Followers

Labels

Saturday, March 1, 2014

Svenska -- SaLuSa 28 februari. 2014


SaLuSa,28 februari, 2014


Mina Kära, vi kommer med goda nyheter för att informera er att det hängivna arbetet som ni har lagt ned nu kommer att få sin belöning, som ni så väl har förtjänat. Våra kombinerade ansträngningar har åstadkommit ett påskyndande av arbetet nödvändigt för att åstadkomma ett visst stadium i framstegen som krävs för att införa förändringarna. Era ansträngningar har fått till stånd en genomgång av gjorda framsteg och ett beslut har fattats att snabbt gå vidare framåt. Det betyder att specifika händelser kommer att inträffa som ni blir medvetna om som helt klart kommer att avslöja påbörjande av ytterligare ett stadium som leder till “Händelsen”. Inom en ganska kort period så får ni otvivelaktiga bevis på framstegen som görs, men förvänta er inte att de skickas ut via ert nyhetsmedia. De mörka kommer att förtrycka sanningen och kommer att försöka sig på allt för att stoppa framstegen, och det betyder att ni måste titta er omkring för att hitta bevisen på vad som händer.


Efter all denna tid av väntan så har alla ansträngningar lagts ned på att åstadkomma de nödvändiga förändringarna, och stadiet har nu nåtts då Ljuset tar över. De mörka har inte längre den kontrollerande makten som de brukade ha. Istället så har Ljuset plötsligt fört sig in i dominerande position och dess framsteg kommer nu att accelerera. Ljusarbetare ombeds att hålla sitt fokus på målet som de arbetar emot. Det krävs fortfarande en fokuserad hängivenhet för att framfarten skall hålla i sig, då det fortfarande är långt kvar. De goda nyheterna är dock att det nu är en nedförsbacke och ni kommer inte ha lika många svårigheter på er väg som tidigare. Vid det här laget så vet de flesta av er vad som krävs av er, och många har väntat på just denna tid för att påbörja sina uppgifter. Om ni är en som förefaller att vara utan en specifik uppgift så kan ni göra gott arbete genom att fortsätta med att sprida Ljuset.

Ni kommer att finna att då Ljuset fortsätter att växa så kommer era liv att lättare flöda framåt. Kämpandet som ni i det förgångna har upplevt kommer gradvis att bli mindre och mindre, och en tid kommer då allt flyter smidigt och tillfredsställande. Det är ert öde att uppleva fullbordan av era förväntningar och njuta av upplyftandet av era vibrationer. Då ni gör det så kommer ni att också att finna att ert medvetande expanderar och ni kommer att ha gått långt fram emot fullt medvetande. Er hela resa har handlat om att finna er väg tillbaka till där ni var då ni startade er resa för tusentals år sedan.

Vid det här laget bör ni ha insett att ni inte är era kroppar, vilka helt enkelt är något ni har “klätt upp er i” för att kunna uppleva de lägre dimensionerna. Inte heller är ni sanna Jordvarelser och ert hem är bland stjärnorna dit ni kommer att komma tillbaka och för att bo som Varelser av Ljuset. Ni kommer alla att hedras och respekteras för att ha tagit på er uppgiften att leva inom de täta rikena medan ni har hållt Ljuset. Ni har lyft upp varelser som annars kanske skulle ha blivit helt överväldigade av de lägre vibrationerna. Ni tog ivrigt och utan tanke på er själva an utmaningen att hjälpa andra förlorade själar, med kunskap om att ni inte skulle låtas tappa bort er för evigt. Era liv skulle hela tiden följas och ni skulle få hjälp då det var möjligt.

Så var snälla att inte döma de som förefaller att har fallit bort från Ljuset. De behöver enorm hjälp och förståelse för att få dem tillbaka på vägen av Ljuset, och ni har anmält er frivilligt att hjälpa dem med det. Ni vet inte vid detta stadium vilka upplevelser ni har genomgått för att komma till där ni nu är. När er medvetandenivå förhöjs så kommer ni dock att se er själva i “Sanningens Spegel” och kommer utan tvekan att finna att ni har infriat vad ni har lovat. Sanningen om er måste avslöjas i stadier vartefter som ni är tillräckligt starka för att acceptera den. Det finns inget chockerande då det gäller den, men den är helt enkelt bara högst överraskande och för många otrolig.

Ha ett öppet sinne då ni blir mer och mer medvetna om sanningen, och vet att den alltid kommer ha denna speciella känsla som inte kan förnekas. Om den förefaller alltför mycket att kunna tros på, så håll det in minnet då ni med tiden kommer att acceptera den för vad den är. Om ni visste vilken underbar tid som ligger inför er så skulle ni inte oroa er inför framtiden, då era liv nu är på ett annorlunda spår, även om det kan vara svårt att acceptera under era nuvarande förhållanden. Dessa tider är fulla av tumult då de nödvändiga sker, men ändå så kommer utav detta friden och harmonin som ni har letat efter.

Från och med nu och framöver så kommer livet att bli lättare för er och inte lida brist på uppmuntran. I själva verket så kommer många av er att behöva mycket lite om någon alls då ni kommer att sporras på av utvecklingarna som mycket snart måste komma. Det kommer i form av bekräftelser av händelser som äger rum, som ni normal skulle vara omedvetna om, som som nu avslöjas. En del ting kommer att få folk att känna sig chockade, men allt som allt bör det vara upplyftande. Ljusarbetare kan var till enorm hjälp genom att mjukt upplysa människor om sanningen. Håll er uppmärksamhet på utvecklingarna då en del kommer att direkt involvera era aktiviteter. Var redo att justera om er och håll er alltid på vägen mot fullt medvetande. Vi ser framemot att få mer kontakter med er, men det är inte än dags för mer öppen kontakt. Det kommer naturligtvis, och det är då inte så långt in i framtiden.

Jag är SaLuSa från Sirius och så nöjd att nyheterna åtminstone är mer upplysande och helt upplyftande. Det bör fortgå med en ganska hög hastighet och med utvecklingar som ni kommer att tycka om och som ger er upplyftning. Som alltid kommer vi att övervaka de mörkas aktiviteter, då även ett mindre antal av dem kan orsaka problem för er. Vi lämnar er med vår kärlek och välsignelser.

Tack SaLuSa,

Mike Quinsey

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se     

Ursprungssajt:http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE