Followers

Labels

Monday, January 30, 2012

Swedish - Ashtar via Angelica 28.01.2012

 Ver AshtarSheran_MB_600_1_blg.jpg na apresentação de diapositivos
Var hälsad min Kära Angelica och mina Kära barn av Ljuset, det är jag Ashtar som är här för att säga några ord som kan ses som aktuella just nu. Som ni märker händer det så mycket omkring er nu, både på ett personligt plan med er och så även era närmsta medmänniskor, och vidare ut i den värld som är er verklighet just nu på Moder Jord. Jag vill ömt smeka er kind och tala om för era att ni skall icke vara rädda, Kära ni. Det är så som det skall vara, hur hårt det än månne låta vid första anblick, så är dessa förändringar, omdaningar och den yttre och inre ”röra” som ni genomgår samt bevittnar nödvändig. Vet nu att det är detta vi talat om, som nu alltmer tar styrka och form, det är också detta ni är rustade inför och så mycket därtill. Därför ska ni nu hålla blicken hög, hjärtat modigt och brinnande samt ett klart och fokuserat sinne. Nu mer än någonsin bör ni betänka och integrera med dessa ord, för det har bara börjat, mina Kära. Ack, ack, bli nu inte rädda. Ni vandrar i Ljuset och i Sanningen som vilar i Kärleken. Detta är er väg att vandra och ni skall därför inte frukta och tvivla. Märk mina ord, barn av Ljuset- ni är födda för denna tid och många av er har så rustats i eoner av tid därtill, skulle jag vilja säga.


Från vår utkikspunkt är allt så som det ska. Vi hyser respekt för de känslor ni genomgår, men vi vet också att det är så som det skall vara. Ni följer flödet och så gör Moder Jords Uppstigningsprocess. I de höga vibrationer och energier som nu formligen sköljer in över er och över Moder Jord, så kan de ting som är av lägre vibrationell natur och energi icke överleva och fortsätta att existera. Det skulle enkelt uttryckt kunna liknas vid ett sår som får frätande syra hällt på sig, reaktionen låter sig då knappast vänta, eller hur? Jämför det med ett barn som inte kan simma utan badring och flytkuddar, och definitivt inte har förmågan och modet att ge sig ut på den djupa delen av bassängen. Det är då bundet att det blir reaktioner av ”dramatisk” art på alla olika nivåer vid fakta och scenarion som beskrivs ovan. Om än detta är mycket förenklat uttryckt för att ge er en lättfattlig förståelse av den största kontentan, så är det alltså detta som ni kan bevittna runt er nu, både på individ, grupp och samhällsnivå.


För att få till stånd en födelse av den Nya Tiden och allt vad det innebär så är det nödvändigt och ofrånkomligt att detta uppstår. Detta har vi som är här för att assistera och vägleda er talat om många gånger, men jag tror ändå att det behöver nämnas igen. I rådande förvirring, smärta, utmaningar och i det kommande kaos som kan komma att utspelas så gäller det att hålla sig lugn, fokuserad, orädd och varm i Hjärtat. Vi påtalar detta om och om igen för er mina Kära för att det håller stor Sanning, och ni kommer att behöva läsa dessa rader många gånger när det tycks svårt att andas och se vägen klart framför er. Och, framförallt, att se VART vägen leder. Detta är nytt för er, ni håller på att vakna opp till den värld ni trodde endast existerade i Sagans värld och ni tampas därför fortfarande med tvivel, då illusionen av 3D föreställningar fortfarande är stark till sin yta och struktur. Men, peta till detta dåligt byggda korthus och det kommer att falla. Se bakom, se över och se framför och vid sidan av. Vad ser ni? Vad känner ni? Hör ni? Bra. Tro på det och VET att ni alltmer nu vandrar i skenet av Sanningen.


Många av er befinner er i gamla eller nya grupper av Brödra- och Systraskap i Ljusets tjänst. Här vill jag Ashtar säga till er alla som vet att ni bär på viktiga Uppdrag, både som individer och som grupp, att det nu i den kommande tiden är viktigt att ni mer än någonsin tyr er till varandra i era grupper och hjälper varandra. Kom ihåg att när den ene är svag, då bär den andre och när den ene tappar fart kan så den andra hjälpa till med att växla upp farten igen. Ni skall nu mer än någonsin finnas där för era Bröder och Systrar som vandrar i Sanning och ni skall hjälpa varandra att urskilja Sanningen. Detta kommer nämligen inte att vara helt lätt i den kommande tiden som väntar er, mina Kära. Då är det av vikt att ni hjälper varandra med just detta. Diskutera och var öppen för det ni aldrig trodde skulle kunna hända, vara eller existera. Släpp nu en gång för alla era föreställningar om rätt och fel, om gamla ramar som hör de gamla trossystemen till. Släpp dessa och försök göra er själva till oskrivna blad, men urskilj med Hjärtat och utveckla en ödmjuk och varm integritet. Detta är mycket viktigt och något som kommer att diskuteras mer framöver.


Ni måste bli era egna Mästare. Ni måste finna er egen Sanning i allt myller av information och budskap som nu cirkulerar. Det är okej att vara olika- men ändå lika. Där Ljuset och Kärleken, det enkla, är det som håller den största Sanningen och det som leder denna er Ljusets Här framåt och uppåt.


Tills vi möts igen- gå i Kärlek och var det Ljus för andra som ni föddes att bli och varas. Men för att kunna fullt manifestera detta- arbeta med den inre låga som är er först. Sen kan ni sätta världen, Moder Jord och Universum i brand. Kärlekens omutbara brand. Den är som en varm, vacker kasa om våren. Outsläcklig och evig i sin skönhet.


All Kärlek till er, mina Kära. Kom ihåg, vi är inte långt borta och vi är alltid med er. Vi är ETT.

AshtarChannel: Angelica

Translator: Per 
No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE