Followers

Labels

Monday, January 2, 2012

Dutch - Steve Beckow met Aartsengel Michaël, 26 december 2011 


Steve Beckow met Aartsengel Michaël, 26 december 2011


’Een Uur met een Engel’


Misschien mag ik enkele woorden ter introductie geven voor het gesprek met Aartsengel Michaël, gisteren. AEM zegt dat hij vergezeld wordt door de Goddelijke Moeder (voetnoot 1) met wie hij zeker de Goddelijke Moeder bedoelde die totaal hier is in het stoffelijke domein (matter, materie, mate,Moeder) en die een vorm had geadopteerd voor deze gelegenheid. Zij deed dit vaak om aan Sri Ramakrishna te verschijnen – gewoonlijk in de vorm van een jong meisje.

Luister naar het interview op Blogtalk Radio (Engels)

Het was zo’n voorrecht voor me, te weten dat de Goddelijke Moeder aanwezig was dat ik de vragen vergat die ik wilde stellen. En het was ook moeilijk om ze me te herinneren. Het was gewoon geen eenvoudig iets om me daar van los te maken.

De Goddelijke Moeder is de Vader in de vorm – geen vrouw, geen man. Zij is energie, beweging, geluid in de potentiële stilheid en stilte. Wat kan ik zeggen? Ik ben er nog dizzy van en ik voelde me teen beetje erughoudend om aandacht naar haar toe te trekken bij een algemene radio uitzending zodat niemand iets oppervlakkigs zegt, zoals enkele mensen deden kort geleden en dat spijt me.

Dus bewaarde ik min of meer mijn stilte. Op een moment voelde ik me weg vallen bij dat gesprek en moest ik me er terug in reppen. Graham had mijn vragen en zou hebben kunnen verder gaan met het gesprek maar er was enigszins wat drama bezig achter de schermen.

Er is nog veel meer waar ik over wil schrijven maar misschien later, over hoe het nodig is om de vrije wil toe te staan en alle plannen van het Gezelschap van de Hemel te verknoeien en voorspellingen alleen maar waarschijnlijk te maken. Dat laat ik even los nu en zeg alleen dat we immens het voorrecht hebben om toegang te krijgen tot deze hoge wezens.

Zij die dat niet kunnen inzien, nou, ik veronderstel dat ik ze alleen maar de raad wil geven dat ze nu hun rust bewaren om vroeger of later niet gegeneerd te worden. Als de drie en ik spraken met Sanat Kumara, liet hij een terloopse opmerking los, dat “wij allen verantwoording hebben naar Michaël”. En “Michaël” voor zover ik weet en vermoed, heeft verantwoording naar de Goddelijke Moeder, die weer verantwoording heeft naar de Schepper. Hier heb je de lijn van autoriteit – en dat is geen autoriteit van macht maar van pracht. Nadat ik dat gezegd heb om het meer of minder in het verband te brengen met wat hier gezegd wordt, keer ik nu de materie over naar de Krijger van Vrede, Aartsengel van Liefde. Onze dank aan Ellen voor die snelle transcriptie.

Graham Dewyea: Hallo en welkom bij “Een Uur met een Engel”, een wekelijks radio programma met Aartsengel Michaël, gechanneld door Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde. Steve Beckow, uitgever van het 2012 Scenario zal Aartsengel Michaël vragen stellen vanavond. Dus, zonder verder uitstel, geef ik het aan jou door, Steve.

Steve Beckow: Dank je Graham. Goedenavond Lord.

Aartsengel Michaël: Goedenavond. En ik ben Michaël, Aartsengel van vrede, Aartsengel van liefde. En ik sta hier vanavond met velen, niet alleen met jullie, mijn geliefde vrienden met jou, Stephen en Graham, maar met Yeshua, met mijn geliefde Aartsengel Gabriëlle, met Raphaël en met de Universele Moeder. Dus hier zijn we om te beginnen terwijl we een jaar tot zijn einde brengen en de opening beginnen van het nieuwe, en het laatste. Dus, laten we beginnen.

Ik wil tegen jullie spreken op deze dag van vrede – over vrede op Aarde, maar nog belangrijker, mijn broeders en zusters, vrede in jullie hart. Ik weet het. Jullie voelen dat ik jullie onderricht heb en dat ik al een eeuwigheid tegen jullie gesproken heb over dit onderwerp. Maar dan nog, ik wil vanavond tot in jullie hart reiken – ja, terwijl ik de blauwe vlam van waarheid opnieuw ontsteek en door werkelijk de vlam van innerlijke vrede te ontsteken. Ik vraag je, ik bemoedig je, ik dring bij jullie er op aan – ik smeek je, pak je zwaard en schild op dat ik jullie al zo lang geleden heb geschonken en hanteer ze, zwaai ermee. Dit is niet gewoon een defensieve houding. Het is de verklaring van wie je bent bij de ontwakende vrede in je hart. Ik wil ook je volledige krijger-zelf doen ontwaken. Als jullie in vrede zijn, is het niet gewoon een gelukzalige, rustige plek, het is een plaats waar geen angst zit, waar geen zorg is, waar geen boosheid is, waar geen frustratie is, waar alleen de helderheid van je ziel is.

En dit is iets waar ik ook met jullie over wil spreken. Velen van jullie hebben veel tijd besteed aan denken over reiniging/schoonmaken en jullie hebben je goddelijke zelf, het ontwerp van je ziel geïntegreerd, jullie nieuwe rooster. Hoeveel tijd, mijn lieve vrienden, besteden jullie aan het ontdekken van het wonder, aan de wensen, de drang, de richtingen, de leiding van je ziel? Hoe ver laten jullie die innerlijke vrede verankeren en groeien? Dit is een tijd van dualiteit, maar de betekenis van dualiteit, mijn geliefde vrienden, is veranderd. Want de dualiteit die jullie nu beleven is om één voet in de vijfde tot de zevende en één voet in de derde te hebben. En in de derde, is er het verbrokkelende gebouw van het oude paradigma(=voorbeeld). Dus kunnen jullie dat niet in je innerlijke zelf toestaan, of je zult zelf deel worden van dat verbrokkelende, vervallende gebouw in de gemeenschap.

Dus vraag ik jullie, besteed geen tijd aan zorgen en angst. En ja, tegelijkertijd vraag ik jullie om je strijder-zelf naar voren te laten stappen, niet alleen jullie few? dat prachtig is, maar jullie lieve zelf. Er zijn nog te veel van jullie je licht aan het verbergen. Jullie zijn angstig. Jullie spreken niet tegen je buren, of tegen de persoon in de bus of in de rij bij de supermarkt, of in hemelsnaam niet, bij de bank. Jullie praten niet over wat je gelooft omdat je angstig bent dat ze jullie zullen veroordelen, dat ze zeggen dat je wat mist, dat ze zullen denken dat je gek bent, in plaats van dat je denkt: misschien geef ik hen een straaltje hoop, misschien geef ik hen de vonk die ze nodig hebben om hun wezen te ontsteken, om hun vrede te ontsteken.

Stop de angst. Stop met denken over: “Hoe zal ik overleven?” Omdat dit een gang van vertrouwen is. Als je boos wordt, als je angstig wordt – en ik zeg dit niet op een manier van oordeel of kritiek, mijn geliefden, ik zeg dit tegen jullie als het legioen waar ik van houd! Dus als jullie op die plek zetten waar je onderscheiding mist over wie je werkelijk bent, dan ondersteun je de oude manier, de manier van verval, de manier van dood, van wat we juist proberen te verslaan/bestrijden. Dus als jullie vrezen of je succesvol zult zijn, of wij succesvol zullen zijn – het is een partnerschap; ik weet dat jullie niet geheel begrijpen wat dat betekent, maar ik wil daar vanavond ook over spreken; want dit is een partnerschap – dus als jullie je wegdraaien, zelfs maar een beetje, in plaats van ons aan te kijken en met ons te zijn dan wordt je energie geledigd, raakt uitgeput. En zo gauw als die oude dualiteit, of de oude polariteit dit voelt, dan zal die je leeg zuigen.

Dus mijn geliefden, laat ons die hier met jullie vanavond staan, je hart, je denken, je zelf, je lichaam, met vrede vullen. En in die vrede, in die vlam van waarheid, in die vlam van moed, laten we dan onze strijder zelf wakker roepen. Er is geen tijd meer, aan onze kant of aan die van jullie, voor aarzeling. We begrijpen tijd. We weten dat jullie vaak denken dat wij dat niet weten, dat wij het helemaal niet snappen. En ja, er is een goddelijke timing, en een goddelijke ontvouwing. Dat is niet gewoon een experiment, het is de ontvouwing in een goddelijke timing en met jullie timing van het plan van de Universele Moeder. Dus laten we even samen duidelijk zijn dat we samen voorwaarts gaan.

Jullie zijn nooit vergeten door ons. En we vragen jullie nederig, dat jullie ons niet vergeten, dat jullie, als die lichte schaduw je treft, je naar ons keren – jullie favoriete aartsengel, jullie favoriete opgestegene – en gewoon zegt: “Help”. We zullen naast je staan voordat je het weet.

Het spijt me, Steve, dat ik afdwaal. Natuurlijk kunnen we beginnen.

Steve Beckow: Dank u Lord. Ik ben met ontzag vervuld door je verklaring dat de Goddelijke Moeder bij je is vandaag, Lord. Mag ik vragen, heeft de Goddelijke Moeder een vorm?

AEM: Zij kan een vorm aannemen. Maar laten we zeggen, zij is groter dan vorm.

SB: All right. Okay. Nou, ik heb een aantal vragen van lezers en een aantal vragen van mezelf. Misschien zal ik beginnen met een vraag over een commentaar dat Ben Fulford maakte over Japan. Ben zei dat Japan dreigend klaar stond met nucleaire bommen die een tweede ramp zouden veroorzaken, en ik ben bezorgd dat veel mensen daar buiten, angst zullen voelen als resultaat van die verklaring. Kunt u ons vertellen of Japan dreigend klaar staat met een tweede ramp?

AEM: Ja, ik kan je heel duidelijk vertellen dat Japan niet bedreigend klaar staat met een nucleaire bedreiging – in deze tijd noch op een andere tijd in de toekomst. Nou, er zit hier veel angst omheen geweven. En het is ongelukkig en misschien op dit moment met een bedoeling dat dit onderwerp naar voren is gebracht, omdat, Japan natuurlijk, het trauma centrum is geweest voor dit soort weerzinwekkende oorlogsvoering. En als resultaat daarvan, zit dat heel erg niet alleen in het collectieve bewustzijn van de mensen van Japan, maar natuurlijk ook in die van mensen die leden en stierven en die een tijd hebben gekozen om ergens anders te reïncarneren, ongeveer hetzelfde als degenen die in Europa de concentratie kampen wel of niet overleefden, meestal besloten om te reïncarneren in Amerika. Dus is daar een collectief bewustzijn van angst dat bij deze gedachte opgerakeld wordt.

Het voordeel hiervan is natuurlijk, om het nu juist los te laten, omdat het in het wezen zit en daarom kan het naar de voorgrond gebracht worden en compleet worden losgelaten. Maar dat is het enige voordeel. Om dit naar de ‘voorbrander’ te brengen is precies wat ik zei. Dit voedt het oude paradigma. Ik weet dat er een plek is van waakzaamheid. Ja, ik heb de leiding gehad van veel universa (universums) en de leiding over vredesoperaties. Dus ben ik me bewust van het belang van waakzaamheid. Maar er is een heel groot verschil tussen slim en waakzaam zijn en gewoon angstig zijn.

De Japanse mensen zijn fenomenaal. Jullie hebben dat gezien in de situatie van de tsunami. Ze zijn een voorbeeld van hoe eenheid en gemeenschap naar voren kan komen en werkzaam is, niet in chaos maar in serene samenwerking. Dus kijk naar dat voorbeeld, niet naar degenen in dictatoriale situaties die graag vrees in de harten van velen willen vastzetten. Omdat het natuurlijk nooit alleen maar Japan is die gewond zou zijn, dat is Gaia.

Jullie zullen je van enkele jaren geleden herinneren dat Gaia zelf door dit kanaal(Linda Dillon) sprak en sprak over misschien te vertrekken, om niet te ascenderen, om haar deel van het plan in te trekken en om gewoon weg te gaan. Maar dat werd verschoven en dat werd veranderd, niet alleen door geliefde Gaia zelf, maar door de vele, vele, vele, vele lichtwerkers die haar liefde en healing sturen. En het plan gaat dus wel verder.

Dus er zal niet een situatie komen waarin wij of jullie sterrenbroeder of zusters zo’n verwoesting weer zullen laten gebeuren.. Ik hoop dat dit duidelijk genoeg is.

SB: Dat is zeer duidelijk Lord. Dank je zeer om ons dit gedetailleerd antwoord te geven.

En zijn mensen die het jaar 2011 bekijken dat naar zijn einde loopt en zich uw woorden herinneren van 16 juni dat Disclosure “voor het eind van het jaar ondanks alles zou gebeuren.” We hebben duidelijk nog vijf dagen maar kunt u ons vertellen, gaat Disclosure nog voor het eind van het jaar gebeuren?

AEM: We zeggen nog steeds ja. We verwachten nog steeds dat dit kan gebeuren. En laten we jullie in overweging geven dat als het niet gebeurt, het evenwicht… omdat in de privé conversaties die wij hebben gehad met degenen die in dit gebied betrokken zijn, en ja, we bedoelen politieke leiders, de sterrenbroeders en zusters zelf, zie je, veel van het evenwicht is veranderd, het evenwicht van angst is veranderd. Daarom praten we vanavond over de uitroeiing van angst, en de geboorte, de volledige geboorte van de strijder zelf. De sterrenbroeders en zusters willen zichzelf onthullen als de regeringen hierin hebben toegestemd – en dat staat nu op ongeveer 20 regeringen over de hele planeet – als die toestemmen, dan maken ze hun aanwezigheid bekend.

SB: All right. Ofschoon er een goddelijke tijdslijn is voor Disclosure, nietwaar?

AEM: Ja, die is er.

SB: En ik vraag u niet om dat te onthullen, omdat ik zeker ben dat dit geen goede zaak zou zijn. Maar als aardemensen niet toestemmen in Disclosure vóór de goddelijke tijdslijn uit, wat is het dan wat er verandert op dat moment, Lord. Wat betekent “goddelijke tijdslijn” eigenlijk?

Is het juist om te zeggen dat de galactici gewoon de wensen van de aardlingen kunnen negeren? Of hoe – wat gebeurt er bij de passage van een goddelijke tijdslijn?

AEM: Wij eren altijd de vrije wil. Nou, wat interessant is van deze vraag is de onderliggende vraag, omdat wat het belang van het menselijk collectief altijd geweest is – en dat is iets waarom jullie in de problemen kwamen – was het niet tussenbeide komen bij die vrije wil. En dat is iets wat we altijd geëerd hebben. Maar wat jullie niet altijd begrijpen – en ik bedoel niet jouw luisteraars, ik bedoel misschien degenen ver daar voorbij, maar ik hoop dat deze boodschap hen ook zal bereiken – denk niet dat jullie sterrenbroeders en zusters niet ook een vrije wil hebben. Natuurlijk hebben ze die.

Nou zij voeren die vrije wil niet uit, noch hebben zij dat in negatieve of op vernietigende wijze gedaan. En daarom is het waarom zij de planeet al zo lang hebben ondersteund en in balans gehouden, waarbij ze geschenk na geschenk hebben gestuurd of dit nu was door een individu die als het ware geplant werd. Nu, er zijn meer dan 60.000 wezens op de grond. Dus is er veel werk dat gedaan werd, en dit alles op de meest vredige manier.

Nu wil ik nog een concept introduceren, een idee waarover we kunnen praten. Jullie denken niet aan ons, het Gezelschap van de Hemel als de bron van de Goddelijke Moeder, dat die een vrije wil hebben, omdat het ALLES is, het is liefde. Maar als er schepping is, is dat een daad die tot uitbreiding van de wil leidt of van vorm. Dus om je vraag te beantwoorden, als de wezens van de Aarde simpel kozen om hun sterrenbroeders en zusters niet te erkennen, betekent dat niet dat hun aanwezigheid niet bekend zal worden en dat het plan – want ze zijn gekomen om bij het Ascentie proces te helpen, niet alleen van Gaia en niet alleen van de mensheid, maar voor het rimpeleffect voor henzelf, voor hun planeten, voor het multiversum.

Jullie hebben er geen idee van hoe ver deze rimpel naar buiten gaat. Het verandert alles. Het is een deponering, het is een omhoog gaan van vibratie. En dus, zelfs degenen die toegewezen zijn om universums te veranderen, dus bemoeien ze zich niet met deze Ascentie, zullen dit voelen en erdoor worden opgetild.

Dus er komt een moment waarvan jullie denken dat een goddelijke deadline is, die gelijk staat aan goddelijke interventie. Nu, jullie hebben altijd gebeden voor een goddelijk tussen beide komen. Dus denk er op die manier over. Er zal een tijd komen, waarop jullie gewoon niet willen bewegen, dat we zullen helpen. We komen niet in golven van verwoesting. Dit is nooit over bestraffing gegaan, Armageddon, of verwoesting van wat waardevol en prachtig is. We blijven zeggen dat we partners zijn.

En er zijn velen op Aarde die tegen ons zeggen, nou, we wachten op jullie om dit uit te voeren. En WIJ wachten geduldig op ieder van jullie krijger-zelf, ook op jullie schepper zelven – dat is jullie krijger zelf, weet je, om het uit te voeren, of om dichterbij te komen. En als dat niet zo is, in dit partnerschap, zoals in alle partnerschappen, is soms een partner niet in staat om het volledige werk te doen, het huis moet schoon en een persoon heeft migraine, en dus doet de andere dat en zorgt ervoor dat het huis schoon is. Omdat gezelschap er aan komt. Is dit duidelijk?

SB: Dank je Lord. Nu wil ik graag onze aandacht naar NESARA verleggen en specifiek het proces van de Brug Fondsen. Kun je ons vertellen welke vooruitgang er gemaakt is?

AEM: De vooruitgang van het Brug Fonds is goed onderweg. En ja, we gaan verder met de analogie, we willen ook niet dat mensen verder gaan, onze krijgers, om verder te gaan zonder uitrusting (equipment). En dat houdt in om in staat te zijn zich te voeden en kleden en zich te huisvesten. Jullie kwamen niet naar de Aarde om te lijden. Dat was niet de opdracht van dit jaar. Het was ook niet de opdracht van dit leven. Het was niet de opdracht van deze cyclus. En het Overbruggingsgeld zal er zijn.

SB: Hebt u enig commentaar over waar de blijkbare stremming aan toe te schrijven is?

AEM: Die is toe te schrijven aan wat jullie denken dat menselijke bureaucratie is, aan menselijke verwarring, aan menselijke vrees om blootgesteld te worden, of stom gevonden te worden, of gek of krankzinnig verklaard te worden, of incompetent. Er is angst voor: en morgen dan? Wat als ik dit nodig heb? Maar aan mensen, vanaf medewerkers van bankiers tot aan kassiers, tot aan bureaucraten, wordt kolossaal hard gewerkt. Maar… en dat is de specifieke onderneming niet alleen van mijzelf maar van Aartsengel Uriël en van Aartsengel Jophiël - maar ik vraag vanavond – en dit is een heel concrete manier waarop we dit partnerschap kunnen delen – ik vraag ieder mens die naar deze boodschap luistert, vandaag of in de toekomst, om een persoon die bij dit proces betrokken is, te nemen en ze zullen verschijnen, ze zullen weten aan wie ze de energie moeten zenden.

En ik vraag ze om die te omringen met mijn blauw, wat het blauw van verandering is, het blauw van vrede, en een meer levend blauw van de Moeder, en ik vraag de luisteraar(lezer) op zielenniveau om deze persoon vanuit hun hart, niet vanuit het hoofd – dit is geen logische conversatie, omdat jullie dat allemaal ontdekken – vraag hen vanuit je hart om mee te werken, om genereusheid in hun hart te vinden, om los te laten en om letterlijk dit te laten gebeuren met de snelheid van liefde. En de snelheid van liefde is de snelheid van het licht in het kwadraat, zodat het onmiddellijk is voor alle bedoelingen en doelstellingen. Als ieder mens dit doet, zal het in een oogwenk gebeuren.

SB: All right, Lord, dank je. Een zaak van verduidelijking. Veel luisteraars en lezers horen dat de Illuminati verslagen zijn, en dan horen we weer dat bepaalde gebeurtenissen plaats hebben gevonden. We horen bijvoorbeeld van Ben (Fulford) en David Wilcock, bijvoorbeeld, dat er veel weerstand is en ja, we zullen succesvol worden, maar er is nog weerstand. Kun je voor onze luisteraars en lezers duidelijk maken in welke mate de Illuminati verwijderd zijn? In welke mate de Illuminati nog overleven en bestaan.

AEM: We zijn blij om hierover te kunnen praten. Nu, is dit niet een zonderlinge term Illuminati?

SB: Inderdaad.

AEM: Maar we weten allemaal dat we praten over degenen die de oude manier van controle en beheersing willen handhaven, en controle op elke manier – denken, hart, ziel, stoffelijkheid. Het gaat allemaal over de ergste vorm van hebzucht. Het is hebzucht naar een andere ziel. En dat wordt niet toegestaan. En bij deze verschuiving die reeds plaats vindt, die al goed onderweg is, kan dat niet overleven. Dus, de meeste, ik stel je 67 % voor, van jullie Illuminati zijn compleet ontwapend, is de macht afgenomen, zijn verwijderd. De anderen? Er zal nog steeds een schoppen en schreeuwen zijn, maar begrijp ook dat de bevolking van de planeet die bewust en onbewust door deze verandering heen gaat, tezelfdertijd klaar staat voor Ascentie, en dat aantal is buitengewoon toegenomen.

Jaren geleden in de oude tijd, zou er een oorlog zijn geweest die dit beëindigde, maar wat er dan zou gebeuren was dat het nieuws niet alle hoeken zou bereiken van het front en dus zouden er nog sommigen zijn die geregeld slag zouden voeren. Maar dat komt bijna aan zijn einde omdat het niet langer meer kan bestaan. Begrijp wat ik zeg. Dat kan niet langer bestaan in de hogere vibraties. Dus, ja er is veel geschop en geschreeuw en “Nee, ik wil niet gaan. Dit wil ik niet doen!” En het maakt niet uit. Omdat het voorbij is. Dus is het grote schoonmaak.

SB: All right, Lord. Is het juist te zeggen dat – dat er nog Illuminati macht bestaat op bepaald niveau, bijvoorbeeld zoals in de locale politiek of bij militia krachten of in de financiële stelsels?

AEM: Het is juist om dat te zeggen maar wat wij willen dat jullie onderscheiden, is dat dit situaties zijn die we noemden, en nog noemen, die vreemde term Illuminati, heel anders is dan zij die hebben, wat jullie Illuminati gedrag noemen, of met andere woorden opgeblazen ego verstand. Die zitten geheel in hun valse gevoel van macht. Nu, omdat iedereen dat geloof van hun macht geloofd heeft, oefenen ze dat ook uit. En daarom ben ik vanavond begonnen om ieder van jullie te vragen om je zwaard op te heffen en je af te schermen.

Nee, ik vraag niet dat jullie naar buiten gaan en je tegenover de corrupte politiechef moeten keren, alhoewel sommigen van jullie al bezig zijn om zich tegenover de corrupte eigenaar van een bank op te stellen. En die zal ook vallen. Maar zij die de touwtjes aan puppets hebben gehanteerd, daarvan zijn de meeste al weg. Dus jullie weten wat er met puppets gebeurd als de touwtjes niet werken.

SB: Dat is waar, maar tegelijkertijd was er een plan om de Aarde over te nemen en om de mensen die de meeste campagnes overleefden die zij gepland hebben, in slavernij te brengen. En soms lijkt het me dat dit plan verder gaat uit te spelen op de meest locale niveaus. Is dat een juiste verklaring of niet?

AEM: Het is een verklaring die juist is en het is ook een verklaring die gebaseerd is op angst. Het is ook een verklaring die gebaseerd is op begrijpen dat sommige mensen er voor kiezen om niet te ascenderen en ergens anders zullen worden her verplaatst.

SB: All right.

AEM: Laat me hier even duidelijk zijn. Ja, er zijn pockets(zakken/plekken). En ja, er zitten mensen op posities van macht die hun macht hebben misbruikt. En dit gaat van priesters tot aan ouders, tot aan politiechefs tot aan presidenten, of het nu banken of corporaties zijn, of ja, zelfs landen. Het wordt gewoon niet langer toegestaan. We hebben benadrukt dat dit Gaia’s Ascentie is en ja, je hebt gelijk, het plan voor de oude Aarde was heel duister. En daarom is het soms zo moeilijk geweest, en we zeggen: word wakker, wordt wakker, alsjeblieft word wakker. Omdat zij gaat, ondanks alles.

En wat dat betekent, mijn broeder, mijn geliefde broeder, wat dit betekent is dat zij die geen trilling hebben om in de vijfde tot aan de zevende(dimensie of dichtheid) te ademen, zullen gaan stikken. Ze kunnen er niet naar toe gaan. Dus daarom is dit een heel centrale tijd, waar alles om draait, waarin zoveel gebeurt – en wij weten dit – waarin zoveel tegelijkertijd gebeurt. En ja, veel ervan heeft achter de schermen gezeten, dingen waar we niet openlijk over kunnen spreken om redenen van ieders veiligheid. Maar denk niet dat dingen niet worden besproken. Ja, het is een grote kwestie van vertrouwen en het is een kwestie van faith (vertrouwen, geloof, trouw), maar we zetten ook onze hoop, ons vertrouwen en onze faith op jullie.

SB: Wat betekent faith, Lord?

AEM: Dat betekent verbinding. Het betekent de verbinding met wat jullie denken als de ene bron, een liefde, een zijn, wat we hebben, waar jullie over gesproken hebben met Yeshua, de Drieëenheid. Wat hij graag ziet als een diamant! Maar het gaat om de status. Het is niet alleen geloven, het is kennis, het is weten, het is een verankering in wijsheid. Dat is wat faith is.

SB: Maar faith is dan zeker wat ik gebruik als het overstijgen van het hiaat of de kloof of de golf waar ik weet niet…. Als ik weet…

AEM: Dat is juist. Het is geen gedetailleerde informatie. Het vult de logica niet in. Faith is het weten dat er gewoon meer is.

SB: Dus een algemene omtrek, als ik er geen details van kan invullen. Ik weet dat er bijvoorbeeld een Goddelijke Plan is voor deze tijd. En ik vertrouw erop dat dit.. –

AEM: Dat is juist.

SB: ,,, is … Dus, ik kom dichterbij, niet? Ik kom er een beetje meer van op het spoor. Okay. Mijn volgende vraag is dat sommige mensen zeggen dat we het zelfs alleen konden hebben gedaan. Aarde, de aardse bevolking, zouden de Illuminatie hebben kunnen overstijgen en uit deze vreselijke tijd van controle en slavernij hebben kunnen oprijzen Denk je dat dit het geval zou zijn geweest?

AEM: Ja. Ja, wij hebben faith in jullie. Het andere element van faith, mijn vriend is ook faith in jezelf, ook al hebben jullie de details niet. Gewoon weten dat je niet weet hoe je het moet doen, maar jullie gaan het doen.

SB: Dat is vastberadenheid, nietwaar?

AEM: Nu, zou het dan langer hebben geduurd? Zou het meer gewelddadig geweest zijn? Ja, dat zou het geweest zijn. Wij hebben en hebben nooit de wens gehad om te overwinnen wat jullie zelf kunnen doen als menselijk collectief. In de derde dimensie – vergeet niet dat de derde dimensie geschapen was voor de stoffelijkheid, om liefde, vreugde, vrede in de stoffelijkheid te beleven. Om zintuigen te hebben, een stoffelijke ervaring. Het waren de mensen die al deze andere dichtheid en overblijfselen opbouwden. Dat kwam niet van ergens anders.

Konden jullie dit hebben overwonnen op dezelfde wijze dat jullie dat opbouwden? Ja. Maar tegelijkertijd, in al die tijd, bewonen jullie een voelend wezen, een prachtig wezen, Terra Gaia, een zuster die haar eigen pad heeft en die in geduld heeft verdragen en liefde en koestering heeft beoefend. En in haar cylci van evolutie, in haar cycli van de reis spiralend omhoog, is het haar tijd. Dus zeggen we tegen Gaia – wat we trouwens deden – kun je nog een tijdje dit langer doorzetten terwijl de mensen hiermee in het reine gaan komen? Dat hebben we gedaan, weet je. En zij heeft er in toegestemd.

Maar dat tijdskader is gekomen en al verdwenen. En het is niet dat jullie dat niet wisten toen je incarneerde. Voor de meesten van jullie is dit juist de reden waarom je incarneerde, zoals: dit is het! Dit is de tijd waarop we ons opheffen en terugkeren naar liefde! Er is geen wezen, zelfs niet dat wezen waarvan jullie denken dat het meest duistere hart heeft, dat niet snakt naar liefde. Geen enkel wezen!

En dus zou het niet eerlijk zijn, het zou niet rechtvaardig zijn om haar Gaia, opnieuw te vragen, kun je nog even wachten zodat zij er mee in het reine komen? Hebben jullie het vermogen om NU op Aarde in de derde dimensie op jullie planeet om vrede te scheppen? Tien jaar later? Twintig jaren later? Gisteren? Ja, dat hebben jullie. En dat is nooit eerder het geval geweest. Maar er zijn nog andere zaken, andere patronen van evolutie die hiermee samenvallen en groter worden. Dit is net zo opwindend. Dat jullie deel zijn van deze prachtige uitbreiding. Voelen jullie dit niet, mijn vrienden? Dat jullie groter en schitterender zijn dan jullie ooit geweest zijn?

SB: Zeker, maar dit is het grootste deel toe te schrijven aan de energieën die hier naar toe stromen uit andere regionen van de ruimte en door andere wezens. Hoe konden we die reiniging van de Aarde gedaan hebben zonder die energie?

AEM: Maar de sleutel hiertoe, wat dit begon, is dat jullie zeiden, ja, om het te accepteren. Jullie zeiden niet: nee, en stootten het af.

SB: Nee.

AEM: Ja, nou er zijn energieën die de Aarde overstromen, en daarom zeggen jullie niet ja of nee, het is een gelijkaardige energie van gelegenheid die absoluut wegveegt waar jullie over kunnen denken als stof, duister, viezigheid, duistere hoeken. En ja jullie konden het hebben gedaan. Maar laten we ook zeggen dat we dan geen partnerschap hadden gehad, dat we jullie gewoon zouden hebben verlaten en er geen aandacht voor hebben gehad. Dat zou niet haalbaar of mogelijk zijn geweest. Juist omdat jullie dit zelf wilden klaren, betekent niet dat we ons van jullie zouden hebben afgescheiden. Dat is onze manier niet. Dus als wij ja zeggen, op: jullie kunnen er zelf mee in het reine komen, betekent dit dat jullie niet het niveau gehad hadden om bewust en onbewust een partnerschap met ons te hebben wat jullie op dit moment hebben. Maar het zou nogal een tijd geduurd hebben, en je weet wat ik bedoel als ik zeg een tijd.

SB: Duizend jaar, Lord?

AEM: Ja, ongeveer, als het niet langer zou zijn geweest.

SB: Hm. Hmm. In de resterende minuten die we nog hebben, kunt u ons nog commentaar geven op wat er bedoeld is met een Goddelijk Plan? Van tijd tot tijd denk ik dat u bedoelt dat een idee opkwam in de geest van God. Maar dan hoor ik over universele raden en diverse persoonlijkheden zoals Sanat Kumara en uzelf. Hoe ontwikkelde dit Goddelijke Plan zich voor deze tijd?

AEM: Het was een idee, een inspiratie van licht, geboren uit de Moeder/Vader de Ene. En ja, toen … je kunt er over denken als aan mensen, wezens, aartsengelen, sterrenbroeders en zusters, die allemaal vrijwillig hielpen, omdat dit idee – en je ziet dat altijd in jullie wereld, als er een idee is geboren en zich dan verspreidt, en als mensen denken dat dit een prachtig idee is, zeggen ze ik wil er ook wat van.

En zo gebeurde het dat wezens zoals ikzelf, mijn zuster Gabriëlle – niet alleen de boodschapper maar de bestuurder; dat Rafaël – healer, niet alleen van universums maar van het menselijk collectief en van Gaia zelf; Sanat Kumara – die vrijwillig meedeed en als planetaire logos werd aangesteld; mensen rollen aannamen in een zeer lange tijdsperiode. Dus de stukken kwamen op hun plek. Maar als we praten over stukken van het Goddelijke Plan, wijzen we allemaal terug, werkelijk, naar het plan van de Moeder, naar Moeder’s idee.

SB: All right, Lord. Dank je zeer. Ik denk niet dat er nog tijd is voor nog een vraag, maar zoals ik eerder al zei, ik ben dankbaar en met ontzag vervuld voor de aanwezigheid van de Goddelijke Moeder bij dit gesprek. En …

AEM: Kan ik nog iets zeggen…

SB: Graag.

AEM: Jouw platform/podium, beste, beste hart, DAT is deel van het Goddelijke Plan. Onderschat nooit wat jij doet door naar buiten te reiken en om de menselijke wezens te laten deelnemen aan deze ontvouwing. En de Goddelijke Moeder zegent je en zij zegent iedereen die aanwezig is.

SB: Dank je, Lord. Het is een genoegen om te dienen. Dank u om bij ons te zijn vanavond. En ik kijk uit naar het volgende programma over een week. Dank u, en dank jullie allemaal die met jullie mee kwamen.

AEM: En het is ook ons genoegen om te dienen. Vaarwel.

SB: Vaarwel.

Voetnoot:
(1) “On the Nature of the Divine Mother or Holy Spirit,” at The 2012 Scenario


Bron: Website Steve Beckow
Vertaling: Winny – WebsiteE-mail


No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE