Followers

Labels

Friday, January 20, 2012

Dutch - ASCENSION EARTH 2012 Steve Beckow Hour with Angels with Jezus 12 jan 16
Dank aan Ellen die de hele nacht werkte om er voor te zorgen dat deze transcriptie zo snel mogelijk kwam. Dank ook aan Linda Dillon en Graham.

Jezus spreekt hier over de vele vragen die door lezers zijn opgezonden over Montague Keen, over Sarah, over ‘De Cursus in Wonderen’ maar ook over Martin Luther King, de kruisiging en andere zaken.

Ik vroeg Jezus om volgende week weer terug te komen maar we besloten dat het beter is om in plaats daarvan een uur met Aartsengel Michaël door te brengen om grondslagen te bespreken van lopende gebeurtenissen. Ik heb er een twijfel over dat Jezus dat niet erg vindt.

http://www.blogtalkradio.com/an-hour-with-an-angel


Een Uur met een Engel, op 16 januari 2012

Bron: Transcript of an Hour with an Angel, with Jesus, Jan. 16, 2012


Aanhaling:
Martin Luther King, Jr: We moeten gaan zien dat het einde dat we zoeken, een gemeenschap die in vrede met zichzelf is, een gemeenschap die kan leven met zijn geweten. En dat zal een dag zijn niet van de witte noch van de zwarte mens.. Dat zal de dag zijn van de ene mens die gelijkwaardig is aan de andere mens. (That will be the day of man as man.)


Ik weet dat jullie heden vragen: “Hoe lang zal het duren?” Iemand vraagt: ”Hoe lang zal het vooroordeel de visie van mensen blinddoeken, hun begrip verduisteren en de ‘geestdriftige’ wijsheid van haar heilige troon verdrijven?” Iemand vraagt: “Wanneer zal de gewonde rechtvaardigheid, de leugenachtige prostaat in de straten van Selma en Birmingham en gemeenschappen overal in het zuiden uit het stof van schaamte getild worden om als hoogste te regeren over de kinderen van de mens?” Iemand vraagt: “Wanneer zal de stralende ster van hoop ondergedompeld worden tegen de nachtelijke boezem van de eenzame nacht, afgeplukt worden van vermoeide zielen met ketenen van angst en handboeien van de dood? Hoe lang zal rechtvaardigheid gekruisigd worden en hoe lang kan de waarheid dit dragen?”


Ik kom om jullie deze middag te vertellen, dat hoe moeilijk ook dit moment, hoe frustrerend het uur is, het zal niet lang meer zijn, omdat “waarheid verfrommeld op Aarde, opnieuw omhoog zal komen.” Hoe lang? Niet lang, (ja mijnheer.) omdat geen leugen voor altijd kan bestaan.”


Hoe lang? Niet lang. Omdat “jullie zullen oogsten wat je zaait.” Hoe lang nog? Niet lang. Waarheid op het schavot, voor altijd fout op de troon. Toch heerst de toekomst en, achter het vage onbekende staat God in de schaduw, en houdt wacht over die van hem zijn.


Hoe lang nog? Niet lang. Omdat de boog van het morele universum lang is, maar het buigt zich voorover naar rechtvaardigheid. Hoe lang nog? Niet lang meer.


Graham Dewyea: Hallo en welkom bij ‘Een Uur met een Engel’ op deze dag 16 januari 2012, een dag waarop we Martin Luther King Jr. feest vieren en hem eren voor zijn belangrijke werk en dienst. De speech die jullie juist hoorden is een uittreksel van zijn speech op 25 maart 1965 in Montgomery, Alabama, en het is zeker relevant voor het werk dat we heden doen. Hij biedt zijn visie aan voor een gemeenschap van vrede. Hij spreekt over hoop, rechtvaardigheid en hoe frustrerend of moeilijk het zal worden, het zal niet lang duren voordat waarheid en rechtvaardigheid omhoog zullen komen.


Nu, vanavond, komt Jezus opnieuw bij ons, gechanneld door Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en Steve Beckow, uitgever van het 2012 Scenario, zal hem opnieuw vragen stellen. Dus hierbij geef ik het aan jou door, Steve.


Steve Beckow: Dank je Graham. En om even mee te beginnen, kan ik zeggen dat Linda vanavond griep heeft en dat maakt het wat moeilijker voor iemand als Jezus om zijn woorden door haar heen te spreken en ik wil alleen dat de luisteraars dit weten. Maar Linda heeft moedig besloten om wel ‘on the air’ te komen omdat zij weet dat mensen uitkijken naar vanavond. Welkom Jezus.


Jezus: Welkom. Ik zeg jullie opnieuw dat je me Jezus kunt noemen of ook Yeshua – -


SB: Dank u.


J: -- of je kunt me broeder of vriend noemen. En ik verwelkom iedereen vanavond. En ja, ik verwelkom ook het kanaal en we zullen met haar werken om veilig te stellen dat we samen verder kunnen gaan.


Ik dank onze gastheer om deze woorden af te spelen en om onze toehoorders aan deze wonderbaarlijke ziel te laten denken, Martin Luther King, een man die geloofde in wat hij deed en wie een grote verandering teweeg bracht, niet alleen in jullie Noord Amerikaanse gemeenschap, maar over de hele wereld. Maar ik weet ook dat hij een vraag laat horen die zo velen van jullie in je hart hebben en dat is, hoe lang nog? Hoe lang nog voordat waarheid en rechtvaardigheid zullen regeren?


En zo vraag ik ieder van jullie vanavond in je hart, mijn geliefde vrienden, hoe lang nog? Rusten waarheid en rechtvaardigheid en eerlijkheid en liefde in je hart? Omdat dit de aard is van mijn boodschappen. Dat is de natuur van mijn wezen. En dat is wat ik werkelijk kom aanbieden. Het gaat over alles dat ik heb te bieden, want ik breng geen rijkdom, ik breng geen voedsel vandaag. Ik ben vandaag niet in de ‘stukken brood en vissen business’.


Maar wat ik jullie breng is hoop, maar deze hoop moet een huwelijk aangaan met wat in jullie hart leeft. En als er geen waarheid en hoop in je zit, dan is er geen partner door het hele universum heen, jullie zullen hem niet vinden omdat hij niet zit in het licht in je.


Als je ooit enige twijfel hebt over de waarheid van je wezen, over de rechtvaardigheid die je verdient, op elk moment van iedere dag, in deze en in iedere andere incarnatie die je ooit gehad hebt of zal hebben, kijk dan naar mijn licht en laat dat jullie hoop geven om mee door te gaan. Want wat jullie zoeken ligt direct om de hoek.


Er is deze dagen veel te veel discussie over ascentie, over de ‘shift’, over naar voren gaan, en over de opening van harten, over een gemeenschap die op liefde is gebaseerd, over eerlijkheid en over hart. Maar het begint met jullie zelf lieve mensen. Het begint niet alleen bij mij. Het zit in ieder van jullie om deze verandering te beïnvloeden en om de nieuwe wereld op te bouwen, deze Nova Aarde, deze Nova Gaia.


Wij zijn partners in deze onderneming, niet alleen ik maar de legioenen die dienen en die klaar staan om hun hulp toe te steken. Maar het is een direct partnerschap. Jullie zitten niet in slavernij op de manier van dat je op ons moet wachten om het voor jullie te doen. Dat is niet de manier van deze ontvouwing.


Het gaat om jullie die je geboorterecht moeten claimen als scheppers, die de goddelijkheid in jullie erkennen, en vanaf die plaats met ons samen lopen – hand in hand, arm in arm, hart in hart te samen. Dus zoals vele jaren geleden, met jullie geliefde leider Martin Luther King, vraag ik jullie vanavond via deze radiolijn, om jullie handen samen te pakken om jullie harten richten naar deze verandering die we allemaal zoeken.


SB: Dank u, Lord. Sorry, iedereen gaat op een andere manier om met heiligen en Opgestegen Meesters, en ik vind het heel moeilijk om het woord “Lord” niet te gebruiken Ik doe mijn best maar zo ga ik om met de Opgestegen Meesters. (1)


Jezus, ik voel me wat verdrietig deze week omdat ik een van mijn beste vrienden heb verloren die denkt dat dit een hoax (voor de gek houderij) is en dat ik niet met Jezus of Aartsengel Michaël spreek en dat Linda onze luisteraars misleidt. Ik geloof dat geen moment. Maar kunt u uw aandacht daar even op leggen en ons zeggen wat u kunt doen dat luisteraars kan helpen die problemen hebben met denken dat u het bent die nu spreekt?


J: Ik vraag me af hoe lang dit zal doorgaan, Steve, dat mensen zullen denken dat wat ik zeg of wat ik heb te bieden – als Yeshua, als Jezus, als Sananda of als een van de Opgestegen mensen die door dit kanaal spreken – hoe lang hebben mensen nog nodig te denken dat dit een hoax is? Wat is die kwestie van twijfel? Wat is de behoefte om niet te geloven?


Dit is niet nieuw. Dit dateert al van vroeger toen ik op deze wereld liep. En het dateert van vroeger in veel galaxies, zelfs in universums die verdwaalden(of op het verkeerde pad gingen) Twijfel is gebaseerd op angst, en het is de angst van op een dwaalspoor gebracht te worden. Het is de angst om het fout te hebben of als dwaas gezien te worden of als onjuist gezien te worden.


Wat ik tegen jou zeg is niet zo belangrijk als wat ik zou zeggen tegen je geliefde vriend, en dat zou alleen zijn, wat zegt je hart je? Waar verlangt je hart vurig naar? Verlangt het niet naar vriendschap en vertrouwen? Verlangt het niet naar kameraadschap? Zet je vertrouwen in me even aan de kant en kijk naar de broeder die je al zo lang hebt gekend, en naar de tijd die jullie samen dierbaar was.


Ieder van jullie die vanavond luisteren – jij, Steve, Graham en ja het kanaal Linda – hebben allen een tijd gehad waarin jullie die mensen verloren waarvan je dacht dat die je heel lief waren, waarvan je dacht dat die van je hielden en waar jullie zeker van hielden, en die gezegd hebben, ik kan met je mee die weg opgaan, ik kan niet met jou dat pad opgaan. En zelfs ik, in mijn leven, heb dat zeker ervaren.


Maar ik zal tegen hen zeggen en aan ieder van jullie wat ik toen zei: Je hoeft niet altijd met me mee te lopen. Je hoeft het niet altijd met me eens te zijn, want zoals we de vorige week zeiden, ik ben iemand die geïnteresseerd is in een levendige discussie. Maar geef me niet je twijfel. Probeer niet om en plaats jullie twijfel niet op mijn schouders of in mijn hart. Maar wat ik van jullie wel vraag, roei de liefde niet uit. Roei niet uit wat zo kostbaar is en waar iedereen naar verlangt dat onvoorwaardelijk moet zijn, zonder voorwaarden.


Wat ik tegen je zeg, Steve is, wees moedig zoals je was, en accepteer de ondersteuning van degenen die je liefhebben, mijzelf incluis. En weet dat er een tijd komt dat je vriend terug zal keren en omdat er velen voelen dat ze nu door een scheiding heen gaan, de tijd van vereniging en van nieuwe gemeenschap staat er werkelijk aan te komen. Het is niet slecht om twijfel te hebben, maar het is een obstakel als dat je doet stoppen, als je die angst zich laat bemoeien met wat je wenst te doen met je leven. Dus erken de angst, erken de twijfel, omhels die en ga dan door.


SB: Dank u hiervoor, Lord. Lezers hebben vragen ingebracht, en ik voel me verplicht om u er een paar van te stellen. Een ervan heeft nodig dat ik een paar alinea’s moet lezen en ik vraag u me daarvoor te excuseren.


Montague Keen gaf pasgeleden een boodschap door die zei dat veel van wat er over Israël gezegd wordt en over Israëlieten, eigenlijk hoort bij de Ieren. Montague zegt: dat er nog een of twee van jullie zijn die nog niet het belang van Ierland gesnapt hebben. Hij gaat door met te zeggen dat de tien geboden van de oude Ieren bijna identiek zijn aan die welke Mozes werden gegeven. De conservators en verspreiders van pré-diluvische kennis waren de Druïden. De Druïden waren Ariërs. Dit betekent een spirituele kaste, geen ras. Hun talen waren Aramees en Hebreeuws. Zij zijn niet Semitisch en werden niet door Joden uitgevonden. De 22 letters van het oude Ierse alfabet was het heilige alfabet van de antieke Ieren. Nu verwachten zij van jullie om te geloven dat dit Hebreeuws is. Alles werd gestolen van Ierland, van het Ierse volk. Joods Christendom is gewoon het resultaat van opzettelijk plagiaat.


Mij is gevraagd om uw commentaar hierover.


J: Nou, het is een avond met controverses, nietwaar?


SB: Ja, inderdaad.


J: Ik wil hier graag antwoord op geven. En het is belangrijk dat mensen dit weten. Ten eerste, als ik kom om met jou te praten, ben ik geïnteresseerd in wat je denkt en wat je voelt – jullie, het collectief. En zo ben ik blij als ik hoor of vragen krijg van lezers of schrijvers. Maar laten we niet de fout maken om wat we hier doen een opnieuw bekijken van de geschiedenis is.


Wat we samen doen is bouwen aan de toekomst. Wat we doen is binnengaan in een partnerschap. We leggen een fundering en bouwen feitelijk de structuur, die gouden spiraal waardoor ieder van jullie ascendeert (opstijgt).


Toen we spraken over de universele wet en de universele wet die betrekking heeft op boven en beneden, is dát in de grond waar jullie tien geboden bij horen. En er zijn in alle culturen variaties van, want er zijn regels en wetten die horen bij luiheid, bij stelen, bij diefstal, bij moord, bij verminking, bij wellust, bij hebzucht.


Er zijn vele waarheden die in de Ierse geschiedenis zijn geweest, in de oude manieren van Ierland. Ik heb geen enkele reden om dat te ontkennen of om dat tegen te spreken. Maar om te suggereren dat de geschiedenis van de Joodse traditie op diefstal is gebaseerd – ik denk dat dit een beetje te veel is, denk je niet?


SB: Nou, het leek me zeker erg radicaal.


J: Het is noodzaak. Opnieuw keren we terug naar de noodzaak. En of het nu van een individu of van een groep is, het is de diepste wens om als belangrijk erkend te worden, om erkend te worden als uniek, om als goddelijk erkend te worden. Dat is geen probleem.


De goddelijkheid van de antieke Ieren, van de Druïden, van de Egyptenaren, van de Hathors – alle wezens – is altijd buiten kwestie. Maar het is geen wedstrijd. De Wet is – “is”. En dit werd begrepen en vertaald in veel universums. Dus was het niet één ras, en het was geen diefstal. Het was een geschenk.


SB: In orde, Lord. Dank u. Ik wil graag nog een passage voorlezen dat controversieel is en vraag uw commentaar erop.


“De waarheid over het Christendom is dat het gebaseerd is op vervaardiging/making van Jezus’ geboorte, kruisiging en opstanding en zijn leringen werden met opzet verdraaid door verdunning en weglating. Jezus werd ontvangen en geboren net als iedere andere menselijke baby en hij werd nooit op een kruis gezet. Hij werd afgeranseld door het Sanhedrin, die kerk en staat regeerden en hij werd verbannen – zij wilden hem uit dat land hebben, geen martelaar van hem maken wat door diens dood het aantal van zijn volgers zou laten toenemen. Met zijn vrouw Maria Magdalena die in verwachting was, ging Jezus terug naar het oosten, waar hij in zijn jeugd was heengegaan en daar vele jaren had doorgebracht met de meester leraren.” (2)


Kunt u daar commentaar op geven?


J: Ik denk dat je kunt zeggen dat het wishful denken is en dat het zeker verdraaid denken was, of verdraaid channelen of begrijpen. Ja, ik werd geboren. En zij hebben gesproken over hoe dat was gebeurd – door de ontsteking van licht, of de Heilige Geest, van de energie van schepping in, zoals je denkt de baarmoeder van een maagd. Nam ik een menselijke vorm aan? Ja, ik deed dit zeker. En ik heb menselijke ervaringen gehad.


Maar wat ik ook met jullie gedeeld heb is, dat ik ook gevuld werd met licht van de Heilige Geest en ‘overlicht’ werd op hele vroeg leeftijd, (3) zodat dat gevoel van weten, het privilege van verbinding er was, en ik bevond me niet in illusie, wat ik illusie noem, waar zo velen van het menselijke ras van waren doordrongen, dat was geen deel van mijn werkelijkheid.


Ik ben veel afgeranseld, meer dan ik me wil herinneren. Want rechtvaardigheid zat niet altijd in de gerechtshoven, en er waren velen die dachten dat er maar een manier was om mij te temmen en dat was me met stenen te bekogelen of af te rammelen of te bespotten. Oh, ja, en soms mijn leringen of wat ik geloofde onzin of fopperij noemde. Er waren velen die wensten dat ik verbannen werd. En er waren zeker momenten waarop dat als menselijk alternatief, heel aantrekkelijk was. Maar dat was het pad niet, de overeenkomst niet.


Dus ik reisde niet met mijn geliefde vrouw naar het oosten. Had ik met meesters gestudeerd? Ja. En ik had het voorrecht om dat te doen. En op kleine wijze was dat zaad en die uitwisseling van energie een bijdrage voor iedereen die deelnam aan die conversaties.


Jullie kunnen je hebben afgevraagd toen wij de vorige keer spraken waarom ik zo aarzelend was om namen of plaatsen te noemen, of wie er wat deed, maar het was…. een van de redenen was dat ik niet wil dat mensen zeggen, wel, hij was een student of een volger van … en dan proberen te verdunnen wat ik moet onderwijzen en wat ik heb te zeggen. Er zijn vele, vele meesters die wijsheid en liefde kunnen delen. Er zijn zeker genoeg om rond te gaan. Maar er is geen noodzaak om fantasie te maken van wat er in mijn leven gebeurde. (4)


Stierf ik? Werd ik gekruisigd? Ja en dat was verre van heilig of gewijd, zoals veel mensen daarover hebben gedacht. Het was pijnlijk, menselijk pijnlijk en soms spiritueel pijnlijk. Maar ieder van jullie heeft ook momenten van extreme pijn gehad, in je hart of in je lichaam, of in je mentale of emotionele velden. Ik ben niet uniek op die manier, ik hoef het niet te verkleinen. Dus nee, laten we klaar zijn met deze mythologie of “grote vlucht” voor eens en altijd.


SB: Dank u Lord. Er is een hoop vragen over wat er gebeurde volgend op uw kruisiging. Hiermee bedoel ik: wie ging er naar Frankrijk. Kunt u ons meer details geven van het leven van uw dochter Sarah in Frankrijk? Dus kunt u ons een beetje meer details geven over wat er met Maria en met Sarah gebeurde en de anderen die met haar naar Frankrijk reisden?


J: Ja. Mijn vrouw en Sarah, Jacob, mijn broeder Joseph en een gevolg van discipelen die de familie verzorgden, gingen naar Frankrijk. Ook Andreas. Het leven was zeer eenvoudig en zeer rustig. De Magdalena was op veel manier teruggetrokken. Maar Sarah niet, want zij ging tussen de mensen en zij omhelsde hen. En zij omhelsden haar ook. En zij is degene die het geslacht, de afkomst verder droeg.


SB: Is er iets dat we moeten weten over die afkomst, Lord? Is dat een onderwerp dat nuttig is om te onderzoeken?


J: Nee, omdat er te veel tijd en te veel belangstelling is, alhoewel het een fascinerend onderwerp is, niet waar?


SB: Ja.


J: Maar velen willen weten wie er waar en wanneer was en dus vraag ik van jullie waar was je? Herinner je je dat je bij me was terwijl we langs deze wegen liepen, terwijl we langs die stoffige, stoffige paden liepen? Die paden, die geitenpaadjes, werkelijk. En dan zullen er te veel mensen zeggen, nou, ik was er, ik was bij de geseling, of bij de kruisiging, of was die apostel of deze apostel. En in de meeste gevallen ben je absoluut juist, je was er. Maar daar gaat het niet om.


De kwestie is dat jullie als die wezens nu wilden terug komen bij de vervulling van de belofte. Op bepaalde manieren werd het plan ontwikkeld, geboren, lang voordat ik op de Aarde liep. Dat is heel zeker en duidelijk. Maar sommigen denken erover als de geboorte van de belofte. Je kunt er zo over denken of niet. Ik kwam alleen zeker om eenvoudig de mensen te herinneren aan hun potentieel van liefde.


Maar nu, jullie die nu in een zeer andere wereld wonen welke absoluut niet anders is. Jullie zijn de vervulling van de belofte. En ja, ik zeg jullie dat jullie, naast mijzelf allemaal zijn teruggekeerd en als jullie opstijgen naar de vijfde of de zevende, dan zal ik weer met jullie wandelen. Velen van ons zullen dat doen. Maar de meesten van jullie zijn er al.


Nou, ik bedoel hier niet mee te laten doorschemeren dat dit gewoon een herhaling wordt. Dat is het niet, omdat er zo’n grote evolutie geweest is. En er zijn enkele stappen naar voren en achteruit geweest. Maar jullie hebben hardnekkig volgehouden, ieder van jullie, op jullie eigen manier, of je nu centurion of gouverneur, rechter, apostel of dienstmaagd was. Jullie hebben gezegd: “Ik zal opnieuw gaan, en ik zal er mee doorgaan totdat die belofte vervuld is.” Daarom zijn jullie hier.


SB: Dank u Lord. Nog een lezer heeft gevraagd, als u de bron was van de “Cursus in Wonderen”- ik denk ze dat van uw eigen lippen willen horen – is er iets dat u wilt zeggen over dat project en uw verbinding ermee? Ik weet zeker dat onze luisteraars geïnteresseerd zullen zijn in alles dat u wilt meedelen over de Cursus in Wonderen.


J: Ik was een volle deelnemer, laat me het zo zeggen. Ja, ik ben er de bron van. Van de hele cursus. Ik ben zeker niet de enige bijdrager, zoals je dat zegt,. Wat ik bedoel is dat er velen – nou, er zijn miljoenen en miljoenen die dit hebben opgepakt en het in hun hart hebben genomen.


Nu, wat ik graag wil dat jullie doen is om het te bespoedigen. De lessen zijn er allemaal. Maar de tijd wordt korter, weet je, in jullie menselijke werkelijkheid. Ja, zelfs het aantal uren in een dag komen dichter bij elkaar. Ze krimpen. Ik weet zeker dat jullie dat al gemerkt hebben.


Dus, neem deze prachtige boodschappen, die lessen, en breng ze als in een harmonica, en zet ze in je hart. Ja, nog steeds, een, twee, drie per dag – dat maakt niet uit. De lessen zijn eeuwig en waardevol. Maar ga er mee verder.


Dit is geen tijd om ze eenvoudig te bestuderen. Altijd gaat de studie door, leven na leven na leven. Maar het is ook een tijd van actie, en dat is wat de cursus ook leert. Het gaat om het verinnerlijken en om in je leven naar voren te brengen, de essentie van liefde en de lessen van manifestatie, van creatie, van aantrekking, van afstoting – dat allemaal. Breng ze nu naar de voorgrond. Breng dat naar buiten.


SB: Lord, toen de profeet Malachi de naam Imperator (Keizer) aannam en door de Eerwaarde Stanton Moses sprak – u bent zich bewust van dat kanaal, nietwaar? (5)


J: Ja.


SB: En toen hij dat deed bracht hij Plotinus met zich mee, Al Ghazzali en andere verheven wezens wier namen even niet in mijn hoofd zitten – Athenodorus enz. (6) Maar u zei dat de Cursus in Wonderen een groep wezens betrof. Kunt u nog enkele van hen opnoemen?


J: Je kunt er over denken als een groep van opgestegen meesters. Zo kun je er over denken.


SB: Okay. En u ben het hoofd van de Grote Witte Broederschap, nietwaar?


J: Ik word beschouwd als het honoraire hoofd. Ik zou nooit impliceren dat ik het hoofd ben van de Grote Witte Broederschap. De Grote Witte Broederschap, net als veel van de broederschappen, is ook deel van de Raad van Liefde. Dus zijn we allemaal verbonden, en allemaal één. En ja, ik ben deel van deze gewaardeerde groep die er van houdt om te onderwijzen.


SB: Okay. Ik dacht dat het Sananda was die zei dat u de Hiërarch was. Maar ik laat het even los.


Ik heb een vraag van mezelf en die wil ik graag voor mezelf beantwoord hebben, als u wilt. Jan Ruusbroec uit de Middel Eeuwen beschreef eens de Christus en hij zei dit:


“In deze duisternis wordt er een onbegrijpelijk Licht geboren en schijnt naar buiten; dit is de Zoon van God in wie een mens in staat is om eeuwig leven te zien en te overpeinzen.”(7)


“Het is Christus, het Licht van waarheid, dat zegt: “Zie”, en het is door hem dat we in staat zijn om te zien, want hij is het Licht van de Vader, zonder dat is er geen Licht in de hemel noch op aarde.”(8)


Is dat Licht werkelijk de Christus in zijn meest essentiële vorm?


J: Het is het geChristend Licht, ja, dat is correct. In zijn meest volledige vorm.


SB: All right nu.. kunt u – het is zo iets belangrijks voor me als u uw relatie tot dat Licht kunt bespreken. Hebt u dat belichaamd op de meest volledige wijze? Wat dat uw rol of missie? Of wat was uw relatie met de Christus?


J: Dat is altijd de volheid van mijn missie geweest, welke vorm ik ook aannam. Ik ben het Licht dat tevoorschijn springt. Ik ben het Licht dat uit het hart van de Ene kwam, uit het hart van God. En het doel van deze hele relatie was om eenvoudig te ontsteken, niet alleen dat, waar naar gewezen werd als Hemel en Aarde, maar om te ontsteken wat ver daar voorbij is. .


Als je kijkt naar mijn essentie, beste vriend, dan is alles wat je ziet: Licht! Dat is alles wat er is. En dat kan een relatie hebben, en na een relatie kan het diverse vormen aannemen. 


Maar het is…. Licht is voorbij het Christus licht. Kun je het zien als een ‘gelaagdheid’? Het was een implosie en explosie van licht, en dat is nooit veranderd. En het zal nooit veranderen.


SB: En als u zegt: “Ik ben het Licht,” wie is dan “Ik Ben”? Spreekt u dan als Jezus of spreekt u als de Christus, als het Licht? 


J: Niet Jezus, ik spreek als het Licht.


SB: En is dat iets …


J: Het Licht dat dan overgaat in het Christus Licht, dat dan doorgaat in het wezen dat jij die hier vanavond zit, Jezus noemt. Maar je vroeg naar mijn essentie.


SB: Ja, doe ik. Is dat Licht dat de Christus werd, is dat de Vader?


J: Denk erover als een herhaling in een dieper octaaf(replicatie of ombuiging) van de Vader. Het ging niet weg van de Bron. Het breidde zich uit. Het is deel van de oneindige uitbreiding van schepping. Het wordt niet geboren op de manier zoals jullie denken. Het is alleen een explosie van licht, het IS.


SB: En dat is niet de heilige Geest die u beschrijft?


J: Dat is het vrouwelijke. En als dat ook explodeert wordt het Licht. En ik ben die blend (het in elkaar overgaan).


SB: All right. Nou, er is nu absoluut meer voor me te begrijpen dan ik op dit moment doe. Omdat dat een hele diepe uitleg is, en niet wat ik op dit moment volledig kan omvatten. Maar ik dank u voor …


J: Het is niet wat je verwachtte.


SB: Nee, nee, dat is het niet. Nee, natuurlijk, is het dat niet maar mijn zicht is natuurlijk wat simplistisch. Hoe kan het ook anders. Ik weet dat.


J: Jij bent geen simpele man. Als jij denkt aan creatie/schepping, als je denkt aan alles dat IS, dan is schepping meer licht. En dat eerste licht dat naar buiten barst, dat is wie ik ben.


SB: Hm. Hmm. Nou, ik vraag u dat u me dat per gelegenheid duidelijk maakt – in de nabije toekomst, Lord. Dank u. En ik zal opnieuw naar deze tape luisteren, steeds weer. Dank u.


J: In orde. (You are welcome)


SB: U wilde over karma en reïncarnatie spreken, geloof ik.


J: Ja, dat is zo. Omdat er nu een tijd is, zoals je weet, van grote karmische dispensatie. Want er is heel veel bekommernis, twijfel, zorg, vrees en de cirkel van karma die de cirkel van leven en reïncarnatie, die er iedere keer weer is geweest, moet besproken worden. En dus vragen we mensen, alle mensen, alle wezens, alle isme’s, alle werkelijkheden – om te bidden, om te vragen, om te verzoeken, hoe je dat ook benoemt, om te vragen naar deze karmische dispensatie, om te vragen in deze tijd om alle karma, dat je verschuldigd bent of waar je schuld aan hebt, dat alle daden die nog verwaarloosd zijn, gezuiverd worden, zodat jullie helemaal vrij zijn in deze tijd van hergeboorte, om zonder belemmering te kunnen verder te gaan.


Nu we hebben kort gesproken over onsterfelijkheid, incarnatie en reïncarnatie, want omdat deze cyclus natuurlijk steeds maar door ging. Velen van jullie zijn Sterrenzaad en hebben duizenden en duizenden jaren gereisd om in deze tijd van hergeboorte op Aarde aanwezig te zijn, de ontvouwing van een verandering, van de hergeboorte van Liefde, van een hogere dimensie van werkelijkheid die jullie ooit gekend hebben. Jullie zijn gekomen om getuige te zijn van en om te leren over hoe liefde eruit ziet en hoe die geconstrueerd is en om daarbij te helpen – en jullie hulp is nodig in dit proces van constructie, en ja, ook reconstructie.


Ieder van jullie heeft het vermogen om door te gaan, om je te bevrijden en om los te breken uit de banden die je in die cirkel en in deze cyclus vasthielden. Nu, ik praat niet over sterven voor onsterfelijkheid. Ik praat over leven en om jullie menselijke vorm in handen te nemen, of waarom dan ook, wat je ook verkiest, om door te gaan in de gouden tijden.


Beperk jezelf niet tot wat een constructie is geweest, of een geloofsstelsel van jullie derde dimensie, dat je alleen maar komt voor een bepaalde tijd en dat je dan desintegreert en dat je sterft – niet dat dood een moeilijk proces is. In feite, kan die best plezierig zijn. Maar daarvoor zijn jullie hier op dit moment niet gekomen. Jullie zijn hier om vrij te vliegen in wart voor vorm je ook kiest. Dus, ik neem deze gelegenheid om ieder van jullie te vragen om dit geschenk op te vragen.


Een lange tijd geleden, toen ik stierf, toen was er ook zoveel mythologie. En de kerken die de beheersing wilden houden zeiden: “Nou, hij stierf voor jullie zonden.” Dat was altijd onaangenaam voor me, omdat dit altijd bezoedeld werd met schuld, schaamte en verwijt.


In die periode – en dan denk je over de tijd van mijn dood en dan de ascentie – was er een tijd van grote karmische dispensatie, niet alleen voor hen die aanwezig waren maar voor iedereen in die tijd op de planeet. En dat geschenk wordt wederom hernieuwd in deze periode. En dus is dat wat ik vraag om juist nu onder jullie aandacht te brengen. Jullie kunnen dit niet snel genoeg doen. Laat het gebeuren.


SB: Dank u. Kunt u nog reageren op de lering waarvan sommige mensen zeggen dat het in u geloven alle zonden zal verwijderen? Is dat een accurate stelling?


J: Als jij in mij gelooft – en ik keer dit nu even naar jou Steve. Ik ga het opnieuw nu naar jou brengen – Ik ga zeggen: als jij in mij gelooft op de wijze dat ik in jóu geloof, als jij me lief hebt op de manier dat ik van jóu houd, de manier waarop de Moeder/Vader van jou houdt, de manier waarop Sanat Kumara van jou houdt, Aartsengel Michaël van jou houdt, als je op die manier lief hebt, dan is er geen zonde, omdat je dan op één lijn staat, omdat je dan in verbinding bent.


Er is een geloof dat goede mensen slechte dingen doen. Dat is niet zo. Als je in de waarheid bent van je wezen, je geest, je hart, je ziel en als je in liefde gelooft, dan kan alles, alles worden vergeven. Maar het grootste obstakel is altijd de vergeving van het zelf(jezelf) geweest, de vergeving van elkaar.


SB: Nou, er zijn mensen die zien dat er kennis van weten is, van mysterie tot aan geloof, tot aan gedachte, naar gevoel, om iets feitelijk aan te raken en verder omhoog naar verlicht of natuurlijk weten. En zij zeggen dat geloof een lagere dimensie is van kennis. Als ik gewoon geloof in u zoals ik geloof in een Visa of Master card of in de regering, zeg maar, is dat voldoende om…


J: Nee, natuurlijk niet. Dat is precies geloven wat je op de tv ziet, of geloven in wat je op het nieuws ziet.


Wat ik vraag – en ik nodig je uit om in mij te geloven op de manier zoals ik in jou geloof – is naar me toe komen om me te kennen. Het geloof is het beginpunt, faith (breder geloof) is een beginpunt, maar als je bij me komt om me te kennen(te ondervinden), ga je alles kennen. Als jij me aanraakt, raak je alles aan. Als jij mij kent en in mij gelooft, dan ben je er, dan ben je thuis. Maar we geloven niet op de manier zoals het alledaags wordt gebruikt of op die niveaus.


Want als er een klein kind is dat alleen maar kan geloven, als er een man in Wall Street is die alleen maar gelooft, of een herder in de Soedan, zeg ik dan nee, omdat ze alleen maar geloofd hebben? Het zijn diegenen waar ik heel vaak de meeste aantrekking bij voel om aan te verschijnen, zodat zij hun eigen geloof bevestigd zullen zien.


Dus, onderschat geloof niet. Maar ik bedoel het in het meest ware, het met het hart-voelende geloof. Ik bedoel niet het zonder te beseffen aannemen wat je is verteld. Het is wat je met je geest en hart en met je innerlijke kern onderzoekt, en wat voor jou voorbij elke kwestie schijnt te zijn. En dat je daardoor komt te weten. Het komt niet altijd door studie. Of soms is de studie direct met mij.


SB: Dat is heel helder. Het klinkt me in de oren dat wat u bedoelt met geloven in mij, iets is wat enigszins lijkt op wat u bedoelt met “Kom tot mij”.


J: Ja.


SB: “Nader me, houd van me.” Is dat juist?


J: Dat is juist. En het is een open uitnodiging.


SB: Nou, enkele discipelen zeiden op een bepaald moment tegen u: “Nou, Lord. U spreekt openhartig.” Maar u sprak op dat moment niet eens openhartig, niet waar? Zover ik me kan herinneren, wat u zei had een zeer diepe betekenis.


J: Dat is zeer juist.


SB: [lacht] Ik dacht dat het een soort grap was die in de Bijbel was achtergelaten!


J: Ja. Ik werd heel veel lastig gevallen, weet je.


SB: [lach] Hm Hmm. Wat we… we hebben nog een paar minuten. Kunt u wat zeggen aan ons over Nicodemus en uw uitwisseling met hem? Wat gebeurde er op een dieper niveau dan de woorden aangaven, Lord?


J: Dat was een ziel-tot-ziel conversatie. Het was een ontwaken van zijn wezen. Het was een pleidooi om te geloven in gerechtigheid. Het was een gelegenheid om eigenlijk wat axis(assen) te verschuiven, voor de macht. Dat is wat er gebeurde.


SB: En hij was een lid van de Farizeeën, niet waar?


J: Ja.


SB: Dus hij was lid van de krachten die er waren in die tijd en hij nam een groot risico om met u te praten, niet waar?


J: Ja, hij nam een risico, maar begrijp dat hij ook een vertegenwoordiger was van een groep. Dus was het niet zo’n groot risico als je misschien aanneemt. Je weet dat de Farizeeën niks om me gaven.


SB: Ja [lacht] Ja.


J: Maar er was wat er op de oppervlakte gebeurde en dan waren er werkelijke vragen die we aan elkaar stelden. En het was zijn gelegenheid om te veranderen en om een hele actieve supporter te worden. En een deel van zijn vraag aan mij was: “Ga je door met deze reis waarvan je weet dat die voor jou tot problemen voert?” Dat was de echte conversatie, en wat de bedoeling ervan was. En het ging over faith (wetend vertrouwen).


SB: All right Lord. Dank u dat u vanavond bent gekomen.


J: Graag gedaan. Vaarwel.


SB: Vaarwel.


[einde]


De Voetnoten:


(1) Er zijn diverse soorten gedragingen die de meeste mensen adopteren om een relatie met God te hebben – vriend tot vriend, kind naar ouder, ouders naar kind, liefhebbenden, dienaar. Elk soort houding wordt geadopteerd omdat het iemands eigen gevoel weerspiegelt. Ik ben een dienaar van God. Vriend voelt niet goed voor me. Liefhebbende doet het ook niet, of kind, ouder. Alleen dienaar voelt goed en om er anders mee om te gaan voelt heel onaangenaam voor me, ook al hebben diverse lezers geschreven en vroegen zich mijn gedrag af.

(2) Ik geef met opzet geen toespeling op de verschaffer van die aanhaling om het element van controverse te verminderen. Mijn interesse zit alleen in het kennen van de waarheid; wil geen laster op een ander kanaal gooien. Jezus kon ook hebben gezegd dat die passage wel of niet juist was.

(3) Tussen 5 en 5 en half jaar, zei Jezus de vorige week http://the2012scenario.com/2012/01/transcript-of-an-hour-with-an-angel-with-jesus-jan-9-2012/

(4) Aan de lezer die de vraag stelde over met wie Jezus studeerde in India: merk ook op dat Jezus jullie vragen al beantwoordde zonder dat ik die hoefde te stellen.

(5) “Imperator” of Keizer is de eerste bron waarvan ik me bewust ben die helder over deze tijd sprak. Voor meer hierover bekijk: “Imperator’s Nieuwste Onthulling” op : http://www.angelfire.com/space2/light11/nmh/imperator1.html Alhoewel een Oud Testamentische profeet, Imperator, in werkelijkheid de profeet Malachias zijn knie boog voor Jezus als degene waar hij verslag van deed.

(6) Schrijft Michael Tymn: :[Stainton] Moses vroeg steeds naar de aardse identificaties van Imperator en de anderen. Imperator die in het begin werd geweigerd, informeerde Moses dat hun aardse namen onthullen zou resulteren in het weggooien van bijgevoegde twijfel over de validiteit van de boodschappen. Maar, Imperator onthulde later wel hun namen, Moses adviserend dat ze niet in het boek moesten worden genoemd dat hij zou schrijven.

“Het was niet eerder dan na Moses’ dood dat de identiteiten openbaar gemaakt werden door A.W. Trethewy in een boek: “The Controls of Stainton Moses” . Imperator was Malachias, de Oud Testamentische profeet. Rector was Hippolytus en Doctor was Athenodorus. Imperator kreeg richtlijnen van Preceptor(Leermeester), die Elijah was. Preceptor op zijn beurt communiceerde direct met Jezus.

“Andere communicatoren in de kring van 49 waren Daniel [Vates], Ezekiël, John de Bptist,{Theologus] (1) Solon, Plato, Aristoteles, Seneca, Plotinus[Prudens], Alexander Achillini [Philosophus], Algazzali[Mentor], Kabbila, Chom, Said, Roophal, en Magus.” (Mike Tymn aan Broeder Anonymous], email, 15 maart 2008).

(7) John Ruusbroec in James A. Wiseman, “John Ruusbroec. The Spiritual Espousals and Other Works. New York, enz. : Paulist Press, 1985, 22.

(8) Ibid, = zie aldaar 74)


Translator: WinnyNo comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE