Followers

Labels

Monday, February 13, 2012

Dutch-Marlene Swetlishoff Met Hilarion, op 12 februari 2012 


Hilarion: Jullie zijn de Stralenden, die Helen en Zegenen waar je ook zult lopen.


Geliefde mensen,

Velen van jullie hebben de spirit van eenheid gemerkt, attentheid, vriendelijkheid, behulpzaamheid en samenwerking met jullie naaste Wezens omdat jullie samen de Wereld veranderen door jullie zelf. Het is waar dat de enige persoon die je kunt veranderen jij zelf bent en jullie die dit lezen worden Meesters in deze arena.
We erkennen dat het soms ontmoedigend is want terwijl jullie jezelf veranderen is de verwachting soms dat anderen om je heen en al jullie geliefden ook moeten veranderen.
Weet, Geliefden, dat er grote veranderingen gebeuren in ieder Menselijk hart of dit nu zichtbaar is of niet. Het hartcentrum van alle voelende Wezens op deze planeet gaan wijd open en dit brengt heel veel vreemde energie die er niet hoort omdat ieder van jullie zich naar hogere aspecten afstemt van jullie Wezen.

Dit is in werkelijkheid een welkom teken want het betekent dat het Licht jullie systemen binnengaat en doorgaat om activiteiten te reinigen en te zuiveren. Alles dat geen liefde is vertrekt nu, alles dat niet jullie Goddelijke aard is, wordt weggezonden zodat meer Licht in jullie stoffelijke lichamen in veiligheid en bescherming kan gehuisvest worden.

Dit proces zal doorgaan, zoals eerder gezegd en zal worden versneld terwijl het jaar zich ontvouwt dus vragen wij jullie dat je gefocust blijft op je doel van Ascentie en dat jullie doorgaan om in je licht te blijven staan. Volg de aansporingen op van je lichaam en doe wat er van je gevraagd wordt, of het nu het verwijderen is van voedsel dat je niet helpt je te zuiveren in je stoffelijke en mentale lichamen of het bestuderen van gewoontepatronen die je niet langer meer dienen. Het is tijd om de lens van kritisch onderzoek op alle gebieden van je leven te richten die opwaardering en verandering nodig hebben zodat jullie doorgaan om met gratie en gemak vooruit te gaan.

Ga verder om vriendelijk op de Aarde te lopen en om jezelf te zien als de machtige Wezens die jullie diep van binnen weten dat jullie zijn. De sluiers van illusie gaan dagelijks omhoog en de herinnering is nabij van jullie onbeperkte capaciteiten die tot je grootste mogelijkheden opstijgen.

Neem de hoofdweg bij al jullie keuzes en laat dit altijd voor het hoogste goed voor allen zijn. Dit is een tijd van de voltooiing van alles dat begonnen was om in deze tijd ervaren te worden. Er is een soort van afsluiting die gebeurt als een project werd ondernomen dat in deze tijd is vervuld geworden in eer en integriteit.
Er vindt veel actie plaats in deze tijd in het leven van ieder Wezen, omdat ieder een groot voorgevoel heeft dat er een nieuwe dag aanbreekt en ze willen er klaar voor zijn.

Op een hoger niveau is alles bekend en is alles in Goddelijke Orde aan het werk. Alles vindt plaats synchroon en in volmaakt timing. Wees in vrede, lieve mensen, en blijf in evenwicht en in balans. Dit is van uiterst belang op dit belangrijk punt voor allen in jullie sfeer van straling.

Jullie zijn de Stralenden, die helen en zegenen waar je ook loopt en die geleerd hebben dat het zuivere hart het is dat de grootste macht heeft en hanteert in het Universum, de macht om onvoorwaardelijk Lief te hebben, de macht om verandering te beïnvloeden door het loslaten en transmuteren van alle oude paradigma’s en programma’s die de Mensheid veel te lang geketend hield aan de vibraties van vrees, twijfel en gebrek. Jullie worden ieder buitenmate geliefd en we zeggen opnieuw, jullie lopen nooit alleen.

Tot volgende week…..

Ik ben Hilarion.
Translator:Winny  No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE