Followers

Labels

Sunday, July 27, 2014

Братята и Сестрите от Светлина от Сириус: „ Активен Съ-творец в Божествената игра”

Братята и Сестрите от Светлина от Сириус: „ Активен Съ-творец в Божествената игра
Чрез Шогун Амона


21 юли 2014г.

ВъзлюбениБратя и Сестриот Земята,
Приветстваме ви в любовта и светлината на Единството на нашето същество. Ние сме братята и сестрите от Сириус и сега присъстваме във вибрацията на Любов и ХармонияТук и Сега.

Много от вас питат, защо ние, звездните братя и сестри не се намесим осезаемо с повече дейности и лекота в процеса на издигането. Бихме искали да ви припомнимпозволено е само на самия Източник активно да се намеси в процесите и Майката Земя избира този момент от времето за себе си, когато тя ще навлезе от все сърце във фазата на активна и видима трансформация.

Има много фактори, които са в сила и ако се фокусирате върху своята божественост, вие ще разпознаете, че Източникът е във вас, във всеки един от вас, и така вие започвате, като Съ-творец да влияете върху себе сиобкръжаващото ви поле и средата си.

Когато се придвижите в любовтав чистата любов на сърцето сище почувствате, че силата ви и споменът ви за Източника се връщат в съзнанието ви. Основното е, че вие започвате да се отваряте за Източника в себе си от дълбока вътрешна носталгияи започвате да се интегрирате в божествената игра като активни Съ-творцидоброволно и със съкровено убеждение.

Никой друг, само вие можете да вземете това решение за себе си – този избор. Ако действате чрез собствени ресурси и инициатива, вие и душата ви ще изпитате висше ниво на извисяване в Божественото си присъствие, което винаги присъства във вас, признавайки Всичко Което Е като Единство.

Не е наша работа да ви убеждаваме чрез думи, по-скоро наша задача е да ви припомним с любов за любовта и хармонията във вас. Всички ние сме пътешественици, които са на пътя си за вкъщи, в безкрайния Източник, в произхода АЗ СЪМ. Всички ние сме Божествени Същества от Любов и от Светлина АЗ СЪМ и в дълбините на сърцата ни ние винаги сме Едно. Ние сме братята и сестрите от Светлина от Сириус.

В Любов, Радост и Единение… Шогун Амона

Translated to English : Petra ST

Превод:Tauno No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE