Followers

Labels

Saturday, March 22, 2014

Ashtar Sheran through Kris Won 17 mars 2014Ashtar Sheran through Kris Won
17 mars 2014

Kära bröder och systrar som bebor denna värld, av Gud känd som Jorden. Otaliga krig har pågått under hela mänsklighetens historia. Blodiga krig som har satt sin prägel på miljoner män och lämnat kvar änkor och faderlösa barn i deras hem.

Allteftersom människan har gjort framsteg genom århundradena till nuvarande tid så har krigsmaskinerna blivit mer dödliga, mer sofistikerade och mer selektiva, men människans önskan att förstöra är fortfarande densamma. Teknologin har utvecklats stegvis men människans känsla för moral har inte växt med den.

I det förflutna har andra, mer forntida kulturer än dagens, gjort samma misstag som ni nu gjort, men nu är det Guds vilja att era städer inte blir förstörda av varken eld eller vatten utan att era nationer med sina befolkningar får hjälp. Möjligen genom instruktioner utan direkt inblandning så att ert öde inte blir att ni omkommer under rasande element.


Vi som besöker er från platser som ibland ligger mycket långt bort, såväl som nära er, finns här bland er för att kunna stå till tjänst med den hjälp ni behöver i dessa så känsliga och även farliga tider med tanke på den dödliga beväpningen som mänskligheten för närvarande innehar.

Även om ni alltid har räknat med vår hjälp, av människor på ytan såväl som från våra moderskepp eller från andra mindre farkoster, så är hjälpen vi för närvarande kan ge er långt bättre än den ni fått i det förflutna.

Jag är ledaren för alla legionerna av besökande civilisationer, i huvudsak fem, och andra som också hjälper till men är i mindre antal, och som uppfyller andra typer av tjännster och uppgifter för planeten.

De uppgifter som utförs av de fem huvudsakliga civilisationerna är till största delen relaterade till skyddandet och säkerställandet av de mest utsatta befolkningarna, de som lever i de mest osäkra och prekära situationerna än resten av deras bröder och systrar. Vi hjälper överallt vi kan, även om det är sant att hjälpen bör komma i huvudsak från era mänskliga organisationer och från de finansiellt mest mäktiga människorna inom era nationer.

Istället ser vi sorgligt nog att de större företagen, som skulle kunna dela med sig av sina rikedomar till de mest missgynnade befolkningarna på planeten, konfronterar varandra för att kunna bli de mäktigaste inom sitt område. De är bara intresserade av att öka sina rikedomar mer och mer och deras obegränsade ambitioner att göra mer och mer pengar gör att de slår dövörat till och stänger ögonen för det ökande lidandet hos de mest utsatta inom befolkningarna, de som kämpar för sin överlevnad utan något hopp om att få hjälp från dem som äger makten, finansiellt, politiskt eller socialt.

Detta är både oacceptabelt och oanständigt av någon som kallar sig själv en “människa”. Idag, mer än någonsin tidigare, inskrider vi så att alla de personer som har makt över andra inte skall använda den, utan istället hjälpa sina medborgare att förbättra sin situation. Om inte skall de bli isolerade från sina positioner av inflytande och bli fråntagna dem för att ersättas med andra människor som är villiga att ta över.

Lite i taget åstadkommer vi detta med hjälp av massornas uppvaknande, de som har börjat mobilisera sig för att bekämpa sina förtryckare och som kräver frihet och rättvisa för sina respektive befolkningar. I slutändan kommer vi att uppnå rättvisa och jämlikhet i era samhällen, tvivla inte alls på detta.

Det finns ett ännu kraftfullare vapen än de som dessa länder med den största militära utrustningen på planeten har, nämligen Kärlek! De av er som har hjärtat fyllt med Kärlek är sannerligen mer skyddade än dem som har de mest defensiva och sofistikerade vapnen i världen.

Utveckla och förfina Kärlek i era hjärtan, och försvara sedan er rätt att bli bemött med rättvisa och jämlikhet av dem som anser sig ha makten i era respektive samhällen. Men var medvetna om, mina bröder och systrar, att vi alla är jämlika inför Gud och därför förtjänar att få leva ett värdigt liv och ha alla våra grundläggande behov täckta och beskyddade.

I kärlekn som förenar oss alla under himlarna!
Ashtar SheranÖversättning Gertie Dahlberg.No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE