Followers

Labels

Friday, July 25, 2014

מסר דחוף מאדמה - הר שסטה ((Mount Shasta - אגרטה (Agartha)

מסר דחוף מאדמה - הר שסטה ((Mount Shasta - אגרטה (Agartha)


באמצעות Anna Merkaba מיום 17 ביולי 2014.

עדכון: "תזכורת ליום 26 ביולי 2014 - קריסטל מאגרטה מועבר לישראל/פלסטין לצורך מדיטציה לשלום עולמי.
מחר, הקריסטל שמועבר מאיסלנד ימוקם מתחת לישראל/פלסטין. הוא כמעט שם. איסיס (Isis)  במצרים מתחילה היום.  האנרגיה עומדת להתעצם, וזה חשוב להתכוונן לתוך הקריסטל כדי לסייע לאנרגיה שתופץ כיאות בין כולם, בקריאה לעצמי הגבוה שלהם כדי לעזור בשינוי התודעה לכיוון שלום. זה חשוב להשתמש באור הזהוב.
מה שהיינו רוצים באמצעות כוח העין השלישית, ובאשר לאלה המפקפקים ביכולותיהם, עיצרו. כיוון שאתם ישויות אור בעלות כוח אדיר. אם זה לא היה, אתם לא הייתם כאן ממש עכשיו! לכן, השתמשו באנרגית האלוהים האוניברסאלית הזורמת דרככם על מנת לכוון מחדש את האגו המתנגד המבוסס על אנרגיה שכרגע נמצאת שם לתוך שלום, הרמוניה, אהבה, הבנה, בריאות, שפע לכולם.
כדי לעשות זאת, ראו את החלקיקים הזהובים ואת האור הזהוב, אנרגיה הנותנת חיים כלל עולמיים מקיפה לחלוטין את כל המזרח התיכון. ראו כשהיא ממטירה למטה על אדמות אלה וטובלת אותן באהבה ללא תנאי של הבורא.  עכשיו שלחו אור זה עמוק לתוך ליבת כדור הארץ, על מנת שתמשוך את כל חלקיקי השליליות, את כל דפוסי המחשבה, את כל הישויות השליליות, את כל ההשפעות הארכוניות לעצמן והרעם עשוי למשוך את כל אלה למטה, כל הדרך למטה לליבה של כדור הארץ לצורך התמרה וטיהור.
אפשרו לזה לעבור דרך השמש האגרטנית (אשר תפעל כמכניזם טיהור בסיועם של כל האגרטנים התומכים בכך) וכשהם עולים חזרה, כוונו אותם באמצעות העין השלישית שלכם לקריסטל היושב על גבול ישראל - פלסטין. בהסכמה שהאור יעלה את הקריסטל ודרכו,  באמצעות מערבולת  בצורה של סחרור כלפי חוץ, הוא מקיף את כל המדינות שמסביב והכי חשוב מטהר את הלב של כול מי שחי שם.  ביחד, אנו יכולים לעשות שהשינוי בתודעה יתרחש! אחרי הכול, הגענו עד הלום! אנו אוהבים אתכם כולכם ומודים לכם עמוקות עבור המאמץ הממשיך שלכם לסייע לכל נשמות בני האדם בייסודה של חברה שלווה והרמונית באמצעות הפעלת הקוד של ליבן וחיבורן לאהבה ללא תנאי!!!!

המתקשרת:
רוצה לשתף בקצרה את המסר עם כולכם. אלה אשר מרגישים חיבור לעשות משהו ממש עכשיו בגרמניה בישראל/בפלסטין/ במזרח התיכון, בבקשה קראו זאת כמסר עבורכם. אני שוב נכנסתי היום לתוך אגרטה ודברתי עם אדמה.
הם יעבירו קריסטל הנמצא מתחת לאיסלנד אשר צריך להגיע בתוך 10 ימים וימקמו אותו על הגבול של ישראל ופלסטין, קריסטל זה ישפיע על כל השטחים מסביב כולל מצרים וכו'. אדמה, בקש שאלה מכם אשר נוטים ומרגישים כי אתם נקראים לעשות זאת, להתחבר עם הקריסטל בתוך 10 ימים ב-26 ביולי, ולהפעיל אותו.
אני יודעת שרבים מכם שואלים אותי לגבי אלה המחוברים לפעילויות אלה. אז בבקשה זכרו לעשות זאת, זה מאוד חשוב. קריסטל זה יסייע בהתמרת האנרגיה  שהינה כרגע בעיצומה במזרח התיכון, כשניקוי וטיהור התחילו שם במלוא הכוח.
זהו זמן קריטי עבור כולנו, עובדי האור, להיות במצב מאוד מאוזן של מיינד וגוף . אנרגיה "אפלה" רבה משתחררת ברחבי העולם, ואנו מרגישים את השפעותיה במהלך היום.  אם הבחנתם שמצב רוחכם משתנה במהירות במהלך היום, מלהיות באמת עצוב, דואג להיות שמח ועליז, זו הסיבה. האנרגיה משתחררת ומתמירה ואתם מחוברים לכך כעובדי אור.
אז בבקשה נקטו בכל אמצעי הזהירות ונקו עצמכם מדי יום והגנו על עצמכם מדי יום. אני כתבתי על כך בבלוג שלי שוב ושוב אבל עבור אלה אשר חדשים לכך, בבקשה ראו את הבלוג שלי.


:http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/category/health-wellbeing/missiontoearthcoverlarge
Translation: Gili 

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE