Followers

Labels

Wednesday, July 23, 2014

RAINBOW PHOENIX: BETREFFENDE DE MALAYSIAN AIRLINER MH 17 21 JULI 2014

RAINBOW PHOENIX:  BETREFFENDE DE MALAYSIAN AIRLINER MH 17                  21 JULI 2014

(vertaling winny)

Waarvoor Kosmisch Bewustzijn beschikbaar is. Gaat u door.

Dank u Bewustzijn en welkom. We waarderen uw aanwezigheid om bij ons te zijn op de sessie van Rainbow Phoenix op 21 juli 2014. Will Berlinghof is de vertaler voor uw boodschappen, Joan Mills is de vraagstelster en energiegeefster. De Wet van Liefde, de Wet van Licht en de Wet van Eenheid zijn aangeroepen. Is er een openingsboodschap of huidig gebeuren dat u wilt bespreken voordat we verder gaan naar de vragen van deze keer? Dank u.

Kosmisch Bewustzijn: Er is inderdaad een dringende zaak, een huidig gebeuren waarover dit Bewustzijn wil spreken en deze keer wil presenteren. Dit is de dringende zaak van het neerschieten van de Malaysian Airliner(vliegtuig) 17. Dit is de meest recente aanval op de Maleisische compagnie, de Maleisische airliners waar in de laatste vier maanden tweemaal op werd gemikt/gedoeld.

Dit Bewustzijn zegt dat er op werd gedoeld, want het is niet toevallig of zonder bedoeling en reden geweest waarom de aanvallen op de Maleisische luchtvloot plaats vonden. Het is niet op goed geluk, het is niet toevallig. Daarom beweert dit Bewustzijn in deze tijd dat dit kortgeleden gebeuren, het naar beneden schieten van de Maleisische Airliner met intentie is gedaan en verbonden is aan de eerste daad van gruwelijkheid tegen een onschuldige compagnie en een onschuldige groep mensen.


Na dit gezegd te hebben, moet dit Bewustzijn er ook bij voegen dat allen die deel zijn en deel zijn geweest van deze twee toestellen die naar beneden zijn gehaald, op een veel dieper niveau wisten dat er gebeurtenissen zouden zijn waar ze aan zouden deelnemen. Dit is moeilijk te begrijpen voor velen, want waarom zou een mens in een vliegtuig willen zijn dat werd aangevallen, dat naar beneden werd geschoten of dat zou verdwijnen? Dit kan niet op een bewust niveau van keuze worden begrepen. Het kan alleen worden begrepen als men werkelijk aanvaardt en zich realiseert dat er een deel in ieder menselijke leven is dat een uitdrukking is van een hogere verplichting, bedoeling en plan is.

Dit Bewustzijn wil in die materie niet verdergaan, want dit is een zaak van filosofieën en van manieren om ‘bewustzijn’ te begrijpen. Dit is niet de bedoeling op dit moment voor de dringende boodschap die Bewustzijn wil delen.

De bedoeling vandaag om een dringende boodschap te delen is om iedereen te waarschuwen die dit gebeuren volgen, dit kort geleden gebeuren, dit naar beneden schieten van de Maleisische Airliner, opdat jullie niet gesleurd worden in de bedrieglijkheid/onjuistheid van dit gebeuren. Dit Bewustzijn wil dit direct en botweg verklaren.  Dat dit een red flag (rode vlag) gebeuren is. Dat er degenen zijn die dit gebeuren hebben georkestreerd om een bedoeling te bereiken die verder ligt dan wat vlot wordt waargenomen of begrepen.

Dat als zo’n gebeuren plaats vindt, dat zij die de waarnemers zijn van het gebeuren, zij die kijken naar de ontvouwing van het nieuws op hun avondlijke nieuwsrapporten of er over lezen op het internet, of in iemands krant, zich een eenvoudige vraag moet stellen: “Wie dient dit? Wie is het meest bevoordeeld door het afschieten van een airliner?”

De westerse landen houden zeker vast aan dat het de fout is van de door Rusland ondersteunde rebellen in het oosterse Oekraïne en voeren zelfs aan dat misschien Rusland zelf gewikkeld was in die zaak.

Als nu dit Bewustzijn deze zaak een stap verder kon brengen: als de vraag gesteld wordt: “wie heeft hier voordeel bij?” en als men dan naar de zaak kijkt niet vanuit een opgeruid  gezichtspunt, niet uit een gezichtspunt van schuldgeven, maar liever uit een neutraal evenwicht – dat als men die vraag stelt en dan naar twee kanten kijkt, oost en west, kan men misschien zien dat het neerschieten van een burger vliegtuig, Rusland geen voordeel zou brengen, en geen voordeel zou brengen aan de rebellen in oostelijk Oekraïne. Dat zou eerder de wereld opinie tegen hen keren en een sterkere agenda van actie voorstellen tegen Rusland en de rebellen van oost Oekraïne.

Maar, als iemand dan dezelfde vraag stelt aan de Oekraïne of aan het westen, dan kan men misschien zien dat dit een voordeel is voor de westerse krachten om dergelijke claims te stellen, om de schuld aan Rusland te geven zodat zij(Oekraïne dus) de ondersteuning van de wereld krijgen tegen Rusland.

Het zou niet de eerste keer zijn dat onschuldige mensen werden opgeofferd bij een ‘red flag’  gebeuren om gevoelens en gedachten te manipuleren, om steun te krijgen voor een toekomstige actie die alreeds is gepland. Dit gebeurde om de Vietnamese oorlog te promoten, vele tientallen jaren geleden, toen, zoals beweerd werd, een Amerikaans schip werd aangevallen, en dat lokte een antwoord uit die de Amerikaanse regering tot actie leidde en toen vond de Vietnamese oorlog plaats. Dit gebeurde nog voor Nine Eleven (911) waar reeds de bedoeling was om Afghanistan en Irak binnen te vallen, maar dat er een gebeuren nodig was die de publieke opinie zou polariseren tegen de Taliban en tegen de krachten in dat gebied, die Amerikaanse en geallieerde troepen naar binnen liet gaan.

Nu is er weer een ander incident dat gebruikt wordt om dezelfde bedoeling te dienen. En opnieuw zijn er onschuldigen vermoord, zij werden geëxecuteerd om het plan van anderen te dienen die de populaire opinie willen manipuleren voor actie tegen Rusland, zij promoten de komst van NAVO troepen in de Oekraïne als antwoord op het incident en andere incidenten die ook zijn gepland.

Als zij die het meest voordeel hebben de publieke opinie kunnen manipuleren in de mate die deze actie steunt, dan hebben zij energie gekregen bij hun acties. Dan zullen ze doorgaan met hun daden en zoals dit Bewustzijn verklaarde, wordt er gezien dat hun bedoeling en hun opzet het is om NAVO troepen, westerse troepen in de Oekraïne te brengen, die de situatie uitlokken, en de plannen ervan promoten die leiden tot een derde wereldoorlog.

Dat dit een tijd is waarin men naar die zaken kan kijken, maar niet met nationalistisch vuur of patriottistische plicht, niet vanuit het punt waarop men werd gemanipuleerd om bepaalde leugens te geloven die men zal bespreken en waar over aan beide zijden wordt gesproken. Men moet hiernaar kijken vanuit een plek van evenwicht en neutraliteit, men moet zich de vraag stellen: wie dient het meest dit incident en men  moet bereidwillig zijn om mee te gaan met dat wat wordt voorgesteld op het 9 uur nieuws (8 uur nieuws dus, bij ons.) Men moet bereidwillig zijn te zeggen: nee, ik steun dit niet, ik houd niet vast dat dit gewoon daden zijn van onze vijanden, want die zijn niet alleen onze vijanden omdat ons is verteld dat ze onze vijanden zijn, omdat degenen aan de macht een agenda hebben, een bedoeling hebben, en dat die bereidwillig zijn om alles te doen om die agenda en dat plan te promoten.

Daarom, op dit meest kritieke punt, als die gebeurtenissen in volle manifestatie zijn, als de publieke opinie aangeblazen wordt naar een staat van verbranding tegen de bespeurde vijand, dat dit een meest belangrijke tijd is voor iedereen om neutraal te blijven, om in evenwicht te blijven, om zich de vragen te stellen die moeten worden gesteld en om deze situatie te bekijken vanuit een plek van neutraliteit. Het is slechts dan dat men werkelijk een plek van evenwicht kan vinden voor zichzelf, waar men kan zien, niet alleen een kant van het argument, maar van beide kanten, waar men holistisch kan zien met een totaal begrip en bewustzijn.

Dat dit opnieuw een ‘red flag’ gebeuren is met opzet en een plan om het geval en geschiktheid te dienen van een kant. Daarom moet naar dit gebeuren, naar die gebeurtenissen, ook gekeken worden vanuit een plek die zorgt voor de capaciteit om die zaak te bekijken, niet op een dualistische wijze waar maar een kant juist is, en de andere kant fout, en men moet handelen namens die gelijk hebben tegen hen die als verkeerd worden gezien. Maar liever vanuit het eenheidsbewustzijn en door beide zijden te zien, begrijpend dat er krachten zijn die onschuldigen willen manipuleren en gebruiken, niet alleen van de slachtoffers van dat verschrikkelijke gebeuren, maar ook van alle anderen die willen antwoorden en die een oorlog in willen gaan om de behoeften van een elite te dienen, een cabal van macht, corruptie en duisternis die de mensheid gebruikt en altijd de mensheid heeft gebruikt om hun eigen doelstellingen te dienen.

Daarom vraagt dit Bewustzijn in deze kritieke en cruciale tijd aan iedereen en aan allen om neutraal te blijven, om in evenwicht te blijven, om naar deze zaken te kijken, om zich de vragen te stellen die men moet vragen en om niet in hun eigen leven een werkelijkheid van conflict en oorlog te scheppen. Men moet in deze tijd de hoogste krachten van Spirit oproepen en vragen dat die Hoge Krachten van spirit iedereen leidt in wijsheid en gevoelens, dat deze situatie niet zal escaleren en niet zal leiden naar een derde wereld oorlog.

Om in jullie eigen omgeving van ervaring, jullie eigen werkelijkheid, de werkelijkheid te creëren dat deze situatie, alhoewel die tragisch is, maar een van de vele situaties is die de mensheid zijn opgedrongen om hen te sturen naar een gepland doel, de geplande oplossing. Dat dit een gelegenheid is voor iedereen en voor allen om een alternatieve tijdslijn voor zichzelf te creëren, om te zien dat hun leven niet langs dit specifieke pad of weg gaat.
Tegelijkertijd voor degenen die daar naartoe overhellen, zegt dit Bewustzijn, dat jullie energie sturen naar de slachtoffers die kozen om deel te nemen aan deze gebeurtenissen, om hun spirituele terugkeer te steunen terug naar de ziel en terug naar Spirit.

In deze meest cruciale tijd, zendt dit Bewustzijn zijn eigen energieën om die daad van neutraliteit en evenwicht te steunen, niet alleen voor het individu maar naar de mensheid zelf. Hij vraagt iedereen om dat te doen op hun eigen wijze, op hun eigen individuele manier.
Dat dit deze dringend boodschap in deze tijd voltooit.


Dank u Bewustzijn, dat was een uitstekend advies. Dank u. 


No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE