Followers

Labels

Monday, February 13, 2012

Dutch- Transcriptie van ‘Een uur met een Engel’: AEM: “Ik wil spreken over Vrede van binnen en van buiten.”


 


13 februari 2012

Dit wordt niet geleid door Steve Beckow maar door Geoffrey West.)

Dank aan Ellen voor haar snelle transcriptie

Graham Dewyea: Hallo en welkom bij Een Uur Met Een Engel, het wekelijks radioprogramma met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en Steve Beckow, uitgever van het 2012 Scenario. Vandaag zal onze gast Aartsengel Michaël zijn.
Wees bij mij om een warm welkom te heten aan Geoffrey West, die Steve’s plek inneemt terwijl hij een zeer verdiende pauze neemt. Geoffrey is een visionair specialist van de Galactische inter-vrede en healing. Welkom, Geoffrey, fijn dat je er bent.


Geoffrey West: Geweldig Graham, dank je zeer. Ik voel me geëerd hier te zijn. Okay, dank jullie allen, luisteraars bij Een Uur met een Engel.
Voordat we beginnen wil ik de luisteraars uitnodigen om met een invocatie van licht, liefde en Goddelijke bescherming mee te doen. Jullie kunnen even je ogen sluiten als je wilt en een paar diepe ademhalingen doen.
Voel dat je je ontspant in een prachtige witte wolk met een gouden rand. Als dit wat voor je betekent voel je dan vrij om dit te herhalen.

Vanuit de Goddelijke God van mijn wezen, IK BEN, mijn geliefde en almachtige IK BEN roep ik de krachten en legioenen van licht op om de energieën te helpen verankeren van ware vrede en liefde, die uitreiken naar iedereen die dit wil ontvangen, en om onze broeders en zusters te omwikkelen die dit programma bijwonen of anders een duisterder energie dienen die zich nog niet hebben herinnerd wie zij zijn. Laat hen weten en onze liefde voelen dat ze welkom zijn als ze klaar zijn.
Ik Ben de enige aanwezigheid die in mijn wereld handelt en ik kies voor liefde. Ik Ben nu de zichtbare verlichting door dit lichaam. Ik Ben leven, het zichtbare en onzichtbare, het stoffelijke en niet stoffelijke dat ondersteunt en al het andere leven schraagt, niet alleen op Gaia maar ook buiten Gaia.

Ik Ben het transformerend leven van de violette vlam die Gaia omcirkelt met ieder uniek anders en net zo prachtig aspect van leven, die de vibratie optilt, zuivert en reinigt naar een hoger niveau van liefde en dienst voor de mensheid en Gaia.
Ik Ben de verterende kracht van alle vrees, twijfel en betwijfeling in mijn buitenste wereld die gaan over de onoverwinnelijke activiteit van de Ik Ben. Ik Ben de volmaakte verlichting van iedereen die naar me kijkt. Ik Ben de stralende, intelligente activiteit in het denken van de hele mensheid. Ik dien het leven wetend dat Ik beschermd Ben, altijd, op alle niveaus en op elke manier.

Ik Ben de meester die werkt in de hersenen van ieder van de mensheid, die goddelijke liefde, gerechtigheid, vrede, harmonie en volmaaktheid veroorzaakt om aan mijn geliefde Gaia en galaxy te manifesteren.
Met diepe dank en liefde verklaar Ik Ben – zo zij het, en het is gedaan.
Wees gezegend.

Geoffrey West: Okay. Welkom Aartsengel Michaël! Welkom terug Lord. We zijn klaar om te horen wat u deze week aan ons wilt meedelen.

Aartsengel Michaël: Welkom geliefde mensen! En ja, IK Ben Michaël, aartsengel van vrede, krijger van liefde, brenger van nieuws. Welkom in deze tijd te samen. En ja, beste Geoff, zoals je zei in deze tijd van liefde en in de tijd van erkenning van de Ik Ben aanwezigheid in je en buiten je.

En als ik dit zeg, bedoel ik niet eenvoudig erkenning van boven en beneden de Ik Ben, ik bedoel de erkenning van de Ik Ben in ieder wezen dat jullie ontmoeten, of dit nu op Gaia is of van ver daarbuiten, of het een bloem is of een hond – dat maakt niet uit. Het is de erkenning van de heiligheid van iedere energievorm, hoe deze zich ook willen presenteren aan jullie in deze grote ontvouwing welke jullie je leven en je reis noemen.

Ik wil tegen jullie spreken vanavond over vrede en ook over vrede van binnen en buiten je. Want je weet dat ik altijd hierover spreek! En ik heb de blauwe vlam van vrede ontstoken in jullie hart, in je denken, en in je derde oog. Ik veranker die in jullie omdat – van welke straal jullie ook zijn, of je een Aarde bewaarder bent of een sterrenzaad, engel of waar je voor koos – omdat jullie veel manieren hebben waar jullie voor bekend zijn in het Universum. Maar jullie zijn ook een bewaarder en een voertuig van vrede.

Er zijn veel gesprekken, opwinding, verwachting gaande – en ja zelfs ongerustheid – op jullie planeet over de verschuiving, over het proces van Ascentie. Maar wat wij aan jullie voorstellen vandaag is dat de innerlijke vrede en de uiterlijke vrede sleutel-ingrediënten zijn, sleutel elementen voor deze opmerkelijke overgang, voor deze verspringing in dimensies, van deze overgangservaring – waar velen van jullie al middenin zijn.

Waarom wil ik vanavond hierover praten? Omdat, mijn geliefde vrienden, waar ik jullie steeds naar terug gebracht heb, elke keer weer. Als jullie dit soort vrede niet hebben, van verankerde rust, van sereenheid in je wezen, hoe kun je die dan in je wereld hebben, op je planeet, in jullie galaxy, in jullie Universum? Als ik jullie vertel dat vrede ver en wijd regeert, welke reactie brengt dit in jullie dan teweeg? Welke katalysator brengt dat?

Jaren geleden, heb ik met jullie mijn intentie gedeeld voor een zeer diep strategisch vredesinitiatief op jullie planeet. En mijn vrienden, dat is nog steeds onderweg, omdat veel disharmonie nog steeds aan de gang is op jullie geliefde Gaia. Nu, hoe kan dit? Als ieder wezen, iedere lichtwerker en lichthouder de energie vasthoudt van diepe vrede in zich en die erkent in iedereen die ze ontmoeten en dit vasthouden voor iedereen die zij ontmoeten? Als ze bidden en scheppen en samen scheppen met ons, met de Raad, met hun eigen gidsen en wachters – de vrede die boven en beneden wordt geschapen?

Dus hoe kan er nog steeds zo’n snerpende disharmonie gaande zijn in de steden? Hoe kan het dat velen sterven in die steden? Hoe kan het dat terreur in zo veel landen heerst? En ik bedoel dit niet alleen politiek of wat jullie politieke terreur noemen. Omdat terreur, mijn vrienden, is: geen veilige plek hebben om te slapen. Terreur is: niet weten of je kinderen veilig zijn, dat er voedsel zal zijn om hen te voeden en voor jezelf, dat jullie vrij zullen zijn om niet alleen werk maar ook in je heilige werk te gaan en om vrij te zijn om de totaliteit van je goddelijkheid uit te drukken, je heiligheid op de planeet.

Hoe kan er een stammen oorlog zijn? Hoe kunnen er wapens zijn voor wat jullie massa vernietiging noemen? Hoe kan iets daarvan op jullie planeet bestaan, een planeet die verondersteld wordt van liefde te zijn?
Dus dit is waar ik mee wil beginnen met jullie. Werken jullie – mijn geliefde engelen, ET’s, Aarde bewaarders – zijn jullie met mij om voor vrede te werken? Houden jullie die waakzaamheid in je hart, in je gedrag, bij je daden? Nodigen jullie vrede uit in je huis, met vrienden en familie?

Er is ook een serieus onbegrip bij sommigen dat vrede nogal saai is en er is niets verder van de waarheid af! Vergeet niet dat ik jullie ook de blauwe vlam van de waarheid geef! En dat is absoluut een eenheid met de blauwe vlam van de vrede. Vrede is niet saai! Het is opwindend. En wat gebeurt er als vrede heerst? Dan vindt er werkelijk creatie plaats. Dan begint werkelijk het samen scheppen te gedijen. Omdat mensen, en iedereen, niet op de plek van angst zitten. Zij trainen dan niet hun psychische en emotionele spieren, en zelfs hun stoffelijke spieren om zichzelf te beschermen.

En dan zal creativiteit gedijen. Dan is er ruimte voor inspiratie. Dat is waarop jullie alle wezens het meest nabij komen – bij het engelen rijk, bij jullie broeders en zusters van de sterren, bij Gaia, en tot elkaar.
En dat is werkelijk het focus wat ik wil dat jullie hebben. Ik vraag jullie om meer nabij, meer liefdevol, meer verenigd te worden met elkaar, zodat jullie vasthouden en jullie met elkaar delen van vrede werkt als een fundering, werkt als een springplank voor Ascentie. Jullie stijgen niet op als je in angst zit. In feite, het verschuiven trans dimensionaal, of zelfs tussen de diverse niveaus in een dimensie, is heel moeilijk als jullie bevroren zitten in vrees.

Het elimineert eenvoudigweg het vermogen, behalve als jullie in een pro-actief gevecht zitten of vluchten, en dat is heel anders dan gevroren zitten in angst. Als jullie bevroren zijn in vrees, kun je niet meer bewegen en zelfs als je in een gevecht of op de vlucht bent is dat geen Ascentie energie. Dat is geen springen naar het volgende niveau, mijn geliefden, het is blijven vastzitten waar je zit.
Dus open je hart. En als jullie dat doen, wat jullie altijd gedaan hebben, ik ben hier! Wij allemaal zijn er.

Er is geen meester of aartsengel, of verlichte wezens die jullie kunnen roepen die niet dichtbij zijn, naast jullie. Dat is een volgend onbegrip. Wij zijn niet weg in een of ander mysterieus rijk. Toen ik tegen jullie sprak over een strategische vredesinitiatief op Aarde, wat denk je dan, waar we dat doen? Dat is op de planeet. Het is in de hallen van gerechtigheid. Het is in de financiële instituten. Het zit in de hallen van regering en macht. Het is overal.

Dus ik vraag jullie maak dit tot een dagelijkse activiteit, en kom dan samen in eenheid met jullie broeders en zusters, lichthouders, lichtwerkers, lichtwezens, broeders en zusters. Stuur die energie. Jullie zijn meester stralers. Jullie velden zijn met sprongen gegroeid. Er is geen reden dat jullie niet over de planeet heen de liefde, en rust, de sereenheid en het weten kunnen stralen omdat jullie van een enkele gemeenschap zijn. Er is geen reden dat jullie dit niet kunnen doen. en er is geen reden dat jullie dit niet samen kunnen doen en heel snel het gehele landschap van Gaia kunnen veranderen. Ja, jullie zijn al begonnen, en jullie waren al begonnen en jullie hebben prachtig werk gedaan. Ik voel me wat nalatig en niet geroepen voor mijn taak als ik dit niet zou melden!

Maar er is meer te doen. Ik weet het. Soms hoor ik jullie, speciaal ‘s nachts laat als jullie zeggen: “Ik ben moe Michaël om steeds maar te horen dat er meer te doen is.” Ja, ik hoor jullie als je zegt: “Laat me even pauzeren,” (hij zegt: give me a break, geeft me een breuk) en lief hart dat is precies wat we jullie aanbieden. Het is een pauze (breken met )van het oude. Het is het uitdrijven van het oude, terwijl je het zwaard en schild gebruikt dat ik jullie zo lang geleden al heb gegeven.
Vergeet niet dat het schild ook jullie stempel is, jullie wapenjas.

Die geeft door aan iedereen op Gaia en ver voorbij wie jullie zijn en wat jullie willen ervaren en willen scheppen. En vergeet niet dat jullie zwaard niet alleen een zwaard van bescherming is, het vernietigt ook illusie, en als jullie vermoeid zijn is het een staf van leven. Dus gebruik deze instrumenten die ik jullie steeds weer geef, en als jullie dat vergeten zijn, vraag het me nog eens. Ik wil ze graag terugbezorgen.

Dus, nu we onze conversatie beginnen, wil ik dit jullie bijbrengen, open je, en voel de blauwe vlam van vrede, en verbind je even met mij. Ik smeek het jullie. Laat dit jullie gedachten, jullie daden doordringen. Laat van je gehouden worden. En laat ons helpen. Omdat jullie, lieve harten met ons een partnerschap hebben.
Dank je.

Geoffrey West: En dank u, Lord.
Ik denk dat veel mensen een gevoel van verwarring voelen bij het woord ‘vrede’. Ik weet uit mijn eigen persoonlijke ervaring, ik studeerde op een universiteit die claimt vrede te onderwijzen, ik kreeg veel weerstand door een zeer holistische visie te delen en een praktische ervaring van vrede. Dat werd daar niet goed ontvangen.

En in het proces om mijn werk mee te delen, merk ik dat veel mensen praten over ‘vrede willen hebben’. Leiders van de wereld claimen dat ze vrede willen, onderzoekers claimen vrede te kunnen meten, instituten willen vrede onderwijzen en academies willen het bestuderen. En ik denk dat mensen naar hun eigen aspect van vrede kijken of wat zij zeggen wat vrede definieert, relatief aan wat zij beleven in de wereld. En vrede schijnt een heel voorwaardelijk soort woord te zijn.
Kunt u dat voor veel mensen verduidelijken?

AEM: Ja, dat wil ik graag doen. En beste Geoff, waarom denk je dat ik in jouw aanwezigheid wilde beginnen met juist dit onderwerp?

GW: Ik was niet….

AEM: Dus ja. Weet je, vrede waar je over praat, zoals: “We willen vrede in het Midden Oosten brengen.” Dat is allemaal voorwaardelijk. Dat is geen vrede! Je kunt geen liefde hebben als het voorwaardelijk is. Het is net zoiets als zeggen: “Ik wil liefde als…puntje puntje..”.

Als mensen kijken naar vrede als afwezigheid van conflict of oorlog, dan is dat een heel nauwe blik. En dat is een van de redenen waarom ik hier het feit bij insluit dat als jullie vrede gaan bestuderen op deze manier, betekent dat ook dat je moet kijken naar oorlog en disharmonie in jullie steden – my goodness, in jullie politieke arena’s! En dat is zo in ieder land. Er is niets vredelievends aan de manier waarop jullie dat geschapen hebben – en het is niet alleen in de westerse wereld zo, we praten over alle landen…. En dan zeggen ze: “We willen democratie hebben.”Maar wat er gebeurd is, is dat dit de laagste algemene standaard is geworden.

En hoe, hoe wordt vrede gecreëerd in een gemeenschap? Dat is tweevoudig. Maar de eerste stap is wat jullie generisch of organisch noemen. Maar het is de diepe verankering van het kennen/weten van liefde, het kennen van goddelijke bedoeling, het kennen van jullie eigen verdienstelijkheid, jullie waarde en jullie liefde. Als jullie deze componenten van vrede niet in je hebben, als je niet bereidwillig bent om op een plek van vrede te staan, wat veel meer is – ja, het kan geen-geweld belichamen, maar het is meer dan dat. Zoals jullie goed weten. Het is die diepe zin van weten en verbinding. Dit gaat verder dan geloof.

Er zijn velen die zeggen: “Nou, ik geloof in vrede, niet in oorlog.” Nou, het spijt me, mijn broeders en zusters, dat is niet genoeg. Het is de uitademing, het is het in je hart zinken, het gaat om het vertrouwen op het Goddelijke Plan – en jullie plan, en jullie macht en kracht, omdat er kracht en macht zit in vrede.
Ik ben geen aartsengel die zijn rug omdraait en vlucht. Daarom noem ik mijzelf – en ik wordt ook zo genoemd – een strijder van vrede, een aartsengel van vrede. Omdat het iets is waar je mee werkt en waar je mee komt innerlijk. En ja, ik wil jullie, ik vraag jullie, ik nodig jullie uit om dit in je lichaam te verankeren en dan, als het in je lichaam is, in je hart is, in je emotionele veld, in jullie mentale veld, dan vraag ik jullie om er een integrerend deel van te worden, bij elk woord, iedere vluchtige blik, iedere daad, ieder gedrag dat jullie overdag doen of hebben. En dat is niet alleen maar een rimpel effect maar een tsnunami effect.

Jullie zijn je allemaal volledig bewust van het effect dat chaos heeft. Niemand van jullie kan dat niet snel ontkennen. Maar het is het zelfde, of laten we zeggen, dat het ’t zelfde kan zijn, met vrede. Maar het zit van binnen en dan in jullie daden in je gemeenschap.

Als je gewelddadig en niet liefdevol bent en niet vredig in je huis en in je gezin, in je gedachten, hoe kun je dan vrede maken? Omdat jullie bang zijn! Jullie zitten op die plek waar je denkt dat je geweld zal worden aangedaan. Jullie vertrouwen niet op je eigen schild, je eigen lichtbel, en je eigen vermogen – en ons vermogen, en jullie gidsen hun vermogen – om jou te beschermen en om degenen te beschermen waar je van houdt en die je koestert.

En je zegt : “Nou, Lord, als dat waar is, waarom hebben we dan kinderen die doodgaan? Waarom zijn er dan prachtige, vredevolle mensen die lijden?” Omdat dit moet worden gedeeld. De planeet, de mensheid, het is een collectief. Denk aan de mensheid als aan je lichaam. Je kunt niet een paar cellen hebben die oorlog voeren in je lichaam. Dit schept ziekte. Dit is een gebrek aan evenwicht.

Toen Yeshua op de Aarde liep en zei: “Keer ze de andere wang toe,” bedoelde hij dat. Nu, hij bedoelde niet dat je je zelf moest laten slaan, want dat past niet bij het eren van jezelf. Maar wat de mensheid leert, en wat deel is van deze overgang, zijn de vredige uitwisselingen in gemeenschappen, in landen, in naties, en planetair.… En door de inschatting van wat ik zeg, zijn die breed? Ja. Ze zijn geopolitiek, ze gaan om monetair. Ja, zo zijn ze. Maar dit is de Verschuiving, en opdat deze Verschuiving plaats vindt in ieder van jullie, is dit geen esoterische studie. Het is het leven en weten en het heet in en uitademen van deze kwaliteit van het Goddelijke.
Is dit duidelijk?

GW: Ik denk dat een aantal vragen daar weer mee omhoog komen en ik denk dat ik met een paar meer moet blijven zitten. Maar ik denk dat we langs deze lijn misschien verder moeten gaan.
Hoe leidt dualiteit tot een gebrek aan innerlijke en uiterlijke vrede? En zijn de trillingen van vrede met die van de derde dimensie onverenigbaar?

AEM: Nee. Dat zijn ze niet. Heeft het menselijke voorbeeld een onverenigbaarheid geschapen? In bepaalde mate, absoluut. Maar vergeet niet toen de derde dimensie, toen deze prachtige planeet geschapen werd, hij niet eenvoudigweg geschapen werd voor een ervaring van dualiteit of polariteit.

Dat zijn geloofstelsels die populariteit gewonnen hebben door de menselijke geschiedenis en toen werden ze geïnstitutionaliseerd, en werden toen zo diep vastgelegd in de individuele en collectieve psyche zodat men geloofde dat het feitelijke werkelijkheid is. En dat is niet zo. De derde dimensie is een ervaring van stoffelijkheid. Het is een plek waar wezens de vreugde van liefde in de stof komen beleven.

Maar zelfs in het dichtst van de dualiteit – juist of fout, goed of kwaad, liefde of niet liefde, vrede of oorlog – als jullie slechts aan de woorden denken, de menselijke woorden, dan hebben die niet dezelfde structuur of kwaliteit. Als je daarmee in je hart zit, in je solar plexus, dan hebben ze niet hetzelfde gewicht. En die negatief zijn, zullen we zeggen, trekken je naar beneden. Die tillen je helemaal niet op.

Maar de uitdaging was, zelfs voor degenen die in die poel van dualiteit zitten, die is en was al die duizenden en duizenden jaren lang, om nee te zeggen. Het is die kracht van nee waarover we spreken, of de kracht van ja – om je te verbinden, om je absoluut te verbinden met de Goddelijke geest, hart, wil, bron, hoe je het ook noemt. Omdat in die verbinding, de dualiteit verdwenen is. Dus is het te makkelijk om als excuus te zeggen: “Maar ik zit gevangen in de dualiteit, ik zit vast in de derde dimensie, ik zit gevangen in die oude paradigma’s!” Maar dat zijn jullie niet. Jullie zitten in de tijd van creatie en keuze zoals nooit te voren op deze planeet.

Maar de keuze die we van jullie vragen straalt uit die verbinding, niet uit een gevoel van: “Ik kan beter deze kant kiezen, omdat ik denk dat dit me een beetje verder brengt, of waardoor ik krijg wat ik nodig heb, omdat ik wanhopig ben.” Daar praat ik niet over, omdat zo’n kwaliteit niet in vrede zit.

Dus ja, jullie kunnen in de dualiteit blijven zitten en zeggen: “Maar ik bid ieder avond voor vrede. Iedere dag, bid ik dat deze of die oorlog eindigt.” En we zeggen niet dat jullie die gebeden moeten stoppen, omdat ieder gebed gehoord wordt en naar gehandeld wordt. Dat is deel van jullie creatie. Maar meer dan dat, open je hart, mijn geliefde mensen, en ontvang het geschenk van vrede. Ik bied het jullie aan.
En dit is geen esoterische studie. Dit is de kern van de oorspronkelijke mensheid.

GW: Dank u, Lord.

AEM: … daar… voor dat we afdwaalden… Sorry, ga verder.

GW: Nee, mijn verontschuldigingen, Lord. Ik dacht dat u hier al geëindigd was.
Is er een verschil tussen wat een galactische frequentie van vrede is met betrekking tot een Gaia frequentie van vrede?

AEM: Als je over de planeet zelf spreekt, Gaia is galactisch, mijn beste hart!

GW: Ja, ik denk dat ik het menselijk collectief bedoelde.

AEM: De menselijke collectieve vibratie van vrede is gevangen geraakt, en daarom hebben wij deze conversatie. Het is gevangen geraakt in het geloofstelsel over afwezigheid van oorlog, of van: “Goddank, er is eindelijk vrede in huis.”wat betekent afwezigheid van twist of disharmonie. Maar nee, het begrijpen en de vibraties die worden vastgehouden en de waarde die aan vrede wordt toegekend – omdat het in galactische betekenis niet onderhandelbaar is, het soort waar ik denk dat jij over praat, beste Geoff. Dus heeft het menselijk collectief die vibratie bereikt? Nee, maar is dat de uitnodiging? Ja.

GW: Okay, dus wij –

AEM: En zo doen jullie het. Het gaat gewoon niet om de hele dag in meditatie te zijn, niet door weg te rennen en in de kelder te zitten, het gebeurt door de energie vast te houden, en die dan in je dagelijkse leven en daden in te zetten. Zelfs in jullie privé gedachten, hoe je over mensen denkt, hoe je naar hen toe wilt reageren. Nu, soms denken jullie: “Nou, ik ben te beschaafd en beleefd om dat te doen of te reageren zoals ik voel.” En daarover zeggen wij halleluja, maar wat we werkelijk aanmoedigen is dat reacties vredig zijn.

En dat betekent niet met heel veel energie, omdat vredesenergie buitengewoon sterk is! Hoe denken jullie dat deze gehandhaafd bleef? Waarom denken jullie dat het zo’n sterke kracht is bij de galactics? Het is zeer levend, zeer kloek. Vrede is daadkrachtig georiënteerd. Denk aan vrede als een werkwoord van doen, niet gewoon aan een staat van zijn, en helemaal niet een staat van afwezigheid.

GW: Okay, dank u Lord.

AEM: En als jullie in chaos zijn, ben je niet in vrede. En zeggen jullie: “Lord, hoe krijg ik die chaos weg?”En ik stel aan jullie voor, mijn geliefde vrienden, als jullie dit in een prachtige blauwe doos stoppen, dan neem ik het bij jullie weg, graag!
Ja, ik ben klaar. [lacht]

GW: Ik was er niet zeker van of ik de telefoonverbinding kwijt was of niet. Het was een moment stil.
Dus wat – ik weet dat u bekend bent met het werk dat ik doe, de luisteraars weten dat niet. En om een relatie te vinden wat voor mijn werk nodig is, is dat wat een relatie betekent voor dit nieuwe paradigma?

AEM: Ja, dat is juist.

GW: Dus als wij een relatie vinden naar de Eenheid, naar de Alles Dat Is, het niet fysieke, het zichtbare en onzichtbare, zoals u dat aan het begin zei, om in staat te zijn om dat in planten, honden, in alles dat niet ‘ons’ is, te zien, maar ook in staat zijn om te zien dat het deel van ons is, dan is dat het wezen van vrede en het nieuwe paradigma.

AEM: Ja, omdat jullie gewoon geen vrede kunnen hebben – en nu praten we over vrede op Gaia – zonder die vrede met Gaia, en daarom met alles op haar. Nu, er is een lange geschiedenis geweest van wat we zullen benoemen als misbruik, verkrachting, plundering, bezoedeling van Gaia, en dat is alles behalve vredevol geweest.

Het is ironisch, op een bepaalde manier, als Gaia lichtjes verschuift, als zij zich afstemt op haar eigen plan – en dat heeft ze geprobeerd, en ze slaagde er in met heel weinig geschud – maar als er een situatie is, zoals zeg maar een tsunami of een orkaan of een aardbeving, en iedereen is dan ontsteld en zegt: “Kijk eens die verwoesting.”- en dat ontkennen we ook niet, en dat speelt zelfs een rol bij de ontvouwing – maar dat zijn niet de laaghartige verschrikkingen zoals de dagelijkse vervuiling en verkrachting van de velden, de chemicaliën in de lucht en in de grond, de uitgestoten rook, de kogels en mortier granaten in de lucht. Dat is vreemd, niet waar?

GW: Ja, dat is zo.
Ik weet dat we ongeveer nog 15 minuten over hebben in dit programma. Ik wil graag een beetje tijd overhouden aan het eind voor u om op het huidige nieuwsgebeuren commentaar te geven, als u voelt dat dit nodig is. Maar velen op de wereld morgen zullen Valentijns dag vieren, een dag van liefde. En om dit vast te houden bij het thema van vrede waar we nu over blijken te praten, misschien kunt u wat wijsheid brengen aan de koppels die liefde gaan vieren en kijken naar de relatie die er bestaat tussen vrede en liefde.

AEM: En dit is waar we werkelijk over praten, over de levende energie van vrede, niet waar?

GW: Inderdaad.

AEM: Wij houden van liefde! En jullie weten niet wat wij weten en wat jouw luisteraars ook niet weten, maar deze Raad van Liefde viert Valentijns dag met jullie mee op Aarde. We zien dit als een geboortedag, omdat het de enige dag op jullie kalender is waar ware liefde of romantische liefde of liefde in het algemeen, wordt gevierd. Wij houden van deze feestdag! En die is vol vrede.
Nu, ja, de liefde tussen een koppel. We zeggen niet als je in een werkelijk heilige vereniging zit, of zelfs in een intens heilige vriendschap, als jullie daar in zitten, zou je in het algemeen vrede en harmonie voelen, de oneindige stroom van energie tussen jullie twee. En dat is specifiek zo als jullie innig zijn, omdat die uitbreiding van jullie energievelden, als jullie een worden en je verenigen, fenomenaal is.

Als jullie in vrede zijn in een relatie, voelen jullie je veilig genoeg. Dit is wat jullie galactische broeders en zusters geleerd hebben. Jullie voelen je dan veilig genoeg om echt uit te drukken wie jullie zijn, zonder dat angst voor kritiek of minachting er is of dat je minder geacht wordt dan. Jullie kunnen dan alle delen meebrengen! Wat jullie noemen de goede, de slechte of de lelijke, noemen wij het goede, het opgetilde, het goddelijke, het dwaze, het humorvolle, het sentimentele, het tedere. Jullie kunnen dat allemaal naar je partner brengen, omdat in vrede, in die liefde er veiligheid is, er vertrouwen is, en acceptatie. Maar nog meer dan dat, is er viering van al die aspecten met elkaar – het heerlijke ervan. Daar gaan Gaia en de mensheid over, het gaat over diversiteit. En waar kun je dat meer innig vieren en meer dichtbij vieren dan in een relatie?

Het is een essentieel ingrediënt. Er zijn mensen die praten over het hebben van of in liefde zijn, of liefdesaffaires hebben die onstuimig zijn of wisselvallig. Wat ik jullie voorstel is dat dit geen liefde is, het is jullie verslaafdheid aan menselijk drama. En dat is een van de dingen waarvoor we jullie uitnodigen om los te laten. Want wat jullie kunnen creëren met iemand waarmee je werkelijk de randen van wie je bent en van het Universum kunt exploreren – als jullie dat samen kunnen doen in een heilige vereniging, dat is miljoen keer en miljoenen en miljoenen keren beter dan drama. Omdat het zo opwindend en verleidelijk is en je krijgt er niet genoeg van. Het katapulteert je vooruit.

Jullie zijn naar een planeet gekomen om elkaar te gebruiken als katalysator, om samen te reizen, om samen te leren. Maar geen van jullie kwam en zei: “Nou, ik ga wel maar dan heb ik een verschrikkelijke tijd. Ik zal nooit worden geliefd. Ik zal altijd argumenteren. Ik zal me altijd miserabel voelen. Ik zal altijd aan mezelf twijfelen.”Geen wezen op de planeet kwam om dat zo te beleven – geen fee, geen elementaal, geen vierpoter, en geen mens. Jullie kwamen die vredige liefde beleven, die zoetheid. Daarom is er al die drukte over snoepgoed en bloemen omdat dat zoet is. En omdat het ’t aroma en de schoonheid is die in bloemen gevangen zit. Het is een uitdrukking van het hart. Dus velen zeggen: “Oh, dat is veel te commercieel!” – het is beter dat het commercieel is en om liefde te vieren dan de meeste andere dingen!

Koester het, en als jullie een relatie hebben en jullie voelen dat het vredeselement aan het schommelen is, verspil er geen dag van. Ga bij elkaar zitten, houd elkaars handen vast, kijk elkaar diep in de ogen, en herstel het. Doe wat nodig is. Omdat dit het waard is. Het is jullie fundering. Je kunt niet gaan vliegen behalve als je je veilig voelt en je kunt je niet veilig voelen behalve als je in een plek van vrede zit.
Dat is ons geschenk aan jullie.

GW: Ik weet zeker dat velen over de wereld die al in relaties zitten u toejuichen, u danken en dit prachtige antwoord vieren. Ik denk ook dat er een boodschap geboden moet worden voor degenen die in een proces van worsteling zitten met hun relaties, of misschien in relaties die aan het aflopen zijn. Want terwijl we richting Ascentie gaan, zullen veel relaties ook aflopen en velen zullen worstelen om een ruimte van liefde te vinden en een ruimte met vrede. En zelfs zij die enkel (alleen) zijn – ik zit zelf in die categorie – terwijl ze proberen dat te omhelzen, om die veiligheid en zekerheid te vinden, zoals u zegt, maar wat zou u diegenen kunnen bieden die door problemen in liefde heengaan, Ascentie erkennen en hoe kunnen zij hun partners loslaten in liefde en vrede?

AEM: Een van de dingen die we altijd zullen zeggen- en dat is altijd gelijk – als jullie in een onstuimige relatie zitten, denk er dan eerst aan dat jullie samen als zielenmaat kwamen, ziel vrienden, zelfs als jullie hier op je planeet samen kwamen om liefde te scheppen en te delen. Als het eind van die reis en als jullie partnerschap tot een einde komt – en we weten dat er een hartbreuk is en de healing die daarvoor nodig is, dus we praten niet over een luchtkasteel – maar we vragen jullie: houd die liefde vast.

Zo vaak zien we een splijting, een verbittering en een terugvallen in de paradigma’s van schuld geven, fout – nee. Blijf op hogere grond. Jullie laat de persoon los, je zegent hen en je gaat door in de liefde, maar je verandert alleen de vorm. Misschien willen jullie vrienden zijn, misschien zullen jullie elkaar nooit meer spreken, maar jullie zullen altijd de liefde vasthouden voor die ziel, en voor de persoon die jou hielp naar deze plek.

Veel gebeden, specifiek aan de Goddelijke Moeder, worden elke dag gehoord voor een heilig partnerschap. En voor de meesten van jullie is dat waar jullie naar verlangen en om op deze planeet te beleven, anders zou je op een planeet geboren worden waar je in de grond alleen bent. Dus jullie verlangen naar die innigheid, die eenheid, die voortkomt uit het samengaan van jullie harten, jullie geesten, je lichamen, jullie ervaringen, waarvan jullie denken dat het worstelingen en of overwinningen zijn.

Jullie gebeden worden gehoord. We moedigen jullie aan om daarmee door te gaan. Houd je hart open maar vergeet ook niet wat ik vanavond tegen jullie hebt gezegd over een samengaande actie. Dus ga, en zoek je geliefde. Niet zoals hier en daar. Maar schep situaties waar je open en beschikbaar bent om je geliefde te ontmoeten.

En ja, het kan gebeuren in de meest ongewone omstandigheden en ja, het kan gebeuren in een ogenblik. Jullie vergeten dat je in zeer andere omstandigheden zit nu en jullie zitten in een zeer creatief en co-creatief proces met ons nu, en zo is dat bij de persoon waar jullie naar uitkijken.
Dus draai je magneten omhoog, lieve harten, houd je schild omhoog die telegrafeert, die straalt, die zendt uit: “Ik wil mijn partner. Ik verdien en verlang ernaar en ik wil liefde creëren.”
[muziek komt op]

GW: Dank u zeer, Aartsengel Michaël, Lord Michaël. We waarderen wat u als boodschap met ons deelt in deze tijd. En we houden de energieën van liefde, licht en vrede vast in ons hart terwijl we aan het eind komen van weer een show van Een Uur met Een Engel.

Mogen jullie vrede en liefde in je harten vinden terwijl jullie morgen Valentijns Dag vieren met je geliefde, of als je niet met een geliefde bent, vrede in jullie hart vinden om de lessen te vieren die in ons wezen samen zijn gekomen, en mogen jullie dat verder dragen in de nieuwe Ascentie Energie. Tot de volgende week.
AEM: Vaarwel.


Website: http://the2012scenario.comTranslator:Winny  

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE