Followers

Labels

Friday, February 17, 2012

Dutch - James McConnell met Sananda 17 febr. 2012 - “Jullie zijn de Licht uitdelers”


 


“Ik ben Sananda en ik ben blij om bij jullie te zijn in deze tijd. Begrijp dat jullie zijn samengekomen in een tijd waarop opnieuw, zoals in de oude tijd, jullie de belofte vervullen om je weer te verenigen, oude zielen in reünie. En terwijl jullie je herverbinden, terwijl jullie samen komen, ga je in een bepaalde richting die jullie het meest van dienst laten zijn, niet voor ons maar voor de hele mensheid, want zelfs de meeste kleine kan wonderen laten gebeuren. Door de situatie die spoedig gaat komen, want door de dringende noodzakelijkheid die zich nu ontwikkelt op de planeet, gaan we in een andere richting en bereiden meer groepen over de planeet zich voor om klaar te zijn voor de veranderingen als die komen.


Het is noodzakelijk te begrijpen hoe ver jullie als beschaving zijn gekomen, om te weten wie jullie zijn, want lang zijn jullie in het duister geweest, lang hebben jullie niet geweten wie jullie zijn. Jullie zijn afgescheiden geweest, een afscheiding van je zelf, van het weten wie jullie zijn en waar jullie vandaan zijn gekomen. Dus moeten jullie verdergaan in het proces, doorgaan met weten wie jullie zijn, waar jullie over gaan, waarom jullie hier zijn, en de missie die van jullie is. Want ieder van jullie kwam hier met een weten dat je deel van die uitdrukking zou zijn, van deze nieuwe aarde. Het werd lang geleden al gezegd dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zou zijn en er werd ook gezegd dat iemand die ik zelf 2000 jaren geleden was, als Jeshua, zei: “er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn.” Dit werd er bedoeld en er werd ook gezegd dat “de zachtmoedigen de aarde zouden erven.” Wat betekende dat? Het betekent zoals heden gaat gebeuren dat zij er zijn die klaar zijn om afstand te doen van wat niet van hen is en nooit het hunne is geweest. “De eersten zullen de laatsten zijn en de laatsten zullen de eersten zijn.”

Diegenen zijn klaar om nu op de voorgrond te komen, zij die achter de schermen geweest zijn, zij die de weg hebben voorbereid, die worden beschouwd als de zachtmoedigen omdat ze niet de machtigen zijn. Die zijn het, jullie zijn degenen als lichtwerkers en wij zullen hier een andere term gebruiken.
Want jullie werken niet alleen in het licht, jullie bereiden je voor om het licht te delen, dus jullie zijn de “Licht uitdelers” of de lichtdragers. Jullie zijn degenen die de nieuwe aarde en een nieuwe hemel in bestaan brengen. Want als jullie doorgaan met de processen wat jullie doen, als jullie verder in de toekomst gaan welke jullie ieder moment in het leven voór je scheppen en wat jullie al een tijdje gedaan hebben, gaan jullie uit de illusie weg. Spoedig trekken jullie in een nieuw begrijpen, een nieuw soort eenheid in jezelf en terwijl je dit doet, zul je naar de hoogste hemelen van je eigen wezen worden opgetild.

Dus begrijp dat de tijd die voor je ligt een werkelijk glorieuze tijd zal worden. Zal er verandering komen? Ja. Zullen er rampen komen?
Waarschijnlijk. Zal er zielsangst zijn? Soms. Emotionele ontreddering? Soms. Maar begrijp dat die tijden minimaal zullen zijn en zullen worden vervangen door alles dat van Eenheid is. Alles waar jullie je voor voorbereid hebben, alles waar jullie op gewacht hebben, is dichtbij. Jullie zijn Degenen, Zij waarover lang geleden is gesproken als de gekozenen, als hen die zijn uitgezocht, jullie de Licht uitdelers. Jullie zijn dat en omdat jullie je voorbereiden om het licht met jullie broeders te delen, omdat jullie je voorbereiden om alles te zijn wat jullie hier wilden zijn, worden jullie door degenen van ons hier, gehuldigd.

Wij slaan het gade en wachten. Wij hebben al lange tijd gewacht, net als jullie deden en jullie zullen spoedig het toppunt bereiken van alles waarmee jullie vorderingen hebben gemaakt. Alles dat jullie tot stand hebben gebracht op deze planeet bereikt spoedig zijn toppunt, spoedig zoals het verondersteld werd te gaan, zoals het altijd heeft moeten gaan.

Begrijp, dat toen er gezegd werd dat er een oorlog zou zijn tussen het duister en het licht en dat het licht zou winnen en dat het duister het licht niet kon weerstaan, dat dit de tijden zijn waarover werd gesproken. Dit was wat er bedoeld was. Want ieder van jullie bereid je voor, niet om het duister te bestrijden, er is geen vechten meer over. Jullie hebben dat al gedaan en bereiden je nu voor om het licht te verwelkomen, om opnieuw het licht in je te kennen, om uit dat duister diep in jullie omhoog te rijzen en om dit te overstijgen en uit die duistere zijde van jullie zelf weg te gaan en die valt snel weg.

Wij zijn blij en weten dat als die tijd weldra komt, als de aankondigingen gaan beginnen, zoals werd gezegd, dat jullie klaar zijn om de oproep te achten en wij wachten op die tijd waarop we jullie kunnen bijstaan en jullie ons. Als allen wij samen kunnen komen als Een en we samen kunnen gaan met ieder van jullie, hand in hand, en arm in arm en de volle omhelzing voelen van ons zijn met jullie zijn. Die tijd is er spoedig lieve mensen en we wachten erop.

Ik ben Sananda. Vrede en liefde zij met jullie allen.
Namasté!”


Copyright by James McConnell, all rights reserved www.meetup.com/ancient-awakenings Article may be reproduced in its entirety if authorship and authors website is clearly statedTranslator:Winny 

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE