Followers

Labels

Sunday, February 12, 2012

Dutch-John Smallman met Jezus op 12 februari 2012 


Jezus: Jullie zitten nu allemaal in een sterk versnelde staat van loslaten.

 
12 februari 2012 Als de mensheid wakker wordt voor haar goddelijke en volledig bewuste staat, dan zal er grote blijdschap zijn in de hele schepping. Haar ontwaken is al gepland sedert het moment van de klaarblijkelijke scheiding die eonen geleden gebeurde en het moment van dat plan om zijn voltooiing te bereiken staat eraan te komen. Allen kunnen ontwaken en slechts een klein aantal mensen zullen daar niet voor kiezen, omdat de zegeningen van ontwaken oneindig en onschatbaar zullen zijn.


Als jullie je meer en meer volledig openen voor het goddelijke Liefdesveld dat jullie altijd ondersteunt, zul je beginnen te waarderen hoe dit moet zijn, omdat als je je met Liefde verbindt, in Liefde werkt en Liefde deelt, het makkelijk duidelijk wordt dat leven in vreugde de enige mogelijkheid is omdat dit alle niet liefdevolle houdingen en gedrag oplost.

Dat is wat jullie heden doen – alles loslaten dat Liefde aantast. Omdat jullie zo veel levens geleid hebben in de illusie, hebben jullie een enorme hoeveelheid negativiteit, wrevel en intolerantie vergaard waarmee je gewend was om dit op anderen te richten en onnodig te zeggen, hebben die anderen dit opnieuw weer terug gestuurd naar jullie.

Jullie hebben een voortdurende feedback opgebouwd van ‘niet-liefdevolheid’ die zichzelf voedt en lijden/last veroorzaakt voor iedereen, en dat is waar jullie allemaal inzitten, in het proces van het ontdoen. Sommigen zijn verder langs het pad van ontdoen dan anderen en dezen moeten hen helpen om hen in te halen zodat allen tegelijk aankomen bij het grote moment van ontwaken voor de glorie van Gods schitterende en eeuwige dag.

Het weggooien van alle sporen van niet-liefdevolheid is de weg naar voren en jullie hebben overvloedige hulp van de spirituele rijken om zeker te zijn dat jullie te gelegener tijd succesvol zijn met het voltooien van deze taak. Maar jullie moeten, ieder van jullie, toenemend bewust worden van jullie stemmingen en je emotionele status zodat je aldoor een liefdevolle houding en gedrag kunt handhaven – door daar voor te kiezen, je niet bekommerend om verstorende emoties of stemmingen die je ervaart.

Met oefening zullen jullie ontdekken dat je stemmingen en emoties jullie niet beheersen en dat je in elke situatie liefdevol kunt werken en als deze verwerkelijking groeit, dan zal de schijnbare noodzaak om overeenkomstig die stemmingen en emoties te antwoorden, verzwakken en wegvallen.

Velen van jullie hebben zichzelf afgehouden – vaak met moeite – om je niet liefdevol te gedragen naar een geliefde toen je een slecht humeur had, je realiserend dat het echt niet kon. En later, toen dat humeur weg was, was je opgelucht dat je dat gedaan had. Nu moeten jullie je trainen om dit bij elke situatie te doen waarin je verleid wordt om een ander aan te vallen of jezelf te verdedigen, totdat dit jullie normale antwoord wordt.

Als dat gebeurt zul je in plaats van dat je een aanval op jezelf bespeurt alleen de pijn in de ander zien, waardoor je liefdevol kunt antwoorden, en liefde en compassie zal makkelijk en effectief uit je stromen om de dingen op te lossen of om er langs te komen welke het probleem lijken te veroorzaken.

Jullie zitten allemaal op het pad van eeuwige Liefde wat jullie natuurlijke staat is. Diep in jezelf weten jullie dit en deze kennis drijft de misplaatste zoektocht de illusie in, waarmee zo velen van jullie je verbinden, om iemand te vinden die van je zal houden omdat je wanhopig graag geliefd wilt worden. Maar natuurlijk worden jullie en zijn jullie altijd al oneindig goddelijk geliefd, dit kan nooit veranderen.

Door de illusie binnen te gaan koos je ervoor om jezelf af te scheiden van de ervaring van die eeuwige Liefde, en voelen jullie je zonder dit verloren en alleen en zochten jullie dat in anderen. Maar die anderen voelen zich ook alleen en onvoldoende geliefd. Het resultaat is dat jullie een relatie binnengaan waarin je een masker laat zien wat hopelijk een beroep doet op die ander en die andere doet hetzelfde.

In plaats van liefde geven, waarvan de levering oneindig overvloedig is, eis je dit vaak op en maakt dit dat de ander zich gebruikt en misbruikt voelt. Natuurlijk redden velen van jullie zich door deze zaken heen, worden liefdevol en vestigen stabiele relaties.

Niettemin, omdat die relaties in de illusie gevormd zijn, zijn ze eigenlijk denkbeeldig en daarom brengen ze nooit wat jullie zoeken: onvoorwaardelijke Liefde waarin God jullie allen eeuwig omhelst. Jullie neigen ertoe om van elkaar afhankelijk te worden, zodat als er een afscheiding plaats vindt, vanwege de stoffelijke dood of door een scheiding, jullie in die daarop volgende eenzaamheid opnieuw die intense noodzaak voor liefde ervaren.

Die liefde woont in je, verborgen onder de hopen wrevel en wrok die zich levens lang hebben opgebouwd in de illusie en waardoor jullie nu in een sterk versnelde staat van ontdekking en loslaten zitten.

Jullie zijn Liefde omdat dit komt van Dat Wat jullie schiep, en de Vlam van die Liefde gaat verder om eeuwig in ieder van jullie te branden wachtend op jullie zodat je het puin verwijdert waaronder Het verborgen is zodat dit kan oplaaien, wat goddelijke bedoeld is De stapels puin zijn snel aan het inkrimpen omdat jullie allemaal meer liefdevol worden en de goddelijke Vlam in ieder van jullie zal niet veel langer meer bedwongen worden. En dan is jouw zoektocht voorbij.

Je liefhebbende broeder Jezus.
Translator:Winny

Gechanneld door John Smallman.

Website:http://johnsmallman2.wordpress.com/2012/02/12/you-are-all-now-in-a-highly-accelerated-state-of-releasing/

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE