräckfylld civilisation av får! Och vad kan de gamla krafterna göra? De är hopsamlade och innestängda i en fålla och måste betala kalaset.

Vi saluterar när vi står som segrare tillsammans med alla som har proklamerat sin rättighet till frihet. Det går en rörelse för fred över jorden. Förtryckets klagan har tonat bort. Nu sluts cirkeln och ni rör er med full fart framåt på det tåg på frihetens spår som inte går att stoppa. Friheten får alltmer bränsle av den seger som sjuder i mänsklighetens kollektiva hjärta.

Våra Frihetskämpar i gångna tider kämpade för frihet; - ett folks frihet, frihet från hyckleri, från intolerans; frihet i smått och frihet i stort. Er frihet representerar en frihet av kosmiska proportioner. Friheten är av en hög vibration och kan därför inte stoppas. Inkommande energier ger näring åt frihetens flamma. Dessa energier går inte att stoppa – håll i hatten! Välkomna dem, omfamna dem, låt dem integreras med er.

Dessa ungdomar som har tagit på sig att kasta sig in i striden och bli frihetens röst har satt igång händelser som fortsätter och som inte går att hejda.

Vilken fantastisk tid detta är! Vilka segrar! Vilka verkligt modiga människor de är! Vilket underbart rike ni skapar på den här kära planeten! Var medvetna om att även hon har deklarerat sin frihet; med fulla rättigheter till frihet från det gamlas förtryck. Är det inte på tiden!

Detta överlåtes på er, kära modiga människor. Att stå upp för er rätt att vara fria är er gudagivna rättighet och den är er given! Nu är det slut på förtryck, slut på rasism, slut på stagnationen som ras och på att inte få det ni förtjänar.

Detta är möjligheternas tider. Vilken glädje detta ger mänsklighetens civilisation. Vilken glädje detta ger alla förnimmande varelser i ert universum. Det finns mycket att fira, mycket uppmuntran och stöd från alla som älskar er, kära jordemänniskor.

Vi hejar på er. Vi står vid er sida bärande på frihetens flagga, fredens fana. Frihetens energi lyser klart i sin strålglans. Det är dags, ni har förtjänat det.

Det här steget leder till nästa och till nästa och vart och ett kommer att vara mer fantastiskt än det föregående. Framåt, ni lysande! Håll fast vid sanningen i era hjärtan. Håll fast vid Ljuset. Vi håller sanningens ljus för er. Segern är er. En kungörelse ekar genom himlarna, - en med värdighet, med briljans, med sann frihet för själen, för hjärtat och för sinnet.

Ni kan förvänta er underbara förändringar som följer i er frihets spår. Allt nytt och underbart kommer att dyka upp. Ni kan se fram mot en energiförändring i era liv, vilken får er att känna er som om ni är redo att skjutas upp som en raket – in i en ny era av glädje, en era som ni själva skapar åt er. Håll i hatten och njut av resan, för de nya energierna kommer att bära er långt bortom det ni känner till.

Befrielse från era känslor, från era tankar, från ert fysiska är för handen. Er Andes befrielse är på gång. Din Ande, kära du, är redo att skjuta i höjden och expandera tillsammans med dig. Du behöver inte någon som håller dig under armarna. Du gör ett utmärkt arbete själv.

Se vad du kan göra, - vad du har gjort! Fortsätt, du sanne krigare, sann i din tro, sann i ditt fredsarbete. Bär ditt ljus stolt och i frid. Inom din frid finns en så hög energi att den låter dig acceptera sanningen om den du håller på att bli under din resa på denna storslagna planet, kallad Jorden.

Håll i hatten!

Översättare: Inga och Cagga Levander

More Swedish translations: www.st-germain.se


No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE