Followers

Labels

Friday, July 11, 2014

Ashtar -- 09:07:2014


Ashtar Sherán via Kris Won

9 juli 2014


Lås oss alla sända våra böner till Första Skaparen, som när allt kommer omkring är den som ansvarar för allting i den här processen för planetariska förändringar.

Kära Bröder:
Saker och ting börjar nu falla på plats lite i taget. Livet arrangerar sig själv på bästa sätt. Världen förbereder sig själv för de händelser som kommer att ske under de kommande månaderna och som lämnar fältet öppet för förändringen.

Jorden kommer att få uppleva en förändring i sin molekylära struktur på ett sätt som aldrig tidigare har setts på den här planeten med en oöverträffad skönhet.


Bered er alla på den här förändringen som, emedan den kan bli obehaglig i början, är det oundvikliga scenariot för att transformationen och omvandlingen av materian kan åstadkommas. Utan manifesterade förändringar av ytan på planeten kan inte Uppstigningen till en ny och högre dimension av Frid och Ljus inträffa.

Låt oss därför höja våra böner till Första Skaparen som är ansvarig för allting i processen av planetarisk förändring. Inte bara kommer allt att förändras från sin materiella existens med allting som inte hör hit längre i den Nya Eran som ligger så nära, utan även de subtila planen som interagerar i den här världen kommer att få uppleva en höjning mot ännu högre plan. Som en enorm kedja som, när dess översta länk höjs, också höjer dem som befinner sig i de lägre delarna i kedjan. Så att hela kedjan höjs och inte bara en del av den.

Som de flesta av er som läser detta meddelande känner till så är allting sammankopplat, och själarna är på en subtil nivå förenade som En enda Universell Själ. Föreningen av alla dessa själar som har varit manifesterade i Guds Skapelse utgör En enda Ljuskropp, som delar upp sig själv på det materiella planet i en myriad av pyttesmå punkter av ljus. Men alla dessa punkter av ljus, eller gudomliga gnistor, är endast särpräglade reflektioner av densamma och enda Existensen, det enda Universella Sinnet, som övervakar allt och alla och håller ihop all Skapelse och på ett mystiskt och oförklarligt sätt förenar den. Förenar den ena gudomliga gnistan med den andra och formar en helhet av obeskrivlig och ofattbar komplexitet, allt förenat av limmet i Universell Kärlek.

Var därför förberedda för förändringen som kommer att ske snart, inom några få månader, och försök att hålla er vibration hög genom böner och meditation. Försök att ägna tid åt ensamhet och tystnad så att, när förändringen uppstår som är oundviklig för er nära förestående Uppstigning, ni alla är väl intonade och förberedda både inom er och utanför er själva.

Jag hälsar er med Oändlig Kärlek och Broderskap.
 
 Ashtár Sherán

Översättning Gertie Dahlberg.
No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE