Followers

Labels

Thursday, January 5, 2012

Dutch - Steve Beckow met Aartsengel Michaël op 2 jan. 2012 

Steve Beckow met Aartsengel Michaël op 2 jan. 2012
‘Een Uur met een Engel’Een Uur met Een Engel, 2 jan. 2012

Graham Dewyea: Hallo, en welkom bij Een Uur met een Engel, een wekelijks radio programma met Aartsengel Michaël, gechanneld door Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde. Steve Beckow de uitgever van het ‘2012 Scenario’, stelt Aartsengel Michaël vragen vanavond, dus zonder verdere vertraging geef ik dit aan jou door, Steve.
http://www.blogtalkradio.com/an-hour-with-an-angel


Steve Beckow: Dank je Graham, en welkom voor onze luisteraars. Linda, voordat je plaats geeft aan Aartsengel Michaël, het valt me in dat ik met mediums gewerkt heb sedert 1977 dus ik ben zeer gewend aan en vind het aangenaam om met mediums te werken. Maar sommige van onze luisteraars begrijpen misschien niet wat het is wat jij doet, wat channeling is. Dus vind je het erg om een paar minuten te praten over het channelen zelf?

Linda Dillon: Goedenavond iedereen. En ja Steve, dank je, ik wil graag een kansje om te praten over wat ik doe. Ik ben het kanaal geweest voor de Council of Love(=de Raad van Liefde), nu ongeveer 30 jaren. Ik kan haast niet begrijpen dat er al zoveel tijd is verstreken! Ik kan er dan dus alleen maar echt vanuit mijn perspectief over praten.

Ik was, dus niet zoals jij Steve, een mens die met een variëteit aan channelers of mediums heb gewerkt. Dus wat ik graag wilde was om een beetje te praten over iets wat ik doe als ik channel of kanaal ben. Toen de Raad van Liefde zichzelf voor het eerst aankondigde bij mij, zeiden ze dat ze een zeer duidelijke collectieve groep waren van hoe wij denken over wat een spirituele hiërarchie is, of het Gezelschap van de Hemel: een zeer grote groep die engelen en aartsengelen inhoudt; waar wij over denken als Drieëenheid, de Moeder (Heilige Geest), Vader, Zoon, van welke cultuur je ook komt; de Opgestegen meesters, enkele heiligen, de apostelen; en onze verlichte sterrenbroeders en zusters van andere planeten die gekomen zijn om ons te helpen; en dan wezens die zijn opgerezen als zuivere energie, planeten of culturen die juist tot die staat van eenheid zijn opgestegen.

Dus heb ik nu heel lang al met die energie gewerkt en het kostte me een lange tijd om me er prettig bij te voelen. Dus, als ik channel is het in de grond zo, dat ik van te voren in een diepe meditatie ga en in een staat van gebed en dan stap ik aan de kant en laat de entiteit, het verlichte wezen, de aartsengel – in dit geval Aartsengel Michaël - in me te komen om mijn lichaam te gebruiken, mijn strottenhoofd, om in staat te zijn om direct tegen jullie allen te spreken.

Nou, al dat werk en alle werk dat we doen met de Raad van Liefde is precies wat de naam inhoudt, en dat is om liefde naar de planeet te brengen, om te helpen bij de ontvouwing van het plan van de Moeder om liefde opnieuw te vestigen.

Dus al het werk dat we doen, en alle channeling die ik doe is op het hart gebaseerd. Ik herinner me, mijn achtergrond heeft veel te maken met menselijke dienstverlening en dan eventueel gezondheidszorg, maar ik kreeg een goede opleiding, heb vele academische graden en ik was een begerige lezer. En een van de eerste dingen die de Raad tegen me zei is: “We willen dat je niets leest. We willen jou wat leren en we willen je bereiken en wij willen jou laten zien wat je moet weten.”

Dus zijn ze van de Raad letterlijk mijn leraren geweest. Deze wezens, deze ongelooflijke wezens die doorkomen, hebben me alles geleerd wat ik echt weet en begrijp over dat veld en hoe dingen in het Universum werken. Ik herinner me van ongeveer 13 jaren geleden dat ik bij een stoplicht was in Sedona waar ik in die tijd woonde, en Aarstengel Gabriël zei tegen me: “Nou, je kunt nu lezen.” En was net zo iets als, nou, ten eerste, wat doe je in mijn passagiersstoel? En ten tweede, wat bedoel je? Ze zei: “Nou kun je gaan lezen.”

Maar op dat moment had ik een punt bereikt waar de conversatie met de Raad zo bij voortduren om en in me was – wat ik ook voor jullie mensen zou willen – dat ik de noodzaak niet meer voelde om naar buiten te gaan en om alles te onderzoeken wat daar was, dat ik een punt van vertrouwen had bereikt van wat zij zeggen en naar me communiceren, en dat was alles wat ik nodig had.

En zo channel ik. Ik ga dezer dagen niet naar de bibliotheek, of op het internet. En ik streep geen verwijzingen door of check niks. Ik laat het allemaal doorkomen – vaak ga ik niet eens terug en lees het niet opnieuw tot een tijdje later en dan zeg ik: oh my gosh, dat hebben ze bedoeld, dat is waar ze over praatten. En dingen die ze me 20 jaar geleden vertelden staan nu op het punt uit te botten, omdat het eerste waar de Raad me over vertelde, en dat was toen ik 31 was en nu ben ik 61 – was de verschuiving en de verandering van de planeet en de mensheid die uit de derde dimensie gaat.

Dus ik wilde graag maar een beetje verduidelijken voor alle luisteraars hoe ik het doe en wat ik doe en mijn proces, en hoe ik de wezens en in dit geval Aartsengel Michaël in me laat komen. Ik vertrek zelf, ik ga zo ver mogelijk weg als ik maar kan. Als het me lukt ga ik luistervink spelen. Maar als het echt belangrijk is ga ik weg en ga tussen de sterren spelen en ik laat hem tegen je spreken, want dat is wat belangrijk is. Ik ben hier geen deel van. Zij doen het.

Dus, dank je om me even dat kleine platformpje te geven, Steve.

SB: Okay, dat is dan geweldig. Dank je. Ik denk niet dat we gewoon kunnen aannemen dat iedereen die informatie weet. Dank je, Linda en als je klaar bent om Aartsengel Michaël binnen te laten, dan doe het.

AD: Dank je, Dus nu vertrek ik…[gelach]
________________________________________
Aartsengel Michaël: Gegroet.

SB: Gegroet Lord.

AEM: Ik ben Michaël.

AB: Dank u dat u bent gekomen.

AEM: Welkom. Welkom, mijn geliefde vrienden en welkom op deze tijd, ja, van vrede op Aarde. Jullie kennen me als krijger van vrede, aartsengel van Liefde en al vele, vele jaren hebben we gepoogd met mijn strategie van vredesinitiatief om vrede te verankeren, niet alleen in naties of in gemeenschappen, maar in ieder van jullie hart. En dat gaat voort met de snelheid van het licht en de snelheid van liefde.

Mijn geliefde vrienden, jullie doen het goed. Ja, jullie kijken om je heen – ah en we komen ook bij het gesprek. Maar eerst en vooral, moeten jullie weten dat dit geen ontvouwing is die jullie overkomt, of die om je heen gebeurt, het gebeurt in jullie en met jullie – ja, in en buiten je, boven en onder, in overeenstemming met de universele wet.

Jullie zijn centraal voor dit plan. Vorige week vroeg ik ieder van jullie die geluisterd hebben, nu of later om door te gaan en om te werken met degenen die betrokken zijn bij de veranderingen, in termen van disclosure, of waar jullie over denken als disclosure, van NESARA, van overvloed, van vrijheid en om hen licht te sturen. En ik ben hier om jullie te danken, omdat zo velen van jullie dat gedaan hebben. Dit is een zeer eenvoudig proces.

Als jullie elke dag je wereld ingaan, en je hebt van die dagen waarop mensen vriendelijk tegen je zijn – waar ze je weer krachtig maken, waar ze je ondersteunen, en je de verbreding van je hart voelt – dan voer je alles beter uit. Dan voel je je beter. Je voelt je meer geïntegreerd en heel. En dat is het geschenk dat jullie degenen geven die in een status er tussenin zitten, of die werkelijk in de chaos gevangen zitten.

Dus ik vraag jullie opnieuw om verder te gaan met deze praktijk; ieder van jullie kiest een persoon, een naaste, menselijk of anders om hen ze te doen instromen, ja, met de blauwe vlam van waarheid, met de blauwe diamant van de healing van de Moeder, met de violette vlam. En als je het niet weet, geef ze dan liefde, geef ze licht – omdat dit een enorm verschil maakt.

Dus ik wil ieder van jullie bedanken voor je hulp. Vaak praten we over partnerschap, want deze fase en deze ontvouwing gaat compleet over partnerschap – ja, echte, geen junior of senior maar gelijk partnerschap. En als jullie dit doen, zo werkt ons partnerschap. Ja, natuurlijk, ieder van jullie intuïtief of feitelijk, ontvangt informatie en leiding. En of dit nu altijd verstandig is, we dringen er bij jullie op aan om je hart te volgen, want dat is waar de waarheid ligt, dat is waar je reis ligt. Dus we vragen niet altijd aan jullie om tweemaal te checken met ons. Als je luistert naar je hart, dan doe je wat er gedaan moet worden.

Maar ik weet dat er veel zaken zijn waarover je vurig wilt praten vanavond. En dus zal ik deze discussie niet langer vertragen.

SB: Nou, ongetwijfeld weet je niet alleen dat er veel vragen zijn, maar ik blijf denken dat het overbodig is om ze te stellen omdat ik zeker weet wat er al in mijn denken zit, Lord. Maar ik zal ze toch vragen. Ik denk dat er veel lichtwerkers zijn daar buiten – omdat ik dat uit hun gesprekken haal die ik met mensen had – die bijna klaar zijn om dicht te klappen.

Zij hebben al heel, heel lang gewacht op NESARA en op disclosure. Ze gingen ook door die 14de oktober van 2008. Ze gingen door diverse andere omstandigheden sedert die tijd. Ze hebben gehoord dat SaLuSa zei dat het in het eerste kwartaal zou zijn van vorig jaar, op 21 juni, en waarschijnlijk zou het voor het eind van 2011 zijn, ondanks alles. En het is niet gebeurd. En ik denk dat mensen – sommige mensen – op het oorlogspad zijn. Ze zijn helemaal uit hun doen.

Dus wat kun je ons vertellen, wat kun je zeggen over het feit dat jezelf zei dat NESARA en disclosure aan het eind van het jaar zou gebeuren en dat het niet zo was? Welke verklaring kun je ons daarover geven?

AEM: Je geeft me een vorm en het is een heel brede vorm. Dus eerst praten we over een paar feiten, maar dan moeten we ook praten over de zaak die je naar voren brengt, dat er zoveel lichtwerkers zijn die voelen dat ze bijna dichtklappen, omdat dit belangrijker is dan een eenvoudige aankondiging.

Ten eerste, voor alles, de gesprekken over NESARA en de ondernemingen zijn reeds begonnen. Ze zijn rustig begonnen en ja, in sommige gevallen achter gesloten deuren. Het is geen aankondiging die je op FOX tv gaat krijgen. Want er zijn velen die zijn overgehaald die door dit licht en liefde zijn gepenetreerd en waar we over hebben gesproken. En ja, we weten dat jullie voelen dat je nogal letterlijk een heel leven gewacht hebben op dat dit eraan komt en staat te gebeuren.

Jullie zijn niet alleen met dit gevoel van wachten en frustratie. En als we onszelf uit die vergelijking halen, jullie zijn dan nog niet alleen, want er zijn jullie sterrenbroeders en zusters, ook deze wezens helemaal. Maar laten we voorstellen aan je dat de stille kaars, niet het wilde vuur, van de discussies reeds zijn begonnen. Het begint niet met een inferno, omdat dit niet de manier is om mensen over te halen. Noch wij noch iemand anders die hierbij betrokken is zal op die manier verdergaan, ten eerste bemoeit dit zich met de vrije wil maar ten tweede zal dat zulke grote angst en verwarring veroorzaken. Dus de discussies over reorganisatie van de financiële stelsels, de wereldlijke financiële stelsels, zijn er al – jullie horen al lekken en gesprekken erover. Jullie weten dit al.

SB: Bedoel je de video van James Martinez? (die staat hieronder, maar = Engels)

AEM: Ja, maar niet alleen dat. We willen suggereren dat jullie ook de alternatieve pers checken, dat jullie ook kijken naar je eigen monetaire stelsel in de westerse wereld en dan naar de oosterse wereld. En je zult zien dat er, zelfs in de mainstream pers, er een aankondiging is – ze zetten het er niet als zodanig neer, of ze zeggen niet: “Nu introduceren we een nieuw stelsel voor de planeet.”
 Maar – ze zeggen dat we een overeenkomst moeten bereiken over wat uitvoerbaar is.

En wat uitvoerbaar is, en waar de discussies over gaan, en die vanuit ons perspectief heel bemoedigend zijn, is wat ze zeggen dat het eerst moet gebaseerd worden op rechtvaardigheid, op vrijheid, op samen delen, verlichting van schuld, en op integriteit, ethisch gedrag.

Jullie hebben massale bewegingen gezien wegtrekken waarvan jullie denken – specifiek in de Verenigde Staten van Amerika – jullie hebben massale bewegingen weg zien vertrekken en desintegratie van jullie financiële stelsels, van jullie bankstelsels, die meer gingen naar meer gemeenschap of locale geldleners. Maar dit idee van lenen en schuld, omdat dit zo’n wonderbaarlijk en vreselijk fiasco is geweest, brengt mensen naar het begrip dat Gabriël, Gabriëlle gezegd heeft, vele, vele jaren geleden: er is niet zoiets als bankroet zijn.

En er is een wanhoop, er is wanhoop specifiek zoals je zei, bij de vele licht houders, dat ze zich bankroet voelen, niet alleen financieel maar ook emotioneel en spiritueel. En dat is gewoon niet het geval. Wat jullie doen is dat je uitkijkt naar een vloedgolf, en het is niet een vloedgolf. Het is de beweging van de golven, jullie zien een verschuiving. Bij iedere cyclus zien jullie een verschuiving.

Dus het is begonnen. Het is niet begonnen met een ophef van aankondigingen van jullie nationale reserves van jullie banken of van je president. Het wordt rustig gedaan, gematigd, net op dezelfde manier waarop jullie sterrenbroeders en zusters aan het komen zijn op een terughoudende manier, zodat het geen angst veroorzaakt, of meer ontwrichting en paniek brengt.

Nee, ik zeg niet dat er niet mensen zijn, die in alle gemeenschappen zijn, omdat het maar een gemeenschap is – die nog vasthouden aan het lieve leven, van wat zij denken dat van hen is. En zo zijn er diverse motivaties – ja, soms is het hebzucht, de wens om te heersen, het gevoel geen macht te verliezen, omdat zij onmachtig waren als kinderen, dat ze bang waren dat er niet voor hen gezorgd zou worden en dat ze daarom moesten vergaren – maar terzelfder tijd is er ook het subtiele ontwaken, dat ‘hé zegt, dit heeft niet gewerkt.’

Het andere deel ervan – en we duwen op elk front, is deze co-creatie met jullie – we doen dit niet voor jullie of aan jullie, we doen dit in een partnerschap. En jullie, inclusief jij, mijn geliefde vriend, scheppen en jullie leren welke machtige scheppers jullie werkelijk zijn. En dat is ook deel van het weefsel van Ascentie, van vrede maken met de derde dimensie, als je weggaat of als je verkiest te blijven. Wij creëerden dit ook. Ik ken en hoor je frustratie. En jullie zeggen: Lord, het is genoeg.

SB: Dat zit er dichtbij. (Close) [lacht] Ik ben …

AEM: Nou, laten we hier even over praten. Kunnen we even? Omdat dit verband houdt met wat je zegt, dat velen zich ten einde raad voelen, dat ze aan het eind van hun touwtje staan, dat ze vermoeid zijn over wat ze denken dat ze zijn – en ik gebruik het woord denken, niet voelen – wat zij denken dat valse beloftes zijn, lege beloften, lege overeenkomsten.

SB: Alsjeblieft.

AEM: Ten eerste doen wij geen lege beloftes. En als we zeggen dat het zal gebeuren, zal het gebeuren. Maar belangrijker dan dat, ja, jullie, het collectief, is in dit geval belangrijker dan dat. Omdat als je voelt, mijn vrienden en partners, als je je voelt aan het eind van je touwtje te staan, dan is dit iets wat moet worden verlicht. En jullie zeggen, nou, dat is dan goed; en, tussen twee haakjes, Michaël, ik lever mijn lidmaatschapskaart in. En ik zeg dan, dat is in orde. Dat kun je doen. Je kunt het in stukjes scheuren en dat het Universum ingooien, omdat dit een goeie opluchting voor je is.

Als er boosheid is, als er angst is, als er frustratie is, dat is allemaal nog van het oude paradigma. Jullie moeten dat loslaten. Laat dat touw los. En jullie zeggen, als ik dat touw loslaat, val ik in vergetelheid en kan ik niet meer rekenen op jou, Michaël of op Yeshua of op Rafaël – om me op te vangen, want waar bleven jullie? En ik zeg tegen jullie, we zijn helemaal hier. Dus laat het touw los. Want het dient je niet meer. En ja, we zullen je opvangen.

En bij die val zullen jullie zien dat je veerkracht hebt, jullie hebben je eigen vleugels, en je eigen macht tot creëren. Wij staan je bij en co-creëren de nieuwe Aarde en wat dit meebrengt. En het komt niet als een enkele aankondiging van bovenaf. De grote regeringen specifiek hebben weerstand geboden. Maar er zitten velen achter de schermen en daarom zien jullie al deze lekken, al dit beginnen van conversaties.

Dus ja, we vragen jullie om de wind te lezen en om alert te zijn, maar we vragen jullie ook om te erkennen dat het begonnen is. Dit is geen vals alarm! Dit is een heel subtiel plan.

SB: Nou, Lord, ik denk dat ik mijn taak niet zou doen als ik niet tegen je zei en dat ook gehoord wordt dat ik tegen je zeg, dat we actie willen Lichtwerkers willen actie. Het schijnt soms dat het Gezelschap van het Licht meer aandacht heeft voor het Duister dan voor het Licht. We horen dat ze de vrije wil van het Duister om slechte dingen te doen, ook eerbiedigen. Wij dienen het Licht en wij willen actie. Ik denk dat we doodmoe zijn om van mensen zoals SaLuSa te horen dat het plan in een tel kan worden veranderd omdat de Galactici zeer ingewijd zijn en voor alle omstandigheden kunnen zorg dragen. Dit hebben we al heel vaak gehoord.

Wat wij niet horen is dat de Galactici en de Hemelsen en de Opgestegen Meester dit feitelijk doen, verzachten ze omstandigheden of haasten zich naar binnen om een ruimte op te vullen. We willen weten of jullie onze collectieve roep horen en onze collectieve wil dat we willen dat dit gebeurt. We willen het NU beginnen. We zijn moe van het wachten. Je kunt me naar Herculobus slingeren als je dat wilt.

AEM: [onverstaanbaar], omdat we dat telkens weer tegen je gezegd hebben. Het is tijd voor actie, het is tijd om naar voren te stappen. En ik weet dat velen van jullie, op manieren waarvan jullie denken dat die klein zijn – vergeet niet dat we velen observeren, maar we nemen ook deel – en we weten dat jullie actie hebben ondernomen, nogal letterlijk actie hebben ondernomen. Maar nee, denk niet – de feitelijk tijd waarvan jullie denken dat we onze tijd het meest hebben besteed aan om de vrijheid van wil te verzekeren van hen die niet van het Licht zijn, die is gekomen en gegaan. Omdat we ook gezegd hebben dat velen al tot het Licht gekomen zijn.
Dus de actie is onderweg. Wat jij zegt is: “Ik wil voelen als ik morgen wakker wordt dat er tastbaar bewijs is dat mijn leven en de levens van mijn broeders en zusters beter aan het worden zijn.”

SB: Tastbaar bewijs zou goed zijn. We hebben behoefte aan wat tastbaar bewijs. We hebben helemaal geen tastbaar bewijs, behalve misschien de uitbreiding van ons wezen door de stijgende energieën. Maar behalve dat hebben we al jaren geen tastbaar bewijs gekregen. En we willen tastbaar bewijs. Ja, dat is waar.

Kan ik nog wat anders zeggen, Lord? Als je me toestaat. Ik, mij is in de laatste 24 uren verteld dat ik het risico loop op hele, hele slechte dingen – ik geloof niet dat die gespecificeerd werden. Ik veronderstel dat het marteling en moord is. Ik ben er helemaal niet bang voor. Niet in het minst.

En ik ben ook niet bang om te zeggen, tegen het licht dat we tastbaar bewijs willen. We hebben behoefte dat er iets heel spoedig gebeurt. Ons is gevraagd om lang genoeg te wachten. Ik ben niet bang voor het duister en ik ben ook niet bang voor het Licht. En ik weet dat ik niet bang hoef te zijn voor jou. We hebben iets nodig dat ons zelf opnieuw kan verzekeren, ons denken en delen van ons die menselijk zijn, te verzekeren, dat dit werkelijk is, dat er iets gaat gebeuren.

Nou, waarom kan ons niet iets worden gegeven? Ons is bijvoorbeeld verteld, dat er vertoningen van UFO’zullen zijn. Nou als dat het geval was, zo indrukwekkend is dat niet geweest. Waarom kan er niet een echte indrukwekkende vertoning zijn, iets om ons te laten zien en om onze geliefden te laten zien, wat veel lezers me hebben verteld dat die zeiden, oh nee, het gaat gebeuren aan het eind van 2011, en kwam het niet, en net als op de 14de oktober in 2008 werden we in de steek gelaten. We hebben iets nodig.

AEM: Ja, dat hebben jullie. En nu luister je naar wat ik zeg. Ik vraag aan jullie om te luisteren met je hart en om te voelen wat jullie voelen wat tastbaar is dat ook in jullie hart zit. En ja, er is dat deel van jullie dat – niet alleen het kleine kind, maar – de volwassene die uitroept en zegt: “Ik heb hulp nodig.”

SB: Dat is er ook. Ik hoef in feite niet zoveel her-verzekering omdat ik al grote hoeveelheden genoten heb. Maar er zijn mensen die vragen dat deze boodschap aan je gegeven wordt, en ik spreek voor hen.

AEM: Ja, ik weet dat, dear hart. En als ik zeg dat jullie eerder wat tastbaars behoeven in je hart dan in je hoofd, spreek ik ook tegen het collectief.

SB: en ik weet dat je dat doet.

AEM: Wat ik vraag is ook om niet alleen met je ogen of je brein te kijken of met je ego, maar kijk ook naar wat er al is veranderd, niet alleen in de wereld scène maar in je eigen leven, in je eigen werkelijkheid. Omdat jullie gelijk hebben, het is tijd voor een grote show. Die boodschap is zeer luid gehoord.

SB: Allright dan, laten we anders, als jullie dit gehoord hebben, dan kunnen we misschien doorgaan omdat ik echt nog al wat andere vragen hebt om je te vragen. Weet je, als ik gehekeld wordt om deze lijn van onderzoek in de steek te laten, dan kan ik er wel mee leven, maar ik wil ook wat van die andere zaken verslaan. Is dat okay? Ben je daar mee eens?

AEM: Ja, zo is het. Omdat het niet de eerste, de laatste of de middelste tijd is waarop we met dit onderwerp om zullen gaan.

SB: Ik ben er zeker van dat dat zo is. De video van James Martinez (pagina 4) is een vervalsing genoemd. Voor mij was het meer als een aankondiging van NESARA. Was het een vervalsing? Was het een lichte aankondiging van NESARA? Wat was het?

AEM: Het was een beginnende vlag, een sein. Het is geen vervalsing. Het was een beginnende vlag.

SB: Van wie? Wie gaf dat…

AEM: Een zachte aankondiging dat dingen bezig zijn. En dit werd gedaan op een manier die bedoeld was en om mensen te herverzekeren dat dingen onderweg waren, dat alle details die op hun plek moesten worden gezet echt niet op grote schaal konden worden gedeeld op dit moment, of dat zou een complete chaos veroorzaken en de ineenstorting – het zou echt meer kwaad dan goed hebben gedaan. Dus het werd op die manier gedaan om hoop en bemoediging te geven en om te zeggen dat het begonnen was.

SB: Nou, de Monaco Accord groep zegt dat het niet van hen kwam. Waar kwam het dan vandaan? Of kun je dat wel zeggen?

AEM: Het kwam van een groep, en dat is een gecombineerde groep van sterrenwezens, menselijke wezen en we kunnen zeggen ook met onze inbreng, die samen werken.

SB: Okay: Ik wil niet dat je Aarde Verbondenden blootlegt of zoiets. Dit is voor mij persoonlijk genoeg. All right, de…

AEM: [..?] Dat deze persoon zichzelf op deze manier naar buiten liet zien. Hij heeft dat gedaan met een groot risico, maar … risico om zichzelf belachelijk te maken.

SB: Ja, dat is waar.

AEM: En hij heeft niet versaagd. Hij is naar voren gekomen.

SB: Inderdaad. Ik begrijp het soort risico van belachelijk zijn heel goed waarin hij zichzelf heeft neergezet op het pad. Dus en ik respecteer dat. De Monaco Accord mensen, zijn die wel of niet deel van NESARA?

AEM: Zij kletsen heen en weer. Dus ze zijn zeker deel geweest van NESARA. Er is wat interne hoon geweest. Er is wat interne politiek. Wij hebben veel vertrouwen dat met de instroom van licht die daar nu geplaatst wordt, dat dit allemaal wordt geregeld.

SB: All right. Dus, all right, okay. Nu, de Bridge Fund: Als het Overbrugging Fonds niet snel tevoorschijn komt, zie ik er ook verhebben een nerveus gevoel van: word er voor me gezorgd? Ben ik veilig om dat te doen? Wat als de wereld aan zijn eind komt en ik provisie moet gaan kopen voor mij en mijn familie? Daar zit het Overbrugging Fonds mee. Die mensen worden… feitelijk worden ze bewerkt niet alleen door deze werkelijkheid maar ook door jullie sterrenbroeders en zusters.

SB: All right.

AEM: Hen worden tastbare verzekeringen gegeven die ze nodig hebben. Dus de blokkade zit op dit moment bij de mensen die bijdragen.

SB: Nou, als je zegt bijdragers, zij die bijdragen zijn ver weg, nietwaar? Ik bedoel, ze… ik ben niet vrij om verder dan dat te gaan, maar…

AEM: Dat is juist.

SB: Dus je praat over die bijdragers? De uiteindelijk bijdragers?

AEM: We praten over menselijke voertuigen die handelen als bijdragers.

SB: Okay, ik moet me even verontschuldigen voor de luisteraars. Ik ben gewoon niet vrij om specifieker dan naar buiten hebben gebracht over een enorme schat aan goud en platina en palladium en honderd duizend dollar biljetten. Zijn zij … zijn zij veilig om dat naar voren te brengen en te zeggen wat ze zeggen?

AEM: Ja, die zijn zeer goed beschermd.

SB: Die zijn goed beschermd.

AEM: En dit is hun missie en hun doelstelling. Je weet dat er hen zijn die worden uitgenodigd om het hart van de chaos binnen te gaan, die dat niveau van hoge kwetsbaarheid hebben (exposure, blootstelling) En dan zijn er hen die daar tussen in werken. En dan zijn er die toegestaan wordt om op rustige plaatsen te zitten. Dus, ja, dit is deel van hun missie en doelstelling maar ze zijn beschermd.

SB: Okay. Waarom was… wat gebeurt daar? Ik bedoel, de Amerikaanse regering werd gezegd dat deze ongelooflijke grote schat bestaat, en ze antwoordden daar niet eens op. En toch opent JP Morgan een bank in Cebu en natuurlijk bezit hij schijnbaar iets van die schat. Wat gebeurt daar?

AEM: Het is deel van de – dat kunnen we zeggen – hebzucht, begeerte, controle. De Amerikaanse, ik bedoel de regering, wil niet gezien worden betrokken te zijn bij wat zij zien wat in de grond een jacht naar een schat is. Zij zijn zich volledig bewust van wat er gebeurt en wat er beschikbaar is. Maar zij, wat jullie nu veranderen, specifiek in de Verenigde Staten – maar dat is een wereld zaak, zoals je weet – dat banken zoveel beheerst hebben, dus de regering hoeft niets te doen. Ze zullen dit overlaten aan financiële instituten die er voor gaan zorgen. En dat is wat er verandert.

SB: All right. Nou. Is de uiteindelijke bestemming van deze ongelooflijke schat NESARA?

AEM: Gedeeltelijk.

SB: All right. Is dit deel van waar David Wilcock over sprak toen hij over slagschepen sprak die onder in de oceaan waren verzonken met een ongelooflijke hoeveelheid goud?

AEM: Ja.

SB: De Filipino… is het. Dus deze schepen werden met intentie afgezonken?

AEM: In die tijd, ja.

SB: Waarom? Om de schat veilig te bewaren?

AEM: Zodat die beschermd was, ja.

SB: Heel vreemd. Is er nog iets anders dat je wilt zeggen over deze hele episode? Om dat te ...

AEM: Nee.

SB: Nee? All right.

AEM: Begrijp het. Als jij over de wereld rond zou kijken zou je verbaasd staan en wij willen niet dat mensen in de straten van New York gaan graven maar je zou nog verbaasd worden bij de geheime voorraad die over de hele wereld gezet werd om op de juiste tijd en op de juiste manier te worden gebruikt.

Het zijn geen schatten met geld, alhoewel dit een van de egalisatie tijden is, dus daarom praten we over geld en schatten. Maar er zijn verschillende geheime bergplaatsen geweest zoals de generator kristallen, de Lemurische kristallen die bibliotheken met informatie naar voren gebracht hebben. Dus er zijn schatkisten, geheime plekken, hele grote geheime plaatsen die daar neergezet zijn voor de juiste tijd.

SB: All right. Ik herinner me ergens dat Galactici goud naar deze planeet gebracht hebben uit hun eigen gebieden om te helpen bij NESARA. Begrijp ik dat juist?

AEM: En dat deden ze al lange tijd geleden.

SN: Okay. All right. En vergeleken met de hoeveelheid goud waarvan David Wilcock zei die er bestaat, een ongelooflijke hoeveelheid goud, wat is… hoe groot, hoe veel is het goud dat de Galactici voor ons hadden gebracht?

AEM: Je kunt dat nog niet eens beginnen te tellen.

SB: Dus, verre van dat de Galactici heden komen om goud van ons te eisen, ze brachten ons goud, is dat juist.

AEM: Ze brachten jullie goud. Ze brachten jullie materialen waar jullie nog geen eens namen voor hebben. Ze brachten jullie zoveel geschenken. En ja, ze hebben dat in de Aarde gebracht en op veilige plaatsen gezet voor herstel op een latere tijd. Maar zij, ook nu, brengen jullie weer geschenken. Maar het grootste geschenk dat ze jullie brengen is geen technologie, of wetenschap, of goud of informatie. Dat is vrede. Het is broederschap. Het is gemeenschap.

SB: All right.

AEM: Maar wat het doet is het elimineren van de hebben en niet-hebben situatie.

SB: Okay. Ik ben dwaas genoemd omdat ik vertrouwde op gechannelde boodschappen en ik verwijs alleen maar naar betrouwbare boodschappen, in plaats van getuigenis van insiders en andere aardse wezens. Wat kun je daarover zeggen?

AEM: Wij willen graag dat je in staat bent om op je naaste medemenselijke wezens te vertrouwen. Nu heeft het probleem gezeten in de factor betrouwbaarheid, niet waar?

SB: Ja, dat is waar.

AEM: Dus dat velen hebben gewerkt met heel veel informatie die ze meegedeeld hebben. En ik zeg dit niet op een kritische manier. Ik zeg dit niet op een oordelende manier, want dat zou ook niet liefdevol zijn. Maar wat jij insider informatie noemt is een noodlottige route geweest. We zeggen niet: “Luister alleen naar ons!” Dat zou roekeloos zijn.

Maar wij hebben een andere en misschien een voller/groter perspectief. Ja, het is waar, soms zijn er vertaal problemen – en daar heb je ons meer dan eens op gewezen – maar om alleen maar naar mensen te luisteren, die in hun evolutionaire proces zitten, en die hun eigen zaken en gevestigde interesses hebben? Nu, we zeggen niet dat die interesses er niet zouden moeten zijn. Maar ze zijn op reis.

Dus is het niet een of/of. Het is de praktijk van onderscheiding. Het is de informatie nemen van de Galactici, de inter-Galactici, de Hemelse Rijken, van je beste vriend, van betrouwbare bronnen, van insiders, en die dan in je hart pakken en zeggen, okay, wat heeft hier zin? Wat voelt als waarheid? En nadat je die informatie hebt gekregen, en wat verkies ik te scheppen, voor mij, voor mijn familie, voor mijn gemeenschap, voor mijn planeet in deze tijd, welke informatie gebruik ik? Welke is van liefde?

En als de boodschap van de buurman naast je meer betrouwbaar voelt en meer liefdevol en meer zorgzaam in je hart voelt dan de boodschappen die je krijgt van deze Raad van de Hemel, dan, lieve hart, ga ervoor. We zullen je ondersteunen. Dat is waar partnerschap over gaat. Het gaat over het eren van jouw keuzen en jouw beslissingen. We stemmen er niet altijd mee in, maar we zullen ze ondersteunen. Maar zeggen dat er maar een bron is, dat is belachelijk.

SB: All right. Dat is redelijk genoeg. Een tijdje terug gebeurde iets wat heel ongewoon was, en ik krap me er nog steeds voor achter mijn oren. En dat gaat om een hele goede bron, Wanderer of the Skies, het leek – het zag uit of hij aardemensen lessen gaf. Ik werd er nog al door van mijn stuk gebracht. Is Wanderer of the Skies een betrouwbare bron, en kun je die specifieke channeling uitleggen waarin hij leek…. ik zeg niet dat hij dat was…. Maar het leek alsof hij de aardemensen meer of minder een les gaf?

AEM: Ten eerste willen we zeggen dat deze Wanderer of the Skies een heel zuiver en helder en gecentreerd en liefdevol wezen en kanaal is. Nou, je hebt vanavond gepraat over frustratie. En ja er zijn tijden waarop de Galactici zelf ook gefrustreerd worden. [ ? ] niveau door frustratie van gaande zaken die voorbij kwamen waren misschien sterker en niet zo liefdevol als zou moeten. Nee, er zijn tijden… Denk niet aan ons, en zeker niet aan jullie sterrenbroeders en zusters dat die een zelfde reeks emotionaliteit hebben maar dat betekent niet dat er geen gevoel is dat je kunt zien als emotie. Dus was het bluf? Kwam de frustratie er doorheen? Ja. Zou je geen boodschappen willen die deze bracht? Dat zou zeer verdrietig zijn.

SB: All right. All right. Nou, ik ben blij dat ik die verzekering heb. Ik heb de mails gemist van Wanderer. Ik hoop dat ze opnieuw gaan beginnen. En ik dank je om me te helpen begrijpen dat Licht werkers lang gewacht hebben om te beginnen met dienen en om in actie te komen. Hoe kunnen we van dienst zijn? Wat zijn nu gelegenheden voor ons?

AEM: Jij hebt het goed gedaan en als ik zeg ‘you’ dan bedoel ik jou, Steve, maar ik bedoel ook iedereen. Jullie zijn naar voren gekomen, ieder van jullie op je eigen wijze. De beste manier waarop je kunt dienen, heden, morgen en de dag erna is om die frustratie van lager niveau los te laten. Neem ze uit je solar plexus, haal ze uit je hoofd. Geef ze aan mij, geef ze aan Sanat Kumara. Geef ze aan Aartsengel Gabriëlle. Geef ze aan je gidsen. Geef ze aan de Moeder. Maar geef ze weg. Laat ze uit je weg gewassen worden door het witte licht van de Heilige Geest. Laat ze los.

En val dan de menselijke obstakels aan en de menselijke obstakels zijn niet alleen die wat jullie zien als machtsplekken. Menselijke obstakels – ja, we gaan nog door je te vragen om daaraan te werken, iedere dag, aan een mens die in het financiële systeem zit van NESARA en dan nog een tweede persoon om met de angst factor om te gaan door de totale verschijning van jullie sterrenbroeders en zusters.

Maar dan begin, elke dag, schep een ding. En dit betekent vreugde scheppen, iets te scheppen van liefde, om iets te scheppen wat je gelooft bekrachtigt. En alsof het alleen maar spreken is tegen een buur of een vriend waar je geaarzeld had om tegen te spreken omdat je denkt dat ze je veroordelen of je beschuldigen of kastijden of je gaan vermijden, wees dan moedig. Begin die barrière omhoog te halen in termen van collectief bewustzijn in termen van wat er werkelijk plaats vindt. (Occupy) = bezet je buurt, je wijk.

SB: All right. En er zijn nog zoveel vragen, maar we naderen het eind. Ik ga er nu drie snel vragen als ik mag. Een lezer heeft de uitzondering gemaakt voor het feit dat je Aartsengel Gabriël karakteriseert als vrouwelijk. Mijn begrip is dat je androgyn bent.

AEM: Dat is correct.

SB: Dus is Aartsengel Gabriëlle een vrouw? Omdat de meesten van ons Aartsengel Gabriël als mannelijk zien.

AEM: Nou zij is beide, zij is mannelijk en vrouwelijk. En als dit kanaal met haar werkt is zij meestal de Lelie van Liefde. En het is dat vrouwelijk aspect dat naar voren komt.

SB: All right, Lord. De muziek neemt ons over en ik moet de rest van de vragen loslaten. Maar dank je zeer eerlijk met ons te zijn om onze frustraties aan te vallen en ons te helpen om er een weg naar buiten door te vinden.

AEM: Vergeet je zwaard en je schild niet en vergeet je vlam niet.

SB: Nee, Lord. Zeker niet.

AEM: Ik ben met jullie. Ga in vrede.

Zo snel als het kan heeft Ellen een transcript geproduceerd van gisteravond Een Uur met een Engel, net op tijd voor jullie morgenkoffie. Dank je Ellen.
Linda begint door met ons te praten over channelen.
Aartsengel Michaël zegt dat hij onze wens hoort om wat tastbaar bewijs van deze opmerkelijke tijd. Hij erkent dat veel lichtwerkers ten einde raad zijn en wachten dat er iets gaat gebeuren. Hij beweert dat de video van James Martinez geen grap is. Hij spreekt over de Filipino schat. Hij prijst Wanderer of the Skies.

SB: Dank je Lord, vaarwel.
[eind]

Bron: Website Steve Beckow

Vertaling: Winny
WebsiteE-mail

No comments:

Post a Comment

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

PRGInstructions HERE