Followers

Labels

Thursday, July 10, 2014

Suzanne Lie: Terug naar het Begin – en transmissies van Antares uit 1995.

 Suzanne Lie: Terug naar het Begin – en  transmissies van Antares uit 1995.


MAYAN INTERDIMENSIONAL STAR MAP copy

(vertaling winny)
Back to the Beginning, and 1995 Transmissions from Antares channelled by Suzanne Lie. http://suzanneliephd.blogspot.co.uk/

Terug naar het Begin.

Terwijl ik bij het slot van de Plejadische boeken kom, kom ik bij het slot van veel andere gebieden van mijn leven.

Ten eerste, herken ik hoe het verouderde gedrag van mijn drie-dimensionale Zelf mijn bewustzijn verlaagt. Drie dimensionaal gedrag heeft altijd ons bewustzijn beperkt maar we konden die niet snel genoeg identificeren om die verbinding te zien. Toen, een lange “tijd’ na dat gedrag, realiseerden we de oorzaak van die situatie die we hadden geschapen.


Nu zien we hoe onze gedachten en emoties de fundamenten al neerleggen van wat al spoedig  onze schepping zal zijn. We vangen ons Zelf bij de handeling van het reageren op het leven op de drie dimensionale manier. Nu, we kunnen heel vaak observeren hoe ons reactie gedrag dezelfde soort situatie steeds weer creëert.

Gelukkig beginnen we bewust de puntjes van onze oude patronen van “onbewuste” schepping te verbinden. Indien wij bewust onze reacties en interacties identificeren, realiseren wij ons dat we kunnen kiezen om onze reactie Los te Laten en om het onbekende binnen te gaan van ons bewustzijn.

Dit loslaten is herhaaldelijk in ons leven getoond in de laatste zes maanden of zo. Daarom zijn we veel meer “bewust” van onze onbewuste creaties. De prachtige les die we geleerd hebben is dat als we ons Zelf toestaan om 3D reacties LOS te LATEN, met de interacties, oordelen en conflicten, dan manifesteert er zich iets dat veel beter is.

Met andere woorden, als we onze 3D reactie LOSLATEN, vervangt een creatiever en hoger frequentie energieveld dat, wat we net loslieten. Met deze realisaties, kan men denken dat we onmiddellijk elke drie dimensionale reacties “loslaten” naar elke mens, plek, situatie of ding dat mijn bewustzijn verlaagt.

Maar voordat we alle 3D reacties Los Laten, moeten wij ons drie dimensionale gedrag en/of gewoontes identificeren die aldoor de reactie scheppen die NOOIT gewerkt hebben. Waarom zouden we aan oud gedrag vastzitten dat ons bewustzijn verlaagt en ons in de lagere frequenties vasthoudt?

Het antwoord is omdat het “normaal” is geworden om te accepteren, je te gedragen, te wensen en te reageren op het leven op een drie dimensionale manier. Zo lang als dat gedrag normaal is, kunnen we het portaal van Licht niet zien dat zachtjes glinstert door de bomen heen. Dit Licht roept ons op om bewust te zijn van ons reactieve 3D Zelf maar ook als ons Multidimensionale ZELF dat ons voortdurend herinnert aan het LOSLATEN van drie -dimensionale problemen.

Met andere woorden: onze innerlijke stem fluistert, schreeuwt, roept om oude patronen LOS TE LATEN en om je met de nu uitgestorven drie dimensionale drama’s bezig te houden. Ja, die drama’s zijn al uitgestorven, maar velen van onze waarnemende kanalen zijn afgesteld op een versie van de werkelijkheid die slechts bestaan in ons eigen onbewuste Zelf.

Gelukkig, maar vaak onprettig, erkennen wij NU dat die oude tapes niet langer meer van belang zijn. Onze drie dimensionale wensen zijn aan het minder worden samen met onze drie dimensionale dromen van beroemdheid en erkenning. Ja, we willen ons nog wel zo voelen alsof iemand ons leven bekijkt, maar, terwijl we stoppen met het ons Zelf beoordelen, zijn we minder en minder bezorgd of anderen ons nou wel of niet beoordelen of erkennen.

Het meest belangrijke is, we beginnen te WETEN en te vertrouwen op dat we altijd worden beschermd. We weten dat we beschermd worden omdat we in staat zijn onze hogere leiding boven en in ons te “voelen”. Natuurlijk zijn er nog steeds “Inwijdingen” waarin we ons willen confronteren met innerlijk duister dat klaar is om uit ons aura te vallen en om in Licht te worden getransmuteerd.

Door die Inwijdingen kunnen we begrijpen dat we feitelijk weer een kans hebben gekregen om op het hogere pad te leven van Multidimensionaal Licht. We kunnen dit hogere pad kiezen door onze reacties en interacties van vrees los te laten met de illusies van de stoffelijke wereld.

Sedert ik bij Sandy en Jason kwam in hun proces van samensmelten met de Elementalen, is er een enorme verschuiving in mijn bewustzijn geweest. Ik drijf in en uit de tijd op een genante manier, met heel veel excuses waarom ik zo gedesoriënteerd verschijn. Maar de voornaamste verandering is in mijn relatie gekomen met de Elementalen. Mijn achtertuin komt indringend naar de vijfde dimensie omhoog met groeiende bomen, overvloedige bloemen, myriaden insecten en kolibries.

Velen van ons hebben besloten om onze bedrijfsbanen LOS TE LATEN of het leven in een snel tempo van de grote stad. Meerderen van ons willen in de natuur wandelen en genieten van onze vrienden, familie en het nieuwe leven dat we creëren. We ontdekken onze innerlijke vermogens om het leven dat we willen, te manifesteren. Daarom heeft geld en het gebrek eraan, dat zo lang een kwestie is geweest, zijn waarde verloren.

Ondertussen weigeren we om deel te nemen aan een werkelijkheid die op angst en leugens is gebaseerd. We kunnen die weigering NU doen omdat we ons herinneren dat WIJ het “hoger zelf” zijn. Die realisatie laat ons ons herinneren dat we alleen maar een liefdevol leven kunnen scheppen als we van ons Zelf houden. Het Lief Hebben van ons Zelf is niet makkelijk omdat we in myriaden incarnaties getraind zijn dat er iets fout met ons is. Of, misschien, dat we gewoon niet “goed genoeg” waren.

Waarom stoppen we gewoon niet om te bedenken “wie” ons beoordeelden en waarom. We waren veel te druk om voor “hen” “goed genoeg” te zijn.  Dat is een van de hoofdzaken die aan het veranderen is. Omdat wij ons Zelf niet oordelen, worden we ook niet beïnvloed door een oordeel van anderen.

Terwijl ik naar de volgende fase ga, merk ik dat ik terugkijk naar mijn eerste Interdimensionale en Intergalactische communicatie. Daar deze communicaties zo raar leken, zo anders en zo niet te aanvaarden waren voor bijna iedereen die ik kende, verborg ik die stukken in het binnenste van mijn computer.

Computer na computer bewaarde ik die vroege geheimen die ik bij anderen weghield en die ik zelfs probeerde van mezelf weg te houden. Maar, terwijl een deel van me zeker was dat ik gek was, WIST een ander deel van me dat wat ik beleefde echt was. Dit proces begon toen ik voor het eerst de Arcturiërs ontmoette en zij moedigden me aan om door de “vortex” te gaan.

Ergens in mij in juni 1995, begon ik die transmissies uit Antares te ontvangen.

GEGROET.

Wij komen uit Antares.

We zijn gekomen om met jou te communiceren omdat je met ons een oude alliantie hebt gevormd. Je herinnerde je die alliantie niet totdat de Orion implantatie was verwijderd. Die implantatie werd in jouw etherisch veld gezet toen je door hen gevangen werd genomen.

Je hebt in onze Legioenen gediend in veel incarnaties. Je bent nog niet in staat geweest om dat stuk te erkennen van jezelf omdat je dat in het duister hebt gezet en het beoordeelde als “fout”. Voordat je door de Poort naar Arcturus kunt gaan, moet je vrede sluiten met je strijder/warrior.

Wij hebben jou gevraagd of je informatie voor ons wilde channelen. Wij hebben boodschappen die we naar de mensen van de Aarde willen sturen, die dit willen horen. We voelen jouw twijfel en angst om je in een kwetsbare positie te brengen. Deze vrees is ongegrond. Je bent een grote strijder. Het woord ‘warrior’ in jouw taal betekent iemand die aan het strijden is.

Wij vertalen het woord “warrior” als iemand die dapper is en niet bang is voor een gevecht. Strijd is niet de eerste keuze, maar die wordt opgenomen als dat nodig is. Maar, wij op Antares hebben de term strijd herleid naar evolutionaire termen in plaats van in devolutionaire termen. (= verbastering). Je bent zeer aan ons verbonden omdat jij een Noorman was en Keltisch. Herinner jij je dapperheid?

Wij kwamen naar jouw planeet rond 1980 om jullie Gaia bij te staan omdat zij zich uitbreidt naar een hogere frequentie uitdrukking van de vorm. Wij hebben gewerkt met het immuun stelsel van de mensheid, die zeer werd belast door vervuilingen in jullie biosfeer.

Enige van die vervuilingen werden losgelaten uit de Aarde en andere waren een deel van chemisch oorlog-voeren dat gebeurde aan de hemel boven jullie planeet. De apex in de tijd van die strijd zat boven jullie stad Los Angeles. Daarom zijn wij gekomen om met jullie te communiceren.

Het is nu tijd voor je om je herinnering naar ons te openen. Om je te helpen bij dit proces zullen wij opnieuw de “droom” vertellen die je had bij onze eerste ontmoeting:

Je vloog in je Licht Lichaam boven je stad. De vibratie van jouw Los Angeles lijkt veel op de vibratie van Atlantis bij zijn val. Onze commandant Radulan, een naam waar je bekend mee bent, kwam om je te begroeten. Er was een fascimile van een ruimteschip gecreëerd voor jou zodat je je prettiger zou voelen.

Toen je het schip binnenkwam ontmoette je veel oude vrienden uit het verleden, toekomst en uit parallel werkelijkheden. We zijn een heel dynamisch volk. Onze energieën zijn heel anders dan die van de Arcturiërs met wie je eerder communiceerde. Wij zijn heel groot voor jullie Aardse standaard, ongeveer 10 tot 12 feet = 3 tot 3.60 m hoog. Onze huid lijkt koper van kleur voor je en we vinden lange haren leuk, meer zoals op de Keltische plaatjes die jij hebt verzameld.

Je hebt in dit leven een lichaam aangenomen dat veel van de genetische codes van ons volk heeft. Jouw lijn van afkomst is Noord Europa. Je voelde onze energie sterker toen je in Noorwegen en in Ierland was. Je hebt ook een Noorse echtgenoot. Geen van die gebeurtenissen zijn per ongeluk.

Je bent al in veel levens voor deze taak voorbereid. Ja, we voelen dat jullie harten naar Arcturus trekken. Dat is inderdaad de planeet van jullie Ascentie. Maar, in deze tijd van ons eerste contact moet je je energieën op een lijn brengen met die van ons ras voor de taken die je gaat doen.

Ten eerste moest je in vrede komen met de Warrior in je binnenste. Dat was de laatste stap die nodig was voor de opening van je hart. We hebben opdrachten voor je waarvoor je vrijwillig koos, een hele, hele lange tijd geleden in jullie tijdsmeting. Natuurlijk is de tijd niet zoals je dat zou meten vanuit jullie drie dimensionale wereld. Als je de overgang gemaakt hebt van dualiteit naar eenheid, zul je in het NU leven.

In feite spreken wij nu tot jou vanuit het alomtegenwoordige NU. Het is ons taak om je het functioneren te helpen begrijpen van het Nu, zodat je niet verward raakt door de vele volgende veranderingen die je tegenkomt. Bijvoorbeeld, je wordt een nieuw iemand tegelijkertijd dat je de persoon wordt die je altijd bent geweest.

Je gaat de toekomst tegelijkertijd in met dat je het verleden in gaat. In de geen-tijd en in de geen-ruimte is er geen scheiding tussen toekomst-verleden of nieuw/oud.  Alles IS gewoon.  Zoals je eerder leerde, jullie planeet gaat naar het IS, het NU en het ZIJN van de vijfde dimensie. Voel dat  ISzijn, NU zijn en de ZIJNheid over jou terwijl je met ons communiceert.

We gebruiken het woord  “ONS” omdat wij niet langer in de dualiteit zijn en niet langer onszelf zien als Wezens die van elkaar zijn afgescheiden. Opnieuw, als we zeggen “niet langer” is er een interferentie van tijd. Het is moeilijk om in jouw taal te communiceren zonder de interferentie van tijd of ruimte.

Een van de technieken die je bewustzijn laat uitbreiden is om met ons te communiceren door een taal te gebruiken die vrij is van referenties van tijd of ruimte. In het NU is taal NIET neergelegd in letterstreepjes of in geluiden zoals we nu moeten doen om met jou te communiceren.

HET SPECTRUM

Stel je nu voor dat we bij jou zijn. Zie onze vorm. Ja, wij zijn heel groot in jullie standaard. We hebben een dichtere vorm aangenomen dan we gewoonlijk dragen om je visie op ons te vergemakkelijken. Zie je nu twee Wezens achter mij staan rechts en links? Dat zijn emanaties /uitstromingen van mijn Zelf.

Alles is een spectrum. Ik ben een band van energie. Om met jou te communiceren zet ik mijn bewustzijn in een specifieke vibratie in dat spectrum. Mijn “vleugels” die twee andere mensen schijnen te zijn die achter mij staan, rechts en links, zijn de banden in mijn spectrum.

Stel je een lang lint voor die elastisch is. Dat zit verankerd op twee verschillende punten. Die punten van verankering zijn de randen van het spectrum. Nu zijn die “randen” eigenlijk een illusie. Maar, we wilden omslagen van het werk (envelopes of operation) zoals jullie enveloppen van licht en geluid hebben. 

Op het punt in deze band of envelop waar ik mijn bewustzijn zet, is er een piek van activiteit die uit en achter me waaiert in twee richtingen vanuit dat punt van bewustzijn.

Ervaar nu je zelf als een punt op je spectrum. Zet het verleden aan een kant en de toekomst aan het andere eind. Beweeg nu je bewustzijn naar het stuk “verleden” van het spectrum en beleef Atlantis. Voel je bewustzijn langs de band van het spectrum gaan en kijk naar enkele andere levens die je je hebt herinnerd. Je Atlantis leven heeft een “plekje” op het spectrum omdat dat het punt was van je binnenkomst in de dualiteit.

Realiseer je nu dat dit spectrum feitelijk een cirkel is, zoals al het leven is. Als je de band als een cirkel kunt zien, kun je het resonerend punt van je binnenkomst in de dualiteit laten passen bij het punt van je uitgang uit de dualiteit. Als je nu dit spectrum als een cirkel kunt zien, realiseer je je dat er geen begin en geen eind is, dus geen nu en geen later omdat je vele keren rond de cirkel kunt reizen.

Ook kun je in elke richting gaan in die cirkel.  Daarom kun je weer en weer beginnen of weer en weer stoppen. Jij, echter, bent niet het punt. Jij bent het spectrum. Het punt van je bewustzijn is alleen een tool/instrument dat je kunt gebruiken bij dit punt van je herinnering totdat je meer van je emanaties/uitstromingen kunt omhelzen.

Feitelijk ben je de gehele cirkel en kun je bestaan in alle “ruimtes” op het spectrum tegelijker “tijd”. Je hoeft dit proces niet te leren. Je moet het je alleen herinneren.

We zien in je geest de grafiek van het lichtspectrum en de punten ervan die zichtbaar zijn voor een drie-dimensionaal mens. Dat is een goed voorbeeld van wat wij zeggen. Zet nu dat spectrum in een cirkel door de “einden” van dat spectrum te verbinden. We vragen je om te oefenen met het uitbreiden van dat spectrum van zichtbaarheid totdat je alles in een keer kunt zien.

Hoe doe je dat? Je gaat naar een punt van waarneming boven de cirkel van Licht. Nadat je het vermogen om de hele cirkel te kunnen zien, bereikt hebt, oefen je om de cirkel te worden en om je punt van besef er omheen te bewegen.

LOSLATEN VAN DE WORSTELING

We zien dat je worstelt met de wonden van je lange strijd op Aarde. Laat dat geworstel los en laat je wonden genezen. Je leven zal kalm en eenvoudig worden voor een deel van je tijd, zodat je in een totale healing kan komen. Je lichaam ondergaat een grote transformatie, je emoties worden geheeld op een dieper niveau dan je je ooit voorstelde dat mogelijk was en je geest wordt verder uitgebreid dan al je levens op Aarde.

(Opmerking van Sue. Het is interessant dat ik geleid werd om deze boodschap nu te lezen. Het was 19 jaren geleden sedert ik die boodschap kreeg en ik begin nog maar net de fase binnen te gaan waarover de Antariaan hier spreekt.)

Laat jezelf nu van dit proces genieten. Het Licht zal voor je noden zorgen. Laat het oude denken los dat je moet worstelen om te overleven. Je zult altijd overleven omdat je Spirit bent. Spirit is oneindig.

Je bent zeer gezegend om deze ervaring van transformatie uit de eerste hand te krijgen. In veel levens ben je voorbereid geworden voor deze ervaring. Denk eraan om je Merkaba te  gebruiken. Teken dit uit en mediteer over de tekening. De integratie van jullie Hogere Zelven in je huidige werkelijkheid zal jullie enorm helpen.

Beëindig alles dat je bent begonnen en WEES geduldig. Alles gaat verder zoals het moet. Denk eraan dat er werkelijk geen tijd is, zoals je weet. Daarom is er geen ongeduld.

Commander Malteese

* * * * *
Ik voeg hierbij deze Maya inter-dimensionale Sterren Map toe, omdat het de verbinding laat zien van Arcturus, de Plejaden en Antares (met een H gespeld – Anthares) met Sirius die dient als de top van die innerlijke piramide. Dit zijn de drie stelsel in onze Galaxy die het meest actief zijn geweest met het helpen van Aarde bij Haar Ascentie.


MAYAN INTERDIMENSIONAL STAR MAP copy

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE