Followers

Labels

Thursday, February 16, 2012

Dutch- Vanuit het Sterrenschip Athabantian: Adrial: Alles van Jullie, de Mensheid en de Aarde is aan het veranderen.


 


Fantastische overnieuw posting.

Hoe vaak is jullie al verteld dat dingen niet net zo verder gaan als ze nu gaan/zijn? Hoe vaak moeten we zeggen dat alles zal veranderen? Hoe vaak moeten we zeggen dat jullie niet gewoon door de transformatie zullen gaan zonder er door te worden beïnvloed? Dingen zullen niet verder gaan zoals ze nu doen. Alles zal veranderen. Jullie zullen niet door de verschuiving gaan zonder er door te worden beïnvloed. Jullie zullen veranderen. Anderen zullen veranderen. Alles van jullie zal veranderen.


Er zal een overgangstijd zijn – een “Interim Tijd “ – terwijl de Aarde en allen die er voor kiezen om naar de hogere frequenties te willen verschuiven. Na de Interim tijd zal alles enorm veranderd zijn op Aarde. De enige manier naar de nieuwe Aarde is om jezelf te veranderen. Leer te vibreren op een hogere frequentie, zie alles in Eenheid, en denk vanuit je hart.
Nu is het moment van jullie transformatie.

De veranderingen die jullie zien afgebeeld in films en video’s zijn van de 3de dimensie, het zijn op angst gebaseerde voorstellingen van de verandering die naar jullie planeet en naar jullie, zijn menselijke bewoners, toekomt.
Grotere veranderingen zullen ervaren worden door mensen als zij samenwerken met de energieën van een hogere vibratie, van een lichtere manier van zijn. Want liefde zal komen met een gesuis, dat iedereen overweldigt; alleen zij die zijn voorbereid zullen dat accepteren. Zij die niet zijn voorbereid zullen overweldigd worden en zullen naar angst keren – juist precies wat ze niet zouden moeten doen.

Duisternis zien als een andere manifestatie van Eenheid van alles is de juiste manier om dingen te zien. Loop niet weg van het duister. Keer je rug er niet naar toe uit vrees. Wijs dit niet af door te zeggen: “Hier wil ik niets mee te maken hebben.” Want die daden werken alleen maar aanmoedigend op het duister. Daar het waar is dat het duister zich overweldigd voelt en op zijn laatste benen loopt, heeft het nog steeds de kracht om degenen te verstrikken die het vrezen, want het voedt zich met zwakte.

In de komende dagen en weken, kunnen gebeurtenissen jullie aandacht wegtrekken van je gecentreerd zijn in je hart. Hier tussen in zit het ineenstorten van het monetaire stelsel en van regeringen. Tegelijkertijd zullen bepaalde energieën van buitenaf naar de Aarde komen die stoffelijke gebeurtenissen veroorzaken plaats te vinden. Deze gebeurtenissen zullen niet zo catastrofaal zijn als in jullie films wordt voorgesteld.

Laat me dat wat toelichten: De magnetische pool zal verschuiven zoals die dat eerder gedaan heeft, terwijl Aarde het vlak/veld van de galaxy 0versteekt. Hier is al een vermindering van Aarde’s magnetische veld. Omdat dit minimaal is, zullen de magnetische polen omkeren. Onderschat dit effect niet, want het zal in ieders emoties zeer van je stuk brengend zijn.

Omdat de stoffelijke pool verschuift, zal de huid van de Aarde verschuiven, zodat de stoffelijke pool van de Aarde zal lijken op een andere plek te zitten, alhoewel Aarde’s kern doorgaat met haar rotatie, omdat die gefixeerd is als een reuze gyroscoop. We kunnen een verschuiving voorzien die de Noordpool zuidwaarts brengt tot aan Siberië. De huid van de Aarde zal dan geroteerd hebben zodat de evenaar Noord Amerika kruist. Hiermee vergezellend zal een her oriëntering zijn van landmassa’s.

Wat betreft de axen van Aarde’s rotatie, jullie broeders en zusters van uit de galaxy zijn bezig om de axen van de Aarde recht te maken/te strekken zodat Aarde’s axen verticaal zullen worden. Dit betekent dat Aarde zichzelf zal presenteren naar de zon met een verticale rotatie in plaats van met de overhelling die ze nu heeft. Er zullen geen seizoenen meer zijn. De maan zal worden verwijderd door jullie ruimte zusters en broeders, omdat dit een kunstmatige satelliet is die daar door duistere energie is geplaatst en die geen nut heeft voor een 4de dimensionale planeet.

Deze veranderingen aan de Aarde zullen resulteren in massale veranderingen in het planten rijk, omdat bomen, bossen en grassen die gewend zijn aan de winter niet in staat zijn zich aan te passen om bij de evenaar te leven en visa versa. Dit zal op zijn beurt een inslag hebben op dieren, vissen, vogels en insecten. Dus onmiddellijk na die verschuiving zal alles chaotisch zijn. Dan beginnen dingen in het reine te komen omdat alles gewend gaat raken aan de nieuwe Aarde en aan hun nieuwe vermogens in de 4de Dimensie.

Jullie kunnen denken dat dit enorme project heel veel tijd nodig heeft. De werkelijkheid is dat het snel gaat gebeuren. Met haar versterkte energie is Aarde meer dan in staat om zichzelf te her-creëren in een omwenteling rond de zon. Maar het zal veel jaren kosten om een menselijke beschaving te scheppen die op liefde is gebaseerd.

Het is het samenvallen van de tijd – de tijd versnelt zich omdat alles naar een hogere frequentie gaat – dat onderzoek benevelt van de transformatie van een 3de dimensioneel perspectief. Laat me zien of ik het op een andere manier kan uitleggen. Terwijl de tijd verdergaat ineen te storten op zijn pad naar dat moment waar alles verschuift naar het nieuwe paradigma, manifesteert meer van de sterke werkelijkheid van het duister en het licht zichzelf. Het is deze sterkte gekoppeld aan de ineenstorting van tijd die uiteindelijk alle facetten van de verschuiving laat samenkomen.

Er zal een ineenstorting komen van alle instituten van de mens, gekoppeld aan talloze Aarde her arrangementen, gekoppeld aan het schoonmaken van de planeet, gekoppeld aan de komst van jullie sterren broeders en zusters, tegen jullie persoonlijke transformatie naar hogere dichtheden van jullie keuze.

Hoe een individu zich verhoudt met deze transformatie is bijna geheel afhankelijk van hun persoonlijke vibratie. Dit is niet zoveel anders dan de situatie heden hoe een mens die angstig is zal resoneren in de 3de dimensie. Tegelijkertijd zullen zij die op liefde gebaseerd zijn niet resoneren met de angst van de 3de dimensie alhoewel ze zich daar wel goed bewust van zijn. Wij sluiten hier niet de Aarde bij in en alle natuurlijke dingen in de 3de dimensie, omdat die dienen als de fase waarop op het grote spel, waar jullie allemaal bij betrokken zijn, wordt uitgespeeld.

Dus het zal zijn dat de Aarde en alles dat van haar nieuwe achtergrond resoneert op een hogere vibratie van het nieuwe paradigma. Zij die resoneren met Aarde’s hogere frequentie zullen zich verheugen haar gasten te zijn. Zij van een lagere vibratie zullen niet in staat zijn om Aarde’s hogere vibratie te tolereren en zullen kiezen om te vertrekken. Wij zorgen voor allen die gaan vertrekken vanwege onevenwichtigheid in frequenties.

Onnodig te zeggen dat zij van een nog veel hogere frequentie zijn kunnen leven op Aarde ook al vibreert zij op een lagere frequentie dan zij doen. Het zelfde zal zo zijn voor hen die vibreren op de hogere frequentie van de nieuwe Aarde. Ze zullen vrij zijn om te komen en te gaan als ze dat willen.

Laten we eens kijken naar sommige specifieke dingen. Heden hebben jullie een sociëteit gecreëerd die functioneert in de met vrees gevulde begrenzingen van regeringen, het monetaire stelsel, corporaties, gezondheidsstelsels, godsdiensten, en opvoedingssystemen van de 3de dimensie. Jullie passen je leven aan op die diverse wijzen, sommigen succesvol, sommigen niet, sommigen krijgen rijkdom, anderen blijven arm. Dit is grotendeels een combinatie van zielenkeus, karma en toewijding aan een aards pad. Er is geen goed noch kwaad, alleen ervaringen om te verzamelen.

Sommigen bereiken genoeg gecentreerdheid in het hart om in de grotere gemeenschap te leven, zij werken in de structuren maar zijn er toch geen deel van. We noemen dit de lichtwerkers of de wegwijzers. Op de nieuwe Aarde zullen er weer structuren zijn, maar ze zullen op liefde zijn gebaseerd omdat zij de noden van allen dienen. Deze nieuwe structuren zullen gaan komen door de keuzen van de bewoners van de nieuwe Aarde. Ze zullen een regering creëren die werkelijk van de mensen is. Sommige van deze regeringen en structuren zullen makkelijker dan andere komen vanwege de individuele achtergrond van de mensen die erbij betrokken zijn.

Hierop volgend zal de monetaire structuur komen en structuren die goederen om te leven leveren, om te werken en te spelen. Die van jullie zal geen primitieve gemeenschap zijn omdat de mensen die erbij betrokken zijn, de kennis van structuren bij zich zullen dragen uit hun vroegere leven in de lagere dichtheid van de Aarde, en nu zij gecentreerd zijn in hun hart zullen ze eenvoudigweg dingen anders regelen. Ze zullen worden geholpen door hun broeders en zusters van andere planeten om energiebronnen, transport en communicatie apparaten en stelsels te creëren.
In dit alles zullen een aantal individuen zijn die vibreren in de frequenties van de 5de, de 6de en hogere dimensies.

Zij zullen hun aardse broeders en zusters helpen om nieuwe manieren te creëren om in te zien en hoe je je gedraagt en om hun vibraties verder te verhogen. Dit zijn Bewaarders van de nieuwe Aarde, samen met hen van andere planeten die op de zelfde hogere frequenties vibreren. Alles wordt gericht op het opstijgen naar nieuwe zichten, nieuwe manieren van zijn, naar Eenheid met alles en om uiteindelijk allen te herverenigen met de Bron. De instituten die wij scheppen zullen deze creaties bijstaan.

Ik ben Adrial, een hemelwezen van dit universum. Het is mijn wens dat allen zullen ascenderen naar de lichtere vibraties van de nieuwe Aarde. Wij aan boord van de Athabantian wachten verlangend op de dag waarop wij onszelf aan jullie manifesteren en werken om een nieuwe beschaving te creëren.

VERKLARINGEN
Lees de opgeslagen boodschappen van Adrial, Bren-Ton, Justine, Moraine en anderen op deze site of door verwijzingen naar:
http://www.cosmicparadigm.com/Marks_Corner/

For observations by Mark Kimmel, go to: http://www.cosmicparadigm.com/Marks_Corner/
You may make copies of this message and distribute in any media as long as you change nothing, credit the author, and include this web address: http://www.cosmicparadigm.com/Athabantian/Translator: Winny  

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE